MIJN ERVARING MET SPIRITUELE ZAKEN EN SPIRITUELE GENEZERS. 
Uit mijn jeugd kan ik me nog herinneren, dat er bij ons in de buurt een oude man was die genezende krachten bezat. Niet dat daar veel ruchtbaarheid aan werd gegeven, maar ik hoorde wel eens dat men zei: als je iets gekneusd of verstuikt had moest je naar hem toegaan -- hoe sneller hoe liever -- hij streek dan met zijn duim over die plek en dan was het genezen als de tijd verstreken was, zolang je er last van gehad had. Dus kwam je na een dag bij hem dan duurde het een dag, of na een week, dan was het na een week genezen. Op latere leeftijd ik was een jaar of 30, kwam ik in contact met een magnetiseur. Uit nood ben ik naar hem toegegaan. Ik deed toen veel aan hardlopen en kampte met een blessure in mijn bovenbeen, die maar niet over wou gaan. Ik had een afspraak met die man gemaakt, met in mijn achterhoofd de gedachten, baat het niet, schaden doet het ook niet. Bij binnenkomst voelde ik mij al niet zo erg op mijn  gemak, wat waarschijnlijk ook wel te maken had met het vreemde. Ik wist niet wat er zou gebeuren. Ik werd behandeld door die man, die ondertussen de meest vreemde geluiden uitstootte wat mij zelfs angstig maakte. Toen hij klaar was betaalde ik. Ik hoefde niet meer terug te komen, het zou vanzelf weggaan. Dezelfde dag nog probeerde ik of de pijn weg was, mooi niet. De andere dag weer geprobeerd, en net toen ik het op wou geven door de pijn, was het ineens weg. Ik heb er nooit meer last van gehad. 

Nadien ben ik nog een aantal keren bij een magnetiseur geweest voor kleine lichamelijke klachten, waarvan ik achteraf gezien weinig baat bij heb gehad. Terugkijkend, heb ik altijd zo mijn twijfels gehad bij al die behandelaars, maar wel flink betaald. Na een aantal jaren, ik denk dat het in de beginjaren 90 is geweest, kwam mijn aanraking met spirituele zaken in een stroomversnelling terecht. Iedereen weet waarschijnlijk nog wel dat toendertijd Tineke de Nooy op tv was met een spiritueel programma waarin ook het genezend medium Jomanda was te zien. Ik ben in die periode zeer vaak naar Tiel geweest samen met Diny, om healings bij te wonen. Diny heeft bij haar zeer bijzondere dingen meegemaakt die echt niet te verklaren waren. Maar ik zat er altijd achteraf gezien, niet om van één of andere kwaal te genezen -- ondanks dat ik veel lichamelijke klachten had -- maar keek altijd met argusogen naar Jomanda en de mensen die ''behandelingen van haar kregen''. Kortweg gezegd ik had grote twijfels bij het gebeurde, ook al omdat het iedere keer dezelfde mensen waren die ik iedere keer op de tafels en op het podium zag liggen, of door de zaal wandelden en behandelingen kregen.  Ik weet nog goed dat ze op een healing, aan de mensen in de zaal vertelde: iedereen die angst had voor de dood, of meer wou weten over het leven na de dood, moest het boek van Jozef Rulof: ''Een Blik in het Hiernamaals'' maar eens gaan lezen, dan zou je veel duidelijk worden. Natuurlijk was ik ook daarin geïnteresseerd, want wie wil er nou niet iets weten van het leven na de dood! Daarna is er echt een wereld voor mij opengegaan. Ik verslond alle boeken van Jozef Rulof. Er zat zo'n drang in mij om ze te lezen, dat kwam ook door: omdat me dingen waar ik al jarenlang mee bezig was geweest en ik maar niet kon plaatsen in een wereld van oorlog en geweld, waarbij ik altijd de God van Liefde maar niet kon vinden, ineens alle puzzelstukjes beetje bij beetje op z'n plaats vielen. God was hier de schuld niet van, maar de mens. God kon hier ook niets aan veranderen. 

Op een gegeven moment was ik zover dat ik het boek Geestelijke gaven ging lezen. Ik nam alles wat mediums -- ook van Jomanda -- zeiden niet klakkeloos aan, maar toen werd ik nog veel kritischer. Echt op onwaarheden kon ik haar niet betrappen, maar zij deed uitspraken die voor mij niet verenigbaar waren, met wat ik las in Geestelijke Gaven. Ik ging dingen van hoe een goed medium voor mij moest zijn eens op een rijtje zetten. U kunt misschien wel raden wat de uitkomst was: Geen enkel medium voldeed meer aan de kwalificatie goed. Ik zou dan ook, als u mij om advies zou vragen om een medium te raadplegen, er geen enkele kunnen opnoemen die aan mijn verwachting voldoet. Ik heb het hier dus over een medium, en niet over mensen met allerlei bijzondere gaven, want daar zijn er velen van, en daar kom ik zo meteen ook nog op terug. Velen zijn er de laatste jaren via de tv of radio onze huiskamer binnen gekomen. Ik kan niet ontkennen dat wat ze doorkregen, soms wel een kern van waarheid in zat. Maar mediums zijn er goed in om, als iets niet klopt, bijvoorbeeld die overledene komt door en dan blijkt het niet je moeder te zijn omdat die nog leeft, dan is het opeens je oma. Maar het medium wist dat het een familielid was. Indien u zelf goed bent in telepathie kunt u een heleboel van iemand te weten komen die afstemming heeft op dezelfde graad als jij, zonder dat die een mond open doet. U zult Char misschien ook wel eens op de tv gezien hebben met haar raidings! Als zij goed is in telepathie, wat heel goed mogelijk is, dan kan zij heel snel wat te weten komen. Ten eerste kom je al naar haar toe om iets te vragen, dus dat speelt al in je bewustzijn. Gaat zij beginnen met de vraag hoe de naam was van die persoon waar jij voor komt en zij vraagt komt die of die letter in de naam voor, dan denk jij al aan die naam. Door het een beetje spannend te houden doet ze net of het niet goed doorkomt, maar tenslotte zegt ze de naam. Zo kan ze een heleboel dingen over een overledene vertellen, door jouw gedachten te peilen. 

