Verslag van de Boekenwijzerdag van en voor lezers van de Jozef Rulof boeken gehouden op 30 april 2016.Door lichamelijke omstandigheden, was het voor mij niet mogelijk op deze dag aanwezig te zijn.
Er was dit jaar voor een andere locatie gekozen, niet in De Bilt, maar nu in Arnhem en voor de eerste keer op zaterdag.
Achteraf bleek de keuze van de zondag naar de zaterdag toch niet zo'n succes te zijn, dus, volgend jaar weer op zondag.

Afbeelding invoegen


Het programma voor die dag zag er als volgt uit:

9.30 u.    binnenkomen / inschrijving bezoekers.

10.00 u.  welkomst-woord: inleiding / mededelingen.

Afbeelding invoegen

10.10 u: OMGAAN MET SCHIJNBARE ONWAARSCHIJNLIJKHEDEN UIT DE RULOF-BOEKEN. 

 

Lezing Giel Heijmans.
Aanvaard dat je het niet altijd meteen begrijpt en laat het dan even los.

 De belangrijkste reden waarom de Rulof-boeken nog niet zo populair zijn, is, dat de meeste mensen in de huidige maatschappij er nog niet aan toe zijn. De enkeling die er nu wel echt aan toe is, komt vast wel bij deze boeken terecht. Maar de mensen die er een béétje aan toe zijn, laten zich nog vaak afschrikken  door wat er over de duistere sferen geschreven staat, bijvoorbeeld in Een Blik in het Hiernamaals of in De Kringloop der Ziel. En dan zijn er ook nog die zich laten afschrikken door de z.g. ‘kwesties’ die men vroeg of laat tegen komt. Men denkt dan: "Dit kan toch niet wáár zijn !” of "Dit is toch niet mogelijk !” En velen laten zich dan afschrikken om nog verder te lezen in deze waardevolle boeken van Jozef Rulof.

Wie serieus geďnteresseerd is, leest gelukkig wél verder. En dan zal men nog wel vaker iets tegen komen dat in eerste instantie onwaarschijnlijk lijkt, maar wat in 99% van de gevallen, verderop in dat boek wordt verduidelijkt. En achteraf klinkt het natuurlijk en logisch en denkt men: "Ja, zo moet het wel zijn.”
Wanneer men zo iets onwaarschijnlijks tegenkomt, dan is:

Het eerste advies: lees gewoon verder en doe je best om die wijsheid te overdenken en aanvaarden. Als je vaak iets moet overdenken, dan is dit een goed teken en ben je goed bezig met je geestelijke studie.


Het
tweede advies: lees nu verder en aanvaard  dat jij dit  op dit moment niet kunt begrijpen, maar wellicht later wel, als je dit boek nóg eens leest. Je bent dan geestelijk gegroeid door hetgeen je beleeft in je dagelijkse leven. Hoe meer je dingen die op je pad komen beleeft, met aanvaarding beleeft, hoe dieper je gaat voelen en hoe dieper je dan ook geestelijke dingen kunt begrijpen.

Het
derde advies: leg op bepaalde momenten dit boek even aan de kant en wacht even met verder lezen totdat je in een betere stemming bent. In een betere stemming kun je beter aanvaarden. En besef dan dat het in deze boeken vaker gaat over ‘niet kunnen aanváárden’  dan over ‘niet kunnen begríjpen’.

Het
vierde advies: als je iets bent tegengekomen, waarvan jij denkt dat dit echt niet klopt, vergeet dan nooit dat je in deze boeken al heel veel waardevolle wijsheid bent tegengekomen die wél klopt, waardevolle wijsheid die jou verder heeft gebracht in je geestelijke ontwikkeling en waar je steun aan hebt ondervonden. Spring dan dus over deze valkuil heen  en lees verder, vervolg deze geestelijke studie. Ga verder op zoek naar de vele geestelijke pareltjes die voor jou heel waardevol kunnen zijn.

