Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
Diny en Ceciel zijn druk bezig de zaal in te richten en daar horen bloemen bij.


Verslag Boekenwijzerdag zaterdag 29 april te Arnhem.
De Boekenwijzerdag wordt ieder jaar georganiseerd door Giel Heijmans en Ceciel Lossbroek en is speciaal voor lezers van de boeken van Jozef Rulof.
Het verslag is van Henk Roesink. 

Het programma voor deze dag zag er als volgt uit:
09.30 uur binnenkomen en inschrijven bezoekers.

10.00 uur welkomstwoord/inleiding/mededelingen.
Giel heet de bezoekers welkom op de 27e Boekenwijzerdag.
Na wat huishoudelijke mededelingen wordt deze dag begonnen met een lezing van Giel Heijmans genaamd: DUO-GOED-MAKEN.
Afbeelding invoegen
Deze lezing vindt u terug in de eerstkomende Boekenwijzer.

Afbeelding invoegen

10.35 uur TWEELINGZIELEN EN LIEFDE-MAN-VROUW.
Voorgelezen door Diny uit het boek 'DE GREBBELINIE'
Daarna leest ze een gedicht van Giel voor.

 
                                                 TWEELINGZIELEN EN TWEELINGLIEFDE.
Theo's vader beantwoordt deze vragen door Theo gesteld.
Ik kan op aarde een vrouw liefhebben, onze karakters kunnen bijeenkomen, ons leven kan daar een hemel gelijk zijn, en toch hoeft dat niet te zeggen, dat deze vrouw mijn tweelingziel is. Want de tweelingliefde gaat er ver bovenuit, zij heeft kosmische betekenis, al kan zij ook op aarde reeds worden gevoeld. Met véle zielen kunnen we begenadigde banden hebben - toch hoort slechts één wezen in het heelal waarachtig bij ons. En God Zélf was het, Die ons die ziel toewees.’
Eeuwig en altijd zullen we tot elkander behoren. Gód schonk ons deze onuitsprekelijke genade.

Maar weinigen zijn er die waarachtige LIEFDE bezitten.
Deze weinigen bezitten doorgaans de zuster- en broederliefde, al geloven ze de tweelingliefde te beleven. Groot is hun liefde gevoel en als ze huwen, openbaart zich een heerlijke harmonie. 

De tweelingliefde is echter kosmisch. En wie op aarde kan kosmisch-diep voelen. Nee, Theo, maar heel, héél weinig mensen leven op aarde bewust in de tweelingziel-toestand.’

‘Maar kunnen tweelingzielen elkaar niet op aarde ontmoeten zonder te weten, dat ze tot elkander behoren?’
‘Vanzelfsprekend is dat het geval, Theo. Wij, zielen, zagen elkaar in verschillende levens, ook al hoeft dat niet steeds als man en vrouw te zijn. Je kunt je zielenleven als kind op aarde ontmoeten, als een oude vrouw, als je vader of je zuster.

Pas als álles goedgemaakt is, kunnen we elkaar op aarde bewust terugzien.
Maar ik zei je al, meestal geschiedt dit aan déze zijde, omdat we op aarde dit verhoogde bewustzijn niet willen bezitten.’
God vraagt veel, vraagt álles van ons, alvorens Hij ons toestaat, bewust in onze tweelingziel-toestand over te gaan. Maar zijn we zóver dan beleven we het machtigste, dat God ons schenken kan. 

Volkomen één in denken en voelen zijn we dan gereed Zijn universum te leren kennen, want zo talrijk, zo onbeschrijfelijk diep zijn Zijn wonderen daarin, dat we ze alleen niet zouden kunnen verwerken. Daartoe stelde God in Zijn oneindige wijsheid een wezen naast ons dat ons erbij helpen kan, verbonden door één gevoel, één gedachte, één liefde.

Voor de tweelingzielen schiep God het universum, voor twee mensen, die Zijn ruimte vertegenwoordigen, als man en vrouw, als vader en moeder, want ook Hij is vader én moeder.’