Ik zeg niet dat het met Char zo gaat, maar de kans is aanwezig, dat het zo gebeurt. Het gaat ook altijd goed met de overledenen of ze nou zelfmoord gepleegd hebben of niet, ze zijn altijd aanwezig. Dat vind ik vreemd, omdat er ook nog duistere sferen zijn, waar zielen die slecht geleefd hebben naar toe gaan, en dolende zielen die zich niet van de aarde kunnen losmaken. Dan zijn er ook nog mediums, die zo nodig dolende zielen moeten helpen om naar het licht te komen, en dat er zelfs soms kinderen bij zijn die ze zo nodig moeten helpen. Een grotere onzin heb ik nog nooit gehoord. Aan gene zijde zijn miljoenen geesten uit de lichtsferen dagelijks bezig -- ze dalen af in de duistere sferen -- om deze zielen te overtuigen van een eeuwig leven en dat ze over kunnen gaan naar hogere gebieden indien ze dat willen. Kinderen tot de leeftijd van veertien jaren kunnen niet dolende zijn, omdat deze bij het overlijden rechtstreeks naar de lichtsferen gaan (de kindersfeer). Denkt een medium nou echt dat hij of zij zo maar even een dolende of geest uit de duistere sferen naar het licht kan brengen, waar ze aan gene zijde soms jaren voor nodig hebben om hun daarvan te overtuigen? Indien Char in contact zou staan met een geest uit de lichtsferen, dan zouden de antwoorden snel en duidelijk moeten doorkomen en zouden vragen van was het dit of dat niet aan de orde zijn. Lees ook maar eens in een Blik in het Hiernamaals op blz 131, waar vier helderzienden die een mevrouw geraadpleegd heeft, allemaal vertellen dat haar man in december dat jaar zou overlijden, onder die vier was ook een helderziende van Europese vermaardheid. Deze helderzienden hadden het radicaal mis. 

Hoe dat kwam kunt u in dat boek lezen. Als ik me meer verdiep in mediums zoals Jomanda, Char, en al de andere mediums die maandelijks in Paravisie hun woordje doen, dan kan ik maar tot één conclusie komen en dat is: ze zijn in mijn ogen niet betrouwbaar en ik zal u nu uitleggen waarom. Zuivere mediums die echt met Gene Zijde in contact staan, twijfelen niet in hun antwoorden deze zijn kordaat en duidelijk. Gene Zijde houdt zich niet bezig met aardse zaken, zoals werk, geld, huwelijksproblemen, relaties, ongelukken, het weer, en ze geven je er ook nog garantie van slagen bij. Ze houden zich ook niet bezig met bangmakerij, zoals een bekend medium dit jaar weer eens verklaarde dat Amersfoort aan zee kwam te liggen. Dat zijn geen boodschappen van geesten uit de lichtsferen. Als degene die zich medium noemt, advies geeft of een vraag beantwoord als medium, moet dat waarheid zijn, of anders moet hij of zij zijn mond dichthouden en niet met halve waarheden komen.  Gene Zijde wil ontzettend graag werken via een medium, die ook echt de gave bezit, om door te geven dat er een leven na de dood is en dat overledene familieleden niet dood zijn maar nog leven. Dat de mens eeuwig voortleeft en dat er geen verdoemenis is.  Terugkomend op mensen die bijzondere gaven bezitten. Velen voelen of zien iets en geven zich dan maar de titel van medium of helderziende en proberen boven hun graag van gevoeligheid uit te stijgen, wat inhoudt: geen boodschappen van gene zijde of van hun gids zoals ze dat vaak noemen maar hun eigen gedachten.  Anderen houden het voor zich en geven er liever geen ruchtbaarheid aan. De laatste categorie, daar heb ik nog het meeste respect voor. Al die dingen zijn ook niet te leren en te verbeteren. Voor iemand de gave voor 100% in zijn of haar bezit heeft kunnen er meerdere levens voorbij gegaan zijn, want zoiets moet groeien en kan men zich niet in één leven eigen maken. Op onze aarde leven maar een stuk of vijf mediums die deze gave bezitten, maar er zijn er wel duizenden die zich deze gave toe-eigenen, en zeggen contact met Gene Zijde te hebben.  Ik wil u niet bij deze mensen weghouden indien u denkt hen nodig te hebben. Er zijn ook wel mensen met een gave die er heel zorgvuldig mee omgaan en betrouwbaar zijn, maar neem niet alles zo maar klakkeloos aan wat ze u vertellen. Zelf ben ik ook wel eens bij een medium of paranormaal genezer geweest, maar de boodschappen die ik kreeg heb ik voor kennisgeving aangenomen, meer niet, omdat ik er verder weinig mee kon. 
Henk Roesink. 


counter free
Google Analytics Alternative