Besef ook dat nu niemand op aarde alles uit deze boeken 100% begrijpt. Dus eis dit ook niet van jezelf. Zowel ‘het begrijpen’ als ‘het aanvaarden’ gaat altijd voor een bepaald percentage. Het is een gevoelskwestie. Je groeit daarin van een lager naar een hoger percentage. Veel van hetgeen we in de Rulof-boeken lezen  kunnen we waarschijnlijk pas aan Gene Zijde 100% aanvaarden, voelen en begrijpen.
Veel onwaarschijnlijkheden worden dus een beetje verderop in het boek duidelijk en begrijpelijk gemaakt. Soms wordt zoiets zelfs pas in een ander Rulof-boek duidelijk gemaakt. En heel soms vinden we nergens de gewenste uitleg en blijft het een vraagstuk, een raadsel of - zoals eerder genoemd: - een ‘kwestie’. Zo heb je bijvoorbeeld de ‘Maankwestie’ ofwel ‘ruimtevaartkwestie’ en dan is er nog de ‘kinderkankerkwestie’. Daar is al veel over nagedacht en gepraat in leesgroepen en op de Boekenwijzerdag. En er zijn vele ‘antwoorden’ naar voren gekomen, maar voor veel lezers zijn die niet 100% bevredigend.
Nu wil ik het hier niet zo zeer hebben over die gewenste antwoorden, maar veeleer over hoe we zelf met die ‘kwesties’ omgaan. Hierover zouden we ons kunnen afvragen:

Ten eerste: Laten we die kwesties onbewust door ons achterhoofd spoken? Trachten we ze te ontkennen? Of... gaan we er bewust op bepaalde tijden over mediteren?
Ten tweede: Laten we wel of niet toe dat we door een of meerdere kwesties aan het geheel uit de Rulofboeken gaan twijfelen? 
Ten derde: Blijven we creatief zoeken naar bevredigende antwoorden over deze kwesties? Of... zeggen we: "Dat zie ik straks wel, achter de kist.”?
En dan nog enkele andere vragen met betrekking tot dit onderwerp:
Vraag a: Kun jij je nog herinneren hoe je reageerde toen je de eerste ‘kwestie’ in de Rulof-boeken tegenkwam? En hoelang ben je toen gestopt, voordat je weer verder ging lezen over andere onderwerpen.
Vraag b: Zo’n ‘kwestie’ brengt je aan het twijfelen, en in eerste instantie lijkt dat een nadeel. Maar heeft dit ook voordelen? (bijvoorbeeld: niet zullen schermen met boekenwijsheden; meer zelf moeten gaan nadenken; bewust moeten luisteren naar eigen gevoelens.
Vraag c: Enkele ‘kwesties’ hebben te maken met toekomstvoorspellingen. Indien je alle toekomstvoorspellingen uit de Rulof-boeken zou doorstrepen, wat dan overblijft, en dat is heel veel, besef je dan hoe waardevol dat is voor jou en je geestelijke ontwikkeling?

Allemaal vragen  waar we het  met elkaar en/of met onszelf  eens over zouden kunnen hébben !
*Mijn vrouw en ik gingen laatst wandelen in de bossen met onze hondjes. We hebben 2 dwergschnauzers. Na de wandeling gingen we nog even iets drinken in een café bij dat bos. In een rustig hoekje in dat café  lagen wat tijdschriften en geďllustreerde boeken. Één van die boeken ging over de hondenrassen en hun geschiedenis. Ik zei: "eens kijken waar onze schnauzers van afstammen.” Mijn vrouw zei: "ze zullen wel verwant zijn aan de terriers, want daar lijken ze op qua uiterlijk en karakter.” Maar, wat bleek, de schnauzers waren een apart ras en stamden helemaal niet af van de terriers.

Aan dit voorval moest ik denken  toen ik in een van de Rulof-boeken las over kinderkanker. De verschijnselen en behandelmethoden komen gedeeltelijk overeen met kanker bij volwassenen, maar van oorsprong, dus op genetisch niveau, is kinderkanker toch ánders. De benaming ‘kinderkanker’ is wellicht onjuist. ‘Kinder-gezwelziekte’ was misschien een betere benaming geweest. En voor de werkelijke genezing er van  dient er misschien ook in een andere hoek gezocht te worden.
mopje: Vraagt de een aan de ander: Heb jij ooit in reďncarnatie geloofd?

Zegt de ander: Daar heb ik nooit een moment in geloofd, nu niet, vroeger niet...  en ook niet in mijn vorige leven.
Tot zover deze lezing.

10.30 u. Korte pauze.

Afbeelding invoegen
De muzikale begeleiding op deze dag is in handen van Peter Meurs. Teven heeft hij gezorgd voor koffie en thee. Peter namens Giel en Ceciel, en alle aanwezigen bedankt voor je vrijwillige bijdrage op deze dag.