Als eenmaal ons innerlijk leven aangeraakt is, als het nodige bewustzijn in ons is, dan kan het verlangen slechts naar één ziel uitgaan en niet naar drie. Wie dus meerdere vrouwen zoekt, met hen tot eenheid komt, moet aanvaarden, dat hij voor de tweelingliefde nog niet gereed is.
Maar zoals ik al zei, er moet dan geen hartstocht in hen zijn, hun verlangen mag niet uitgaan van het organisme in plaats van naar de ziel, omdat in dit geval hun verbinding slechts stoffelijk is en zonder geestelijke betekenis. 
'Ik geloof, vader, dat het éénzijn voor vele mensen die geestelijk gaan aanvoelen , een diep probleem is'.
Het is daarom Theo, dat de aardse mensen de tweelingliefde niet kennen, of de liefde die deze graad van gevoel raakt.


                      Diny vertelt het verhaal over haar overgegane vriendin Carla.

Op 21 april 2017 zou ik met Carla meegaan met een bloesemtocht per bus met Ter Beek reizen uit Tubbergen.
Omdat Carla geen internet had, heeft Henk de boeking voor haar ook gedaan via internet.
Allebei de bevestigingen kwamen binnen via de mail en Henk wou ze uitprinten.
Nadat hij die van mij had uitgeprint, was die van Carla aan de beurt.
Doch die van Carla was ineens weg. Niet bij de Spam en ook niet bij de verwijderde berichten. Ik nam nog contact op met Ter Beek om te informeren of die van Carla ook genoteerd stond en dat bleek zo te zijn.
Daar Carla altijd graag een zichtbare bevestiging had, heb ik daar op maandag nog met haar over gebeld en gezegd, dat het echt in orde was, maar waar die mail voor haar gebleven was, is ook mij en Henk een raadsel.

Een aantal dagen later, was ik 's morgens mandarijntjes aan het afpellen, om ze met ander fruit te mixen. Ze lagen al een tijdje op de schaal, dus gebruikte ik ze daarvoor, wat ik anders nooit doe.
Ongeveer een uurtje daarna kreeg ik een telefoontje van een nicht van Carla.
Ze vertelde me, dat Carla dood in de stoel was gevonden met een mandarijntje in haar hand. Ze was twee dagen daarvoor overleden. Ik had het er later met Henk over en we dachten allebei hetzelfde over de weggeraakte mail, deze was niet meer nodig omdat Carla de reis niet meer zou maken.
Voor haar lag er een andere reis in petto.11.05 uur DE EFFECTEN VAN HET VERGEVEN.
Ook de lezing van Giel Heijmans kunt u lezen in een van de volgende Boekenwijzers.
De vragen en discussie hierover kunt u lezen in het middag gedeelte.

11.35 uur DE STOFFELIJKE GRAAD EN OORZAAK EN GEVOLG.
Een lezing van Henk Roesink.
Afbeelding invoegen
Lieve mensen, gaarne wil ik met u in vogelvlucht door al de stoffelijke graden gaan en wat het inhoudt Oorzaak en Gevolg.
Op de Maan begon onze stoffelijke en geestelijke reis van misschien wel miljarden jaren.
Waar we nu zijn dat weten we, maar hoelang we nog onderweg zijn, valt moeilijk in te schatten, omdat we daar zelf ook invloed op kunnen uitoefenen.
Hoe de zielen zijn ontstaan, komt later nog aan de orde.
Tegelijk met onze ziel, is ook de tweelingziel ontstaan. 
Nadat we vele malen op de Maan zijn geïncarneerd, kwamen we op het punt, dat de Maan ons stoffelijk niets meer te schenken had. 
Dat hield in, dat we werden aangetrokken door andere planeten (tussenplaneten) die ons lichaam steeds meer moesten volmaken. Ook op deze tussenplaneten werden we vele keren geboren, om tot slot van deze cyclus over te gaan naar de Tweede graad zodat ons lichaam nog verder kon groeien, zoals we nu op Aarde zijn.

Deze Tweede graad noemen wij Rulof-lezers Mars.
Op deze planeet begonnen we ook elkaar te bevechten en te verdedigen waardoor vele zielen omkwamen. 
Deze gingen naar het onbewuste om weer te worden aangetrokken door twee zielen. Net zoals het op Aarde gaat, ging het ook in het verleden. Alleen de tijdsduur om terug te komen, gaat minder snel.
Ook deze zielen incarneerden vele malen, totdat Mars hun niets meer te bieden had.
Dezelfde cyclus zoals vooraf geschiedde vanaf de Maan naar Mars trad nu ook weer in werking, want de ziel moest verder.
Na de vele overgangen op tussenplaneten wordt de mens voor de eerste keer op Aarde geboren in de rimboe, de eerste stoffelijke graad voor de Aarde. Toen was onze menselijke graad nog zuiver.

