Afbeelding invoegen

       BOEKENWIJZERDAG 3 MEI 2015.
Zondag 3 mei 2015, zijn we om 07.30 uur vertrokken naar De Bilt voor de jaarlijkse Boekenwijzerdag.  Na Giel, Ceciel te hebben geholpen met de zaal in orde te maken, was om 10.00 uur de opening. Helaas waren er dit jaar ruim de helft minder mensen aanwezig dan vorig jaar, over hoe dat komt, zal worden nagedacht.
Het programma voor deze dag zag er als volgt uit:
10.00 uur, welkomstwoord: inleiding/mededelingen.

10.05 uur, enkele gedichten van Giel Heijmans over het thema:
HOE WETEN WE DAT GOD BESTAAT?

10.20 uur, Lezing door Henk Roesink:
JE INNERLIJKE STEM.

10.35 uur, lezing door Hans Schreuder:
HOE LEES JE DE RULOF BOEKEN?

10.50 uur, ROLLENSPEL over BESTAAT GOD ECHT?:
(Voor en tegen argumenten)
Ingeleid door Giel Heijmans.

11.30 uur, Lunch pauze, met ook de mogelijkheid om briefjes in te leveren met vragen voor de namiddag sessie.

12.30 uur, 1e gespreksronde vraag en antwoord in de groep.

13.05 uur, 2e gespreksronde vraag en antwoord in de groep.

13.40 uur, centraal in de groep nabespreken van deze dag.

14.00 uur, individueel napraten; opruimen.

14.30 uur, einde Boekenwijzerdag.

Ten eerste, wil ik even laten weten, dat door omstandigheden die vooraf niet te voorzien waren het programma aardig is uitgelopen en de agenda zoals hierboven staat niet helemaal klopt, omdat er over wat onderwerpen langer is gepraat.
Afbeelding invoegen
Giel opent de Boekenwijzerdag.

Namens de redactie heet ik u allen hartelijk welkom.
Het is alweer de 24e Boekenwijzerdag. We vinden het erg fijn dat jullie allemaal gekomen zijn en het is niet zo’n grote groep vandaag, maar laten we toch proberen er een fijne dag van te maken.  De meesten zijn weer bekende gezichten die we hier zien vandaag. Er is een nieuwe bezoeker aanwezig. 
Voor diegene die het nog niet weten, hier naast me zit Ceciel Lössbroek Hafkamp. Samen vormen we de redactie van de Boekenwijzer, het kwartaalblad van en voor de Jozef Rulof boeken-lezers. 
Ik hoop dat het vandaag weer een mooie dag gaat worden hier, en dat we weer geďnspireerd worden en dat we openstaan voor nieuwe inzichten, zodat we straks met positieve gevoelens weer naar huis mogen gaan.
Met de gesprekken die we deze dag hebben is het de bedoeling dat we goed naar elkaar luisteren met invoelingsvermogen. Elkaar optrekken is belangrijker dan informatieve kennis.
De boeken van Jozef Rulof zijn zeer interessant en die zitten boordevol inspirerende informatie en kun je nergens anders in deze vorm vinden. En ik ben dan ook zeer dankbaar dat ik in deze boeken zoveel betrouwbare informatie heb mogen vinden over de wetten van God en de geestelijk en stoffelijke rechtmatigheden van het leven. Maar juist omdat er zoveel wetten zijn, is het voor onszelf om uit te zoeken welke wetten voor ons leven belangrijk zijn.  En in eerste instantie om ons eigen leven, daar dient het vandaag om te gaan en daar kunnen we vandaag elkaar bij proberen te helpen. En indien we het goede voor elkaar willen, dan ben ik er van overtuigd dat de zegen vandaag van Gene Zijde op ons zal rusten.
Het thema van vandaag op deze Boekenwijzerdag zal zijn:
Hoe weten we dat God echt bestaat?

Voordat we met de eerste lezing gaan beginnen, eerst enkele huishoudelijke mededelingen.
U kunt hier vandaag een echt beschilderd bord van Jozef Rulof bezichtigen. 
U kunt ook voorbeelden inzien van 2 Ebooks, die ik sinds kort uitgeef.
U kunt zich daar ook inschrijven voor een roman die ik geschreven heb en de tekst voor een dvd die ik wilde maken, maar daar is vertraging in gekomen. Miscchien dat ik dat in de toekomst wel als dvd uit wil geven maar, voorlopig is het alleen maar een papieren versie en dat is een drieluik.
In het eerste deel, bijna-dood-ervaringen met gedichten erbij, het tweede deel dat zijn mijmeringen ook met gedichten erbij, en dan noch anekdotes verhaaltjes, met ook weer gedichten.
Mocht u interesse hebben voor de Ebooks, het zijn pdf files, die u tegen betaling kunt krijgen toegestuurd, daar kunt u zich voor inschrijven.
Verder nog enkele mededelingen die. elk jaar hier van toepassing zijn.
Als boek wordt er deze dag verloot, het eerste deel van Jeus van Moeder Crisje, en het boek Geestelijke Gaven.