Afbeelding invoegen


Een gedicht van Giel.

RULOF-BOEKEN LEZEN
Ik ben de Rulof-boeken aan het lezen
Mooie onderwerpen! Ik ben enthousiast
Unieke wijsheid! De hemel zij geprezen!
Ik ben hierdoor  heel blij verrast

 Dan kom ik iets ónbegrijpelijks tegen
Dat snap ik niet! Dat is toch niet wáár!
Pas hoofdstukken verder heb ik de uitleg gekregen
Maar tót die tijd  zat ik met de handen in het haar

 Tót die tijd   heb ik twijfels gehad
Wat ik hier las, was dat wel echt?
Zat ik hiermee wel op het goede pad?
Was dit fantasie? Onbetrouwbaar? Slecht?

 Maar ná de uitleg heb ik iets geleerd
Iets dat nu nergens anders viel te leren
Die eerste keer begréép  ík  het verkeerd
Het ging om mijn ontwikkeling naar hogere sferen

 Om een proces van aanvaarding en vertrouwen
Om meer liefde en geestelijk wéten
De Meesters willen aan ‘n betere wereld bouwen
En ze zijn daarbij ook mij  niet vergeten.

Afbeelding invoegen

10.40 u: lezing OP WEG NAAR DE EERSTE SFEER, geschreven door Henk Roesink. 
Daar ik zelf niet op deze dag aanwezig kon zijn, is deze voorgelezen door Hans Schreurs.
Hans, hiervoor nog mijn dank.
OP WEG NAAR DE EERSTE SFEER.
Lieve mensen, jullie zijn hier vandaag tezamen met allemaal hetzelfde doel voor ogen, en dat is, dat we na ons overgaan in de eerste sfeer aankomen. Tenminste dat hopen we.
Deze weg die we af moeten leggen om daar te komen is voor iedereen weer anders, omdat we met Oorzaak en Gevolg hebben te maken en met de karaktertrekken van ons vorige leven. Daarom is die weg voor iedereen anders.
Als ik hier mijn eigen levenservaring en mijn handelen aan toevoeg, dan moet ik bekennen, dat ik nog niet veel verder ben gekomen. Met andere woorden een ietsje pietsje.
Hoe dat komt, daar kan ik verschillende theorieën op loslaten, waarvan de uitkomst bijna hetzelfde is:
Ik zal er zo eens een paar opnoemen.
Als kind hebben de meesten van ons een onbekommerde jeugd achter de rug, waarbij gedachten over een leven na de dood niet bij ons opkwamen.
We handelden zoals onze ouders ons voordeden en vertrouwden er op dat dat goed was.
De religie speelde vaak wel mee, maar wij waren te jong om daar verder over na te denken.

Op jeugdige leeftijd kwam ik met de dood in aanraking door het overlijden van mijn moeder. Mijn vader bleef met negen kinderen achter. Rijkdom was er niet, maar armoede heb ik ook niet gehad.
Door dat ingrijpende gebeuren kwam ik anders in het leven te staan dan kinderen die wel een moeder hadden. Over een God of religie dacht ik niet veel na, lang leve de lol. Als men mij toen had gezegd, dat ik mijn best moest doen om een betere plaats te krijgen in de Hemelen dan had ik ze uitgelachen, want er was voor mij maar één Hemel en één 'Hel'.

Ik wist niets van het leven op Aarde af en het interesseerde me ook niet veel. Wat wil je ook, je bent jong, met een heel leven voor je. Wat kan je gebeuren? Van Oorzaak en Gevolg wist ik niets af. En ook niet waarom ik in een boeren gezin was geboren. Al vond ik het niet eerlijk, dat sommige mensen met veel tegenslagen hadden te kampen.
Wist ik veel, dat alles met vorige levens had te maken.
Toen ik wat ouder begon te worden, dacht ik wel veel na over het leven na de dood, maar ik kwam er niet uit. Wel verwarden me de vele religies, die er waren: Wie had nou er gelijk?

