GEESTELIJKE EVOLUTIE.
Het begrip evolutie wordt in onze woordenboeken omschreven als zijnde een stapsgewijze, meestal trage voortgaande handeling of proces van ontplooiing, groei of ontwikkeling. Evolutie is voorts een reeks van veranderingen veroorzaakt door de natuurlijke selectie. Het begrip involutie is veel minder bekend en wordt omschreven als het in zichzelf keren, het omvatten of het begrijpen van hetgeen in relatie staat tot de geest. De involutie kan de evolutie van stof en geest bewerkstelligen. Ieder levenspad, het doet er niet toe hoe duister dit is, leidt uiteindelijk naar het licht. Dit is de Geestelijke Evolutie. Over het onbekende en het onzichtbare leven weten wij zo weinig. Wij zijn nog altijd zoekende naar de reden van ons bestaan en wij realiseren ons niet dat wij zelf dit vertegenwoordigen. Wij zijn er nog niet van doordrongen wie wij zijn. De mens ontplooit zich van binnen uit en is bezig zijn Geestelijk en Goddelijk begrip te vergroten en het is hierdoor dat zijn bewustzijn uiteindelijk volmaakt zal worden. Maar men realiseert zich dit meestal niet. God heeft geen favorieten in het Universum. Zijn aanwezigheid is overal. Er is geen plaats waar God niet is en Hij is er voor iedereen, die Hem nodig heeft. Daar waar Zijn aanwezigheid het meest wordt vertegenwoordigd is God het meest zichtbaar. Daarom behoeven wij als Christenen ons geen zorgen te maken of de mensen op andere planeten wel of niet christenen zijn! God is OVERAL! Geestelijke Evolutie is het resultaat van de ontwikkeling van gedachten en ideeën in de geest of wel involutie. Hetgeen wij vandaag zijn is het resultaat van de evolutie van ons bewustzijn en ons bewustzijn is het resultaat van de gezaaide ideeën, gezaaid in onze geest. Dus, Geestelijke Evolutie is de ontplooiing van de geest van God in en door ons omgezet in DADEN. Wij allen willen iets beters dan dat wij op het ogenblik ervaren en bezitten. Het vereist moed, wanneer wij midden in een of andere negatieve omstandigheid geraakt zijn, te beslissen om het geheel ten goede te keren. De vraag is nu: Heeft u die moed? Kunt u boven zo'n situatie gaan staan en weten dat er iets beters in u is, dan dat wat u op dat moment vertegenwoordigt? Zit u 'opgescheept' met iets waarmee u werkelijk niet wilt leven? U heeft daarbij tegen u zelf gezegd: 'Wel, dit moet mijn oorzaak en gevolg zijn!

Daar kan ik niets aandoen!' Maar dat kunt u wel! Waarmee u leeft of wat u ervaart vindt alleen plaats door en in uw eigen bewustzijn en hoe u er thans tegenover staat. Het goede kan niet in uw leven komen voordat u uw eigen bewustzijn verandert. Maar veel mensen kunnen het betere niet werkelijk accepteren in hun leven, want willen en accepteren zijn twee totaal verschillende dingen. Kunt u het betere accepteren? Denk er om, dat u ieder goed ding, dat God voor u in petto heeft, waard bent! Er van uitgaande dat de Goddelijke Wet ook voor u werkt, kunt u beschikken over al datgene dat u nodig heeft voor uw leven. Indien u dit niet kunt aannemen zal uw eigen geestelijke groei, uw geestelijke evolutie stilstaan. De involutie van deze ideeën zullen die evolutie brengen en wat u niet wilt, dat zal dan voorbijgaan en het goede zal alles gaan overstralen. Wanneer u in uw leven met deze Geestelijke Wet werkt, dan zult u ontwikkelen en de geestelijke evolutie zal uw deel worden. Door op deze Aarde te leven volgens deze geestelijke wet kan uw geest de tuin van God worden. Daarin kunnen dan Zijn Gedachten, Ideeën en Wezen worden geplant, zodat al het goede in uw leven kan worden vervuld.Het hoogste streven voor iedereen moet zijn om de Zoon van God te worden. Met andere woorden om het Christelijke  Bewustzijn binnen zijn innerlijke wereld tot ontwaking te brengen. En hoe vindt deze involutie nu plaats, zodat evolutie kan volgen? Het is door gebed, stilte en meditatie dat de werkelijkheid van de geestelijke zaken actief worden in uw dagelijks leven. Dan neemt de evolutie van onze ziel plaats in ons leven. God, onze liefhebbende Vader, de Schepper van al het leven, heeft in elk van ons, het Christus Zaad geplant en heeft ons een vrije wil gegeven, zodat de Geestelijke Evolutie zich door de vrije wil in ons kan voltrekken. Door de Geestelijke Evolutie leren wij onze geestelijke relatie kennen met dat Christus Zaad in ons. Dan kunnen wij allen weten, wie God is en dit weten geeft ons de WAARHEID over onszelf, over hoe onze relatie is met de Kosmische Schepping. God is Geest en God is  Licht. Het is door het Christus Licht dat wij direct contact hebben met de intelligentie van God in ons. Deze Intelligentie werkt voor ons Hoogste Goed en dirigeert ons verlangen en voelen altijd naar het pad van het Christus Licht. Wij kwamen naar deze planeet Aarde slechts voor één reden. Het ontwikkelen van ons Christus Bewustzijn en dus om te ontwikkelen naar de vervulling van dat levenspatroon. Wij kwamen hier, naar deze planeet, om het leven door de verschillende stadia van geboorte naar dood volledig te begrijpen. Wij worden onvermijdelijk naar deze ontwikkeling getrokken en vele mensen nemen vele paden. De beste weg om te ontwikkelen is eerst in u zelf te zoeken naar uw innerlijke relatie met betrekking tot het functioneren van God in u. Ook hoe Hij Zichzelf door u tot uitdrukking brengt. Door te leven en te handelen naar en binnen de Goddelijke Wet, zult u voelen wat goed en verkeerd is.

Dan zult u de juiste keuze maken, welke onherroepelijk zal leiden tot de evolutie van uw bewustzijn. Wanneer u dit bij u zelf gevonden hebt, kunt u er zeker van zijn dat u al de Gaven van God vrij gegeven zullen worden in uw dagelijkse leven. Want de Geest in u is God. Deze Geest in u kan uw bewustzijn meer leren in één uur, dan u kunt leren van boeken of onderwijs in honderd jaar. Dit is een onmiddellijke ontwaking naar uw eigen Christus door de evolutie van de geest. De Reine Geest van Christus heeft nooit onder dwang gestaan. Deze is vrij. Deze is er voor ieder mens die voor God gereed is. Een klein sprankje van deze reine Geest zal altijd voor u zorgen. Raakt u de weg kwijt en deze is er! Heeft u de richting nodig en deze is er! De reine Geest is er altijd waar u ook gaat, dag of nacht, op het land, over de zee of in de lucht. De reine Geest zal u altijd helpen uw geestelijk bewustzijn te ontwikkelen en deze zal éénzijn met de Christus aanwezigheid in u. Dit is Geestelijke Evolutie. Dit is ontwaking voor het Christus Licht in u. Dit is het Licht zien en weten welke weg u moet nemen voor uw eigen evolutie. Er zijn vele wegen maar er is slechts een smal pad en er zijn weinigen die het pad vinden. Involutie of Waarheid door de Geest brengt evolutie van het geestelijk bewustzijn in de mens.
Anton Rulof. 

counter free
Google Analytics Alternative