Het stond niet in het programma, maar Ceciel, breekt even in om het woord te nemen.
Giel, je zult je misschien afvragen van waarom! Heb je enig idee? Nee zegt Giel.
In maart 2015 stond er in de Boekenwijzer iets bijzonders te lezen, weet je wat ik daarmee bedoel?
Je hebt het zelf ingevuld en net hoorde ik je zeggen, 25 jaar Boekenwijzerdag. (dit klopte niet helemaal, want het was de 24e Boekenwijzerdag).
Dit wil dus zeggen, dat je vanaf maart 2015 de 25e jaargang is van de Boekenwijzer, opgericht in april 1990.
Ceciel spreekt verder, ook ik heb me in 1990 opgegeven en heb daar tot nu toe geen spijt van gehad. De wijsheid uit de boeken wordt je telkens weer aangereikt. Vanaf het begin en nu nog heb je heel veel tijd en energie gestoken om van dit blad een succes te maken. 
Giel het is je gelukt, want tenslotte is het al een kwart eeuw geleden en mensen nu nog de Boekenwijzer kunnen lezen dankzij jouw doorzettingsvermogen, want dat heb je dat is zeker.
Ondanks de verbouwing van je huis, ging dit levenswerk altijd door. De basis van dit blad is altijd zo gebleven. De inspirerende inleidingen van jou en de spirituele gedichten, levensvragen en antwoorden uit de boeken. Maar, om dit alles te realiseren, moesten er vele boeken extra gelezen worden en aantekeningen worden gemaakt. De vele fundamenten uit boeken werden opgeschreven.

Ik heb hier twee fundamenten, de allereerste uit 1990:
Hij die alles in LIEFDE wil volbrengen, zal onuitputtelijk zijn, omdat LIEFDE God is en God onuitputtelijk is.

Nu eentje uit 2008:
Is het vreemd dat we u telkens weer op het hart zouden willen drukken, bega geen domheden meer. Breng uw eeuwigheid niet in gevaar, door God’s wetten te overtreden.
Giel je bent nog steeds de motor achter het blad de Boekenwijzer.
Ceciel overhandigt allereerst een bloemetje.
Giel krijgt ook nog een geborduurd schilderijtje van Ceciel met daarop geborduurd, de Eeuw van Christus, en twee afbeelingen van het blad de Boekenwijzer op fotopapier.
Afbeelding invoegen


Afbeelding invoegen


Afbeelding invoegen


Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
Henk Roesink, gaat nu een gedicht voorlezen, wat hij samen gemaakt heeft met Diny over 25 jaar Boekenwijzer.
25 JAAR DE BOEKENWIJZER.
        LIEVE GIEL.
In april 1990 bracht jij de Boekenwijzer tot leven,
Om dit niet weer uit handen te geven.
Een gratis proefnummer werd gelanceerd,
En blijkbaar viel het niet verkeerd.

Ben je met Gene Zijde een overeenkomst aangegaan:
Zo lang ik kan, zal ik dit blijven doen voortaan?
Een gigantische klus en ontzettend veel werk,
Jij voelt je daarin ijzersterk.

Een blad dat dieper op levensvragen ingaat,
Zodat men beter begrijpt wat er in de Boeken staat.
De lezer kan zijn geheugen weer even opfrissen,
Bij het zien van de vraag en betekenissen.

Elk kwartaal een losse bijlage met Fundamenten,
Door velen gezien als steunelementen.
Teksten uit de Boeken voor ieder wezen,
Om deze eens rustig door te lezen.

De inleiding van de Boekenwijzer, een punt op zich,
Het is op de dagelijkse dingen gericht.
Hoe wij in het leven zouden moeten staan,
Dus iedereen heeft er wel wat aan.

Jouw gedichten zijn een ware inspiratiebron,
Voor het innerlijk leven een schoonheidssalon.
Niet om je met mooie woorden te paaien,
Maar om het innerlijk met LIEFDE te verfraaien.