Ik ging vergelijken hoe andere mensen leefden en dat verzachtte mijn gevoel voor het leven na de dood.
Als er een hel zou zijn, dan was ik er niet alleen en van een eeuwig brandende hel kon ik mij echt geen voorstelling maken. Dat geloofde ik eigenlijk niet. Mij was ook niets bekend van sferen, dat kwam later pas. Zo kabbelde mijn leven voort. Trouwen, kinderen krijgen, wat wil je nog meer? Toch zat ik heel veel te denken over het ware geloof, maar kwam er niet uit.

Toeval bestaat niet, weet ik nu. Mijn weg samen met Diny ging een heel andere kant uit, dan ik mij vooraf had  kunnen voorstellen. We maakten kennis met het medium Jomanda.
Jomanda raadde ieder die nieuwsgierig was naar het leven na de dood het boek ‘Een Blik in Het Hiernamaals’ van Jozef Rulof  te lezen.
Ik had nog nooit van Jozef Rulof gehoord, maar het wekte direct mijn belangstelling. Naar de Bieb en maar lezen, het ene boek na het andere. De grootste geruststelling die ik toen uit de boeken haalde
was, dat er geen hel van brandend vuur was. Hé hé, dat luchtte op. Blijkbaar zat er diep in mij toch een grote angst voor die brandende Hel.

Ik las in de boeken wel over sferen, maar dat ging blijkbaar langs me heen. Ik stond er niet bij stil, dat ik moest proberen mijn leven anders te leven om in die eerste sfeer te komen. Nee, nu hield mij opeens heel wat anders bezig.
Ik begon iedereen die het wel of niet horen wilde te bestoken met mails om hun duidelijk te maken hoe fout ze zaten.
Welke grote fout begon ik toen achteraf gezien? Ik begon de boeken als wapen te gebruiken, daar kwam ik pas veel later achter en dat kon nooit de bedoeling zijn geweest. Naar mijn bewustzijn handelend, deed ik het goed, maar het kan nooit de bedoeling van de boeken zijn om ze als wapen te gebruiken tegen mensen die het niet met me eens waren. Ik kwam van de wal in de sloot.

De laatste jaren, nu de kinderen de deur uit zijn, kom ik wat meer tot bezinning en denk meer na over het leven. Ik zat voorheen tegen kerken, politiek en alle andere maatschappelijke dingen aan te schoppen.
En misschien zou dat nu nog wel zo zijn, als ik niet mijn maatje Diny had, die iedere keer weer op de rem trapte met de woorden: ‘HENK HET IS BEWUSTZIJN’. Ook die mensen handelen vanuit hun bewustzijn en wie was ik om daar kritiek op uit te oefenen? En deden ze iets bewust ‘fout’, dan zouden ze het toch weer goed moeten maken.
Het heeft jaren geduurd voor het echt tot me doordrong. Zo diep geworteld zat dat in mij.

Ik kan nu alles aanzien zonder me er druk of kwaad over te maken en dat is een hele winst voor mij. Een vriendin van Don Bamberg maakte hem eens een keer het verwijt: Jij lijkt wel de richting-aanwijzer langs de weg. Wel steeds aangeven hoe het moet en de weg er naartoe, maar doe er zelf ook eens wat aan.
Dat is ook een hele tijd op mij van toepassing geweest.
Of ik in de eerste sfeer kom? Daar twijfel ik aan, omdat er nog veel dingen moeten veranderen, zoals niet meer negatief over een ander praten, wat een hele moeilijke les is.
Dus, net als Jozef Rulof zei, dat de meesten na het overgaan in het Schemerland terecht zullen komen. Daar zal ik voorlopig ook wel thuis horen. Want lieve mensen, elke kleine handeling of uitspraak kan ons alweer uit de eerste lichtsfeer werpen. Heel je leven kom je dingen tegen waar je het innerlijk niet mee eens bent en dan is het de kunst je er niet meer over op te winden of kwaad te maken.
tot zover deze lezing.

11.10 Korte pauze.
Afbeelding invoegen

Het voorspellen van de toekomst der mensheid.
Lezing door Giel Heijmans.

Inleiding: De volgende lezing bestaat uit: zowel dingen die ik in de Rulof-boeken heb gelezen, alsook uit mijn eigen gedachten, theorieën, combinaties en conclusies. Ik kan dus niet beweren dat dit alles DE waarheid is. Misschien klópt het, helemaal, maar misschien ook maar gedeeltelijk. Ik zeg dus: luister er eens naar, overdenk het rustig en trek uw eigen conclusies.

Dan nog dit: indien u als Rulof-lezer over deze onderwerpen meer logische en aannemelijke verklaringen heeft gevonden, laat het me dan alstublieft weten.

Wist u dat uw en mijn toekomst voor 99% vast staat? Een meester uit de 7eastrale lichtsfeer kan bij een geboorte op aarde al berekenen hoe iemands gehele leven zal verlopen. Iemands eigenschappen kan men nauwkeurig meten, ook iemands wijsheid, draagkracht, wilskracht en doorzettingsvermogen. Iemands verleden kan men volledig zien, ook iemands evolutiestadium, iemands oorzaak-en-gevolg, wat iemand nog moet goed-maken, wat iemand nog moet verwerken, alles, alles, alles! En dat kan men van alle mensen die iemand kent, en van alle mensen uit iemands omgeving, die ie zal ontmoeten, die in diens woonplaats wonen, in diens land en cultuur, die op dat moment op aarde leven  en die er vanuit Gene Zijde invloed op uitoefenen. Alles kan men meten, peilen en berekenen, zelfs van diegenen die dan in de sfeer van het onbewuste leven en nog op aarde geboren moeten worden. En die berekeningen kan zo’n meester uit de 7elichtsfeer op de hele mensheid toepassen en dan berekenend voorspellen wat er over een paar jaar op aarde zal gebeuren. En een meester uit de 4kosmische graad kan berekenend voorspellen wat er wellicht over tientallen jaren op aarde zal gebeuren, een meester uit de 5e kosmische graad wat er over honderden jaren zal gebeuren enz. enz. U kunt zich nu misschien een beeld vormen hoe ver Christus vooruit kon kijken in de toekomst van de mensheid op aarde, van de geestelijke evolutie van de aardse maatschappij.

En wie beter dan Christus, de eerste en hoogst geëvolueerde mens, met de meeste wijsheid en levenservaring, kon beter weten welk ‘dominosteentje’ Hij moest omduwen - en ook hóé Hij dit moest doen - om die toekomst op aarde positief te beďnvloeden, zodat de mensheid sneller geestelijk zou evolueren.
Ik wil hierbij nog opmerken dat de heersers der aarde er nooit in geslaagd zijn  om de mentaliteit van de mensen echt te veranderen, dus dat de gemiddelde mens bijvoorbeeld vriendelijker of liefdevoller zou worden of meer innerlijke vrede zou krijgen. Christus daarentegen heeft de mens daar wél bij kunnen helpen, om dus echt te veranderen, wat aantoont hoe machtig Hij was.
Hoe makkelijk Christus de toekomst kon voorspellen  kan trouwens iedereen in de Bijbel lezen. Zo wist Hij bijvoorbeeld dat een van Zijn beste leerlingen Hem zou verloochenen en dat er dan een haan een aantal maal zou kraaien.

In de Rulofboeken zien we ook enkele voorbeelden  van hoe nauwkeurig men aan Gene Zijde kan berekenen hoe laat iemand zal sterven. We zien ook dat, indien het een geestelijk doel heeft, dat een meester uit een lagere lichtsfeer hulp kan vragen aan een meester uit de zevende lichtsfeer, om iemands verdere toekomst te berekenen.
Zonder een vrije wil is een mens geen mens, geen kind van God. Maar doordat een mens dus wél een enigszins vrije wil heeft  staat dus z’n toekomst niet 100% vast. Maar omdat z’n wilskracht, mentaliteit en karakter zó goed te meten en berekenen zijn, is ie toch voorspelbaar in z’n keuzes en daden.

Nou even iets anders: stel men werkt bij een prima middelgroot bedrijf. Dit bedrijf wordt geleid door een man van 50 jaar, een getrouwd man met een zoon en dochter. Zijn zoon is nét afgestudeerd en gaat zijn vader helpen bij het leiden van het bedrijf. Dan is het logisch dat er na een tijdje enkele details in de werkwijze zullen veranderen. Enkele dingetjes zullen vernieuwd worden, zullen nu sneller gemoderniseerd worden dan wanneer die zoon er niet bijgekomen zou zijn. En de groei van het bedrijf zal dan ook iets sneller verlopen. Snellere groei is prima, maar er moet wel rekening mee gehouden worden, dat deze extra groei enigszins getemperd wordt door extra groeiverschijnselen, dus negatieve neveneffecten waar rekening mee gehouden dient te worden.