In maart 2015 hebben we de 108e uitgave gehad
Voor mensen die de Boeken bestuderen een grote schat.
Alle vragen die door lezers worden gesteld,
worden beantwoord waarbij de bron wordt vermeld.
 
Veel kilometers zijn de laatste jaren verreden,
Om het blad met Ceciel in elkaar te smeden,
De Boekenwijzer werd zo een deel van je leven,
Hét middel om wijsheid aan de mensen door te geven.

Dit jubileum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Van ons krijg je geen lintje als trouw onderdaan.
Wel 2 films die je aan zullen spreken door de kracht,
waarmee de hoofdpersonen veel tot stand hebben gebracht

Denk nou niet, wat hebben jullie veel uitgegeven!
Nee, plotseling kwamen de Airmiles tot leven.
 Ook wij moeten op de kleintjes letten,
Al willen we je graag helemaal in de bloemetjes zetten.

We hopen dat je met de Boekenwijzer "de 50” mag halen,
En Jozef Rulofs Boeken kunt laten stralen.
Zodat velen de Kennis van het Eeuwig Leven zal bereiken,
Dan kun jij tevreden kijken!!!
Henk, Diny en Ceciel.

Afbeelding invoegen

Na het voorlezen van het gedicht, krijgt Giel twee dvd’s overhandigd van personen, die boven zichzelf zijn uitgestegen, door wat ze voor de medemens hebben gedaan.
De ene gaat over het leven van Gandhi en de andere over moeder Teresa.

Nu enkele foto's genomen tijdens de Boekenwijzerdag van de aanwezigen.
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
Giel antwoord nog even op dit jubileum met de volgende woorden:
Iets wat je heel graag doet kost je minder energie dan iets wat je niet graag doet.
Dat is net zo als met gedichten schrijven, je moet wel de bezieling voelen anders gaat het niet lukken.
Giel gaat nu eerst wat gedichten voorlezen, met als onderwerp, geloven of God echt bestaat. Deze gedichten zullen ook in de komende Boekenwijzer komen te staan.
Mocht dat niet zo zijn, dan worden ze alsnog geplaatst.

Hans Vrolijks, gaat nu een stuk uit het boek: DE VOLKEREN DER AARDE  voorlezen dit staat aan het begin van dit boek na de inleiding:
Toen de meesters ons de beginstadia van de schepping toonden, verbonden ze ons tevens met het ogenblik, waarop God als een Vader van Liefde tot Zijn schepselen sprak. Voordat wij als cellenleven aan onze eerste evolutie begonnen, schonk Hij ons Zijn heilige zegen.
God legde toen in ons:
‘Mijn Eigen Leven. Ik spreek tot u als uw God, als uw Vader enMoeder, als uw Oppermacht. Mijn kinderen, Ik schiep u als Man enVrouw. Aanstonds zult gij aan uw leven beginnen. Gij zult steeds verder en hoger moeten gaan om in al Mijn wetten te ontwaken en te worden als Ik ben. Gij zult daartoe leven en sterven. Daarna keert gij terug naar het onzichtbare leven, waar u afwacht en u zich gereedmaakt voor het nieuwe organisme dat Ik voor u schep. Een dood is er niet!
Wat Ik voor u schiep, is oneindig en behoort u toe. Door Mijn wetten te beleven zult gij Mij en Mijn schepping leren kennen. U bent slechts een vonk van Mij en van het machtige geheel, waarin Ik leef, niettemin zijt gij Goddelijk. Ik zal u volgen, Mijn kinderen en zo nodig uw wegen verlichten.
Ook al ben Ik voor u onzichtbaar, Ik weet waarheen gij gaan zult en kan Mij met uw levens verbinden. En gij zult Mij kunnen zien en betasten, maar dan zal er liefde in u moeten zijn. Volgt Mijn wetten op en gij zult in vrede en rust uw levens beleven.
Hebt al Mijn leven lief, zoals ook Ik u liefheb. Gaat nu als man en vrouw door Mijn wetten, weet echter dat gij in beide lichamen zult leven, want alleen hierdoor zal het Goddelijke ontwaken in u kunnen komen.
Vele lichamen zal Ik voor u scheppen en deze zullen u dienen.
Ik leg Mijn oneindigheid in uw handen. Ik schiep alléén geluk voor u.
Maar treedt Mijn leven tegemoet, zoals Ik u tegemoettreed. Mijn zegen hebt gij thans ontvangen.
Nimmer behoeft gij te denken dat Ik er niet ben. U bent één met Mijn leven en niets kan ons éénzijn verbreken. U zult Mij steeds kunnen voelen, gij moet Mij echter in liefde benaderen. Hebt Mijn ruimte en al het leven daarin lief. Weest eerlijk en oprecht jegens elkander en draagt elkander, bewust, in uw voelen en denken. Ik ga naast u!
In biljoenen vonken splitste Ik mij. Doet als Ik en vermenigvuldigt u, geeft andere vonken het leven. Dáártoe zijt gij vader en moeder, zó zult ge worden als Ik ben.
Dat wat Ik voor u geschapen heb, moet u zich eigen maken. Ik wil daarom dat ge steeds het goede zoekt. Wie Mij en Mijn leven niet liefheeft, zal moeten beleven, dat Mijn wetten tot hem of haar niet spreken. Die levens staan dan stil. Weet dat Ik geen uitzondering kan maken, want Ik heb u állen lief. De stoffelijke en geestelijke schatten in de ruimte zult gij rechtvaardig verdelen. Zorgt dat ge u niet vergrijpt aan het bezit van anderen, want dan zijt ge in opstand tegen Mijn wetten en verliest gij Mij.
Door Mijn wetten zult ge evolueren! Om u verrijst het universum, Mijn en uw Huis, waarin Wij eeuwigdurend één zullen zijn. Weet Mijn kinderen, Ik schenk u alles van Mijzelf. Vraagt Mij nimmer tot u te komen als gij duistere wegen bewandelt, want Ik gaf u een eigen wil! Weet dat Ik leed noch smart schiep.
Wie voor Mij leeft, zal Mij bezitten. Gij zult Mij als uw God, als uw Vader en Moeder leren kennen.
Ik ben en blijf ... LIEFDE!’