Het voorgaande wil ik nu vergelijken met het huidige wereldgebeuren  en de rol daar in van Christus en de Zijnen.
Zoals u weet  was Christus de eerste mens, het eerste celletje in het begin van de schepping. En langs hem was er nog een eerste celletje en dat was Zijn tweelingziel. Ze raakten elkaar aan en uit hen ontstond een ander celletje en ze stierven kort daarna. Hun eerste leven duurde maar een paar uur en het celletje dat uit hun was ontstaan was dus als ziel bijna even oud. Dat celletje splitste zich in twee celletjes en dat waren dus ook tweelingzielen van elkaar. En die eerste zoon en dochter van Christus en Zijn tweelingziel  werden vervolgens de vader en moeder van Christus en Zijn tweelingziel. Dus de familie Christus, welke de eerste familie van de mensheid was, bestond uit Christus, Zijn tweelingziel, Zijn tweeling-zoon-vader en Zijn tweeling-dochter-moeder.

Maar nog even terugkomend op de vergelijking van het huidig wereldgebeuren met het bedrijf van de vader en de zoon, waarbij de nieuwe inbreng van de zoon vergeleken zou kunnen worden met  het mogelijk maken van de ruimtevaart.
Initiatieven om de evolutie van de mensheid op aarde te versnellen, moeten dus komen vanuit de familie Christus, met uitvoerende taken voor Christus en Zijn tweeling-zoon-vader. Indien zij deze taak niet op zich genomen zouden hebben, dan zouden wij hier nu nog als een soort Germanen rondlopen, zonder ethiek en zonder techniek.
Wat de rol van Christus was weten we wel ongeveer. Van de rol van Zijn tweeling-zoon-vader weten we eigenlijk niets, maar het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat Hij zich misschien meer bezig hield met het brengen van de techniek op aarde.

Ook denk ik dat bij het brengen van iedere technische uitvinding op aarde  heel nauwkeurig berekend werd  welke gevolgen dit zou hebben voor de ontwikkeling der mensheid en ook welke neveneffecten er aan verbonden zouden zijn en hoe die opgevangen zouden kunnen worden.
En verder denk ik ook nog - en nu wordt het nóg theoretischer - dat ongeveer een halve eeuw geleden op dit gebied een ‘bijsturing’ heeft plaatsgevonden. Blijkbaar was er nog ruimte om de technische ontwikkelingen op aarde te versnellen, maar... dan moest  vanuit Gene Zijde  de ruimtevaart wel mogelijk gemaakt worden, want op eigen kracht kon de mens met z’n vliegtuigen niet buiten de dampkring komen  omdat ie dan, samen met z’n apparatuur, door de natuurwetten vernietigd zou worden. Dit kunnen we lezen Het Ontstaan van het Heelal. Maar..., zoals u weet, zijn er toch heel wat bemande en onbemande raketten en satellieten buiten de dampkring gekomen.

Ik trek daaruit de conclusie  dat er van Gene Zijde uit  beschermende velden  rond al deze ruimtevaartuigen en satellieten gelegd zijn geworden. Velden die men vanuit Gene Zijde ieder moment geheel of gedeeltelijk terug kan trekken, zodat hiermee eventuele gevaarlijke ontwikkelingen op aarde, zoals bijvoorbeeld een kernoorlog, afgewend kunnen worden.
Een vergelijkbaar beschermingsveld werd ook door Alcar om Jozef gelegd, wanneer Jozef een hogere sfeer bezocht dan Jozef’s eigen afstemming.
Indien u niet gelooft dat Gene Zijde zulke beschermende velden voor aardse voorwerpen KÁN gebruiken, dan adviseer ik u het boek Geestelijke Gaven eens goed te lezen, bijvoorbeeld over geestenfotografie en over steentjes werpen, dan kunt u zien hoe machtig men op aarde kan zijn vanuit Gene Zijde.