Lezing Henk Roesink:
                                                                                JE INNERLIJKE STEM.
Lieve mensen, u zul het allemaal wel een een keer in uw leven hebben meegemaakt. Net of je bij iets wat je wilde gaan doen, iets in jou een gevoel geeft van, moet ik dat nou wel doen? Zo verging het mij ook een tijdje geleden.
Ik had wat boeken van Jozef Rulof dubbel en dan wil je ze graag weggeven aan iemand die ze nog niet heeft, of ze moeilijk betalen. Ik had er een hele rits op de Facebook-pagina LIEFDESBAND gezet, welke hoofdzakelijk gaat over Jozef Rulof, 
en uitspraken van hem en andere stellingen, die voldoen aan het gedachtegoed van Jozef Rulof en gedichten van ons over het leven en na dit leven.

Er was al een paar maand overheen gegaan, toen er een berichtje kwam van iemand die de boeken die nog beschikbaar waren graag wou hebben.
Mijn reactie op dat bericht was:
Waarom wilt u die boeken graag hebben? Wat wilt u er mee doen? Ik geef ze niet aan een ander, zodat die ze kan doorverkopen.

Ik kreeg als antwoord:
Ik werd heel erg door die boeken aangetrokken, nadat ik in Den Haag van een oude mevrouw een paar boeken geschonken kreeg. Dit naar aanleiding van een beurs waar ik stond in Den Haag. Die mevrouw vond me zo goed, dat ze me met de boeken wou bedanken.
Ze staan bij mij in de kast en niemand anders mag er aankomen.
Dat was het antwoord.

Toen begon ik nieuwsgierig te worden, wie die persoon dan wel niet mocht zijn, waar ik eerder helemaal geen aandacht aan had besteed.
Tot mijn verbazing was het iemand die zich ‘medium’ noemde.
Daar ik helemaal niet met ‘mediums’ van tegenwoordig heb en Geestelijke Gaven van Jozef Rulof al een paar keer had gelezen, gingen mij figuurlijk de haren recht overeind staan na het horen van de titel ‘medium’. 

Ik antwoordde haar dan ook hoe ik daar over dacht en mijn vertrouwen in ‘mediums’, niet erg groot was, omdat er meer kaf dan koren rondliep. Ik vertelde erbij, dat ik tot die conclusie was gekomen nadat ik het boek Geestelijke Gaven had gelezen. Een boek, waarin je wordt gewaarschuwd voor charlatans op dat gebied.

Natuurlijk voegde zich dit ‘medium’ – wat altijd zo is als je er mee in gesprek komt – bij het koren, wat ik eigenlijk wel verwachtte omdat dit altijd zo gaat.
Na wat denken besloot ik de boeken aan die persoon weg te geven, omdat die ze toch heel erg graag wou hebben.Zaterdags zouden ze worden opgehaald en ik vroeg de vooraf, het ‘medium’, ook graag de 2 dvd’s van de 57 lezingen wou hebben? Het antwoord daarop was, graag.En nu komt het bijzondere:Vrijdags ‘s avonds pakte ik twee nieuwe blanco dvd’s op de lezingen daarop te zetten. Ik had dat al een paar keer eerder gedaan voor andere Rulof-lezers, dus, een makkie.Ik stopte de eerste blanco dvd in de brander en kreeg het bericht, deze dvd bevat gegevens, wil je die verwijderen? Ik klikte ja aan – ondanks dat die melding nooit komt bij een nieuw blanco dvd. Maar ik dacht het zal wel, ondanks dat het vreemd was.  Na zo’n 10 minuten kreeg, kreeg ik de melding, dat het branden was mislukt. Voor mij onbegrijpelijk. Mijn eerste gedachten die toen opkwamen waren, ach die dvd zal wel niet goed zijn geweest. Weer een nieuwe erin.Bij deze tweede dvd, kreeg ook ook na een aantal minuten exact dezelfde melding.Ik begon al binnensmonds wat te mopperen en dacht hoe is dat nou mogelijk.Na een tijdje daarover te hebben nagedacht, besloot ik om op dezelfde dvd muziek te zetten om te kijken of het nou aan die dvd lag of niet.Tot mijn stomme verbazing werd de muziek er perfect opgezet. Toen kwam er in mij op: Zou het medium die lezingen niet mogen hebben? Zou dat de oorzaak zijn?Zeg het maar, maar ik denk dat het niet zo mocht zijn en dat dit de waarschuwing was voor mij.Ik heb het ‘medium’ wel het boek Geestelijke Gaven meegegeven en hopelijk haalt ie daar heel wat wijze lessen uit.Over het bovenstaande onderwerp werd nogal een tijdje doorgepraat.

De lezing van Hans Schreuder over: HOE LEES JE DE RULOF-BOEKEN? Je leest Vraag en Antwoord, maakt niet uit welk deel, en een halve bladzijde verder denk je wat heb ik nou eigenlijk gelezen. Om dan nog maar te zwijgen van Maskers en Mensen, ondanks het verklarende boekje dat men erbij heeft gedaan, was dat voor mij gewoon een worsteling om er doorheen te komen en het boek begrijpen was toch wat teveel voor  gevraagd.
Ik kan bij wijze van spreken een bladzijde 10 keer lezen en dan nog begrijp ik niet wat er staat, of je haalt zoals in Maskers en Mensen alle personen door elkaar en dan wordt het helemaal een warboel.
Dan lees je bijv. ook nog eens dat we niet op de maan kunnen komen, terwijl er toch genoeg beelden zijn van het tegendeel.
Hebben de meesters het dan toch mis of wil ik teveel doorgronden en is dat nou juist net niet de bedoeling of zou het misschien zijn dat ik de boeken lees zonder alles te begrijpen en het daarbij moet laten en alleen die dingen die ik begrijp in de praktijk moet/mag brengen.
Ik ga ervan uit dat ik niet de enige ben die met dit verschijnsel rondloopt, althans dat hoop ik.
Ik zou best willen dat er eens iemand kwam die me een aantal tips aan de hand zou kunnen doen hoe ik dit probleem zou kunnen aanpakken, misschien is er zelfs wel iemand vandaag hier aanwezig die me de gouden tip kan geven, hoewel ik al blij zou zijn met een koperen tip. U hoort het, vragen genoeg, wie heeft er een afdoende oplossing of antwoord voor mij.


Het rollenspel na de middag pauze, BESTAAT GOD ECHT? bleek velen niet te liggen.De bedoeling om twee partijen te maken van de aanwezigen, de ene partij waren de gelovigen en de andere de ongelovigen. Men moest de andere partij proberen te overtuigen van hun geloof of ongeloof. Het was eerst de bedoeling om daar niet het werk van Jozef Rulof bij te betrekken, maar dat werkte totaal niet, omdat velen daar toch steeds weer op terugkwamen, vooral wanneer je de gelovige moest spelen. Dat komt ook, omdat wij Rulof-lezers nooit aan een ander onze menig willen opdringen – dat zit in ons en heeft Gene Zijde vaak via Jozef Rulof gezegd – is iemand hongerig of wil hij iets weten, dan komen ze vanzelf wel.
Tot zover dit verslag van de Boekenwijzerdag.


Google Analytics Alternative