Die beschermende velden rond ruimtevaartuigen en satellieten  waren dus een NIEUWE FACTOR, van buitenaf, van bovenaf, die niet meegenomen was in de berekeningen van de toekomst der wereld  toen het boek ‘Het Ontstaan van het Heelal’ geschreven werd.
Overigens  de voorspellingen op lange termijn uit het boek ‘De Volkeren der Aarde’ blijven wel juist, alleen zullen dan enkele dingen wellicht iets eerder plaats vinden. Echter, de voorspellingen op korte termijn, met name die op technisch gebied, zullen dan waarschijnlijk niet meer helemaal kloppen. Maar dit maakt nu voor onze persoonlijke ontwikkeling weinig uit.
We kunnen ons trouwens bijna niet voorstellen hoe onze huidige maatschappij er nu uit zou zien  indien er nu nog geen ruimtevaart was geweest.... Er zullen in ieder geval meer voordelen dan nadelen aan zijn  voor de mensheid, anders zou Gene Zijde voorgenoemde ingreep niet gedaan hebben.

Nawoord: Er zijn duizenden mensen die gestopt zijn met het lezen van de Rulof-boeken vanwege de voorspellingen over de ruimtevaart, ook wel ‘maankwestie’ genoemd. Ként u zo iemand, leg hem of haar dan voorgenoemde theorie eens voor. Wie weet, misschien pakt men dan de draad weer op. Zou dit niet mooi zijn?!

Afbeelding invoegen

Een gedicht van Giel.

MAANKWESTIE
De ‘ruimtevaartkwestie’, ook ‘maankwestie’ geheten
Heeft Rulof-lezers lange tijd laten ‘zweten’
Ze heeft twijfels in hun harten gelegd
Ook over de rest wat in die boeken werd gezegd

 Hierdoor zijn velen gestopt met lezen
En hebben al deze boeken afgewezen
Alleen slechts de enkeling las toch door
Maar bleef wel zoeken naar ‘n verklaring ervoor

 En hoewel er van alles werd aangedragen
Bleef men toch zitten met enkele vragen
Pas jaren later kwam er een verklaring
‘n Geďnspireerd lezer kreeg ‘n openbaring

 De technische evolutie werd door Christus versneld
Alles buiten de dampkring kreeg ‘n beschermingsveld
Zonder dít  zouden er nu geen satellieten zijn
En verliep de toekomst volgens ‘n iets andere lijn 

Toch kan men hier nog iets van leren
Bevoelen is belangrijker dan beredeneren
Men kan z’n ziel door deze wijsheid ontplooien
Maar moet niet het kind met het badwater weggooien.

11.45 lunch-pauze.

Afbeelding invoegen

 Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen

 
Afbeelding invoegen

Na de lunch-pauze, gespreksronde en beantwoording vragen.
Er werden drie vragen gesteld, waarvan de antwoorden niet kant en klaar beantwoord konden worden, maar desondanks, wil ik toch een poging wagen deze te beantwoorden.
Vraag 1:
Als de moeder een kind afstaat, wat zijn dan de gevolgen voor deze moeder?
Sigurd geeft een aanvulling op z'n vraag.
Deze moeder heeft een "slippertje" gemaakt en uit financiële overwegingen haar kind afgestaan.
Antwoord 1. Misschien was het wel de bedoeling dat dit kind op deze manier verder opgroeit
Antwoord 2. Als de moeder dit uit liefde doet zal er misschien geen gevolg voor haar zijn.
Antwoord 3. Over het afstaan van een kind, heb ik niets terug kunnen vinden in de boeken, wel over adoptie.
Als we deze kant gaan belichten, dan komen er heel wat andere problemen aan het licht en welke dat zijn, kunnen we allemaal lezen in de Vraag en Antwoord boeken van Jozef Rulof. Dat zijn er teveel om op te noemen. Dit kort samengevat, ge weet niet waar ge aan begint door een kind te adopteren.

Vraag 2:

Hoe zouden de meester denken over de huidige toestand in de wereld, m.n. ISIS

Een duidelijk antwoord komt er niet op deze vraag van Hermien wel een discussie over hoe om te gaan met de islam. Een mening is dat we juist zouden moeten proberen deze mensen hiernaar toe te halen en hen te laten zien dat het hier ook niet alles pais en vree is. In Europa zijn we snel geneigd om te "helpen", tenminste dat wat wij als helpen zien. Misschien is het beter om het de mensen zelf te laten regelen hoe ze er mee om zouden moeten/kunnen gaan.
Mijn antwoord: 
Waar maken we ons eigenlijk druk over? Uit de boeken weten we, als we er vanuit vorige levens niets mee hebben uit te staan, zullen we er ook geen last van hebben. 
Dat houdt niet in, dat het niet erg is wat daar gebeurd volgen onze aardse gedachten.
Wees blij, dat wij al zover gevorderd zijn, dat wij niet meer open staan voor zulke praktijken.
We weten allemaal, hoe de kruisridders in de middeleeuwen tekeer zijn gegaan tegen alles wat niet in de kerk zijn straatje paste.
Vooral de Islam moest het toen ontgelden en de meest gruwelijke daden werden op hun toegepast, onder het mom van God.
De mensen die zich nu hebben aangesloten bij ISIS, hebben dit met grote waarschijnlijkheid meegenomen vanuit een vorig leven en proberen nu wraak te nemen.
Er is toen een oorzaak gecreëerd waar we nu de gevolgen van zien.
Een mooi voorbeeld heeft Jozef Rulof gegeven over de Tweede Wereldoorlog.
Als wij er in Nederland niets mee zouden hebben uit te staan, dan had een zwerm muggen de Duitser al terug kunnen drijven en waren ze ons land niet binnen gekomen.


Vraag 3:
Wat leer ik uit de boeken vraagt Bep, bestaat God echt, 100 % zekerheid is er hier op aarde niet, 80 % zou al mooi zijn. In haar vraag stelt ze tevens voor op de volgende boekenwijzerdag een deeltje. van de 
57 lezingen als onderwerp te nemen. Zoals ieder jaar is er een aardige discussie over de vragen maar komen we tot de conclusie dat we er eigenlijk nog te weinig van weten omdat we de details van de verschillende vragen niet kennen.
Mijn antwoord:
De vragenstelster, verwijst al naar de 57 lezingen van Jozef Rulof, daar wordt het verschillende keren besproken.
Het woord God, mogen we even loslaten, en dit vervangen door de Al-Moeder.
Als we de boeken van de lezingen en Het Ontstaan van het Heelal bestuderen, dan krijgen we vele malen antwoord op die vraag.
Voor dat de Al-Moeder zich manifesteerde en zichtbaar werd, was er niets en toch in dat niets lag alles verborgen.
Hoe dat is gegaan kunt u lezen in die boeken.
Daar wordt er ook verschillende keren op gewezen, dat wij allemaal die Goddelijke kern in ons hebben. Wij zijn een deeltje van die Goddelijke kern.
Ik vergelijk het altijd met je eigen kinderen.
Diny en ik hebben drie kinderen samen op deze wereld mogen zetten en ze hebben alle drie dezelfde achternaam en dat is Roesink.
Ze heten geen Jansen, Pietersen, maar Roesink en dat zal zo blijven, omdat ze een deeltje van ons vlees en bloed zijn.
Zo zijn wij een deeltje van de Al-Moeder of God, omdat we van Hem\Haar afkomstig zijn en dat zal eeuwig zo blijven, omdat we dat niet veranderen kunnen. Daarom wordt er ook steeds op gehamerd dat wij God zijn, omdat we door God zijn geschapen.
Willen we nog een mooi bewijs, dat God wel bestaat, dan moeten we eens om ons heen kijken. Overal zien we God in terug. Zou dat niet zo zijn, dan was het er niet.
Alleen daarom al, zien we dat God wel bestaat.
Iemand die niets van de boeken van Jozef Rulof af weet, zal dat grootspraak van ons vinden, maar ik denk, dat wij Rulof-lezers genoeg bewijzen hebben dat God wel echt bestaat, omdat God overal in vertegenwoordigt is, anders zou het er niet zijn.
Ik ben de laatste tijd bezig met Stamboom-onderzoek, we kunnen zover niet terug, anders zouden we kunnen vaststellen, dat onze Stamboom begonnen is op de Maan, maar dat zal ons later aan Gene Zijde wel duidelijk worden.
Afsluitend, we zijn allemaal broeders en zusters uit dezelfde bron uit God.
Mochten hier nog reacties of aanvullende antwoorden op zijn, dan kunt u contact met me opnemen, door op onderstaande afbeelding te klikken.

Afbeelding invoegen

14.45, einde van deze Boekenwijzerdag.
Sorry voor dit beknopte verslag, maar meer informatie had ik niet.
Hopelijk, zijn Diny en ik volgend jaar weer aanwezig, zodat ik een wat uitgebreider verslag kan maken.

 Google Analytics Alternative