Hoe de dieren op de Tweede graad er hebben uitgezien, kunnen we nu nog bewonderen bij enkele dieren. Bij het programma Natuur op 2, lieten ze een schildpad zien. Niet een gewone, maar deze was duizend kilo zwaar. Ook de bladeren aan de bomen op de Tweede graad waren gigantisch groot, waar wij ons geen voorstelling van kunnen maken.

Na vele malen te zijn geïncarneerd in de rimboe, kwamen we met anderen op deze Aarde in aanraking die meer bezaten dan de mensen in de eerste stoffelijke graad. Wat zij hadden wilden wij ook graag.
Zo ging het leven verder van de eerste naar de zevende stoffelijke graad op Aarde. Duizenden keren zijn we teruggekeerd (geïncarneerd) om de zevende graad te bereiken.
Ons lichaam was voor de Aarde volmaakt, ondanks dat we te maken kregen met ziektes en andere ongemakken. Maar dat had een andere oorzaak, waar ik later nog wel eens op terug zal komen.
Nu de Aarde ons stoffelijk -- voor ons lichaam -- niets meer te bieden had en ons eigenlijk losliet om aan Gene Zijde verder te gaan, kwamen er andere wetten naar voren, en dat was de wet van Oorzaak en Gevolg. 
Wat wij op Aarde in al die vele levens hadden gedaan en niet zo mooi was, moest worden goedgemaakt. 
Dus de cyclus begon weer, van vele malen geboren worden op Aarde om goed te maken wat we een ander hadden aangedaan in onze vele levens.
Voor dat goedmaken -- wat bij de vierde stoffelijke graad een aanvang nam -- worden we exact op Aarde geboren, waar we wat aan goed te maken hadden. 
Hoever zijn we nu eigenlijk met dat Oorzaak en Gevolg?

Waarschijnlijk zijn we met een van onze laatste levens hier op Aarde bezig, anders waren we ook niet zo geïnteresseerd in de boeken van Jozef Rulof.
Hebben we op Aarde het meeste goedgemaakt, dan gaan we definitief over naar Gene Zijde en hoeven we niet terug.
Het grote gros van alle mensen -- ook wij Rulof-lezers -- komen in het Schemerland terecht, omdat we nog geen lichtsfeer verdiend hebben.
Nadat we de eerste geestelijke Lichtsfeer hebben bereikt, duurt het nog duizenden jaren voor we in de 7e sfeer zijn aangekomen.
Daarna gaan we via tussenplaneten over naar de 4e kosmische graad, waar we ook weer man en dan weer vrouw zijn.
Ziektes en andere ongemakken behoren dan tot het verleden. We leven met onze Tweelingziel in een geluk wat niet te beschrijven is.
Ook onze leeftijd voor we weer aan een ander leven beginnen wordt steeds meer.
Op Aarde is de maximum leeftijd - als er geen stoornissen zijn - 157 jaar.
Op de vierde, vijfde, zesde, zevende kosmische graad duurt het steeds langer voor we weer incarneren. In de hoogste kosmische graad is het niet meer te benoemen hoe lang dat duurt.
Wilt u precies weten hoe het pad van de mens eruit ziet, lees dan de 27 boeken van Jozef Rulof.
Tot zover deze lezing.

Om ongeveer 12.30 uur was er een middagpauze.
Fruit, koeken frisdrank, koffie en thee waren gratis.
Laten we vooral de heerlijke Pompoensoep die Peter heeft gemaakt niet vergeten.
Peter hartelijke dank hiervoor.

Afbeelding invoegen

In de middagpauze speelde Peter Meurs op verzoek enkele klassieke nummers op de piano.
Afbeelding invoegen

Enkele afbeeldingen van de bezoekers.

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Om ongeveer 13.30 uur gespreksronde en vraag en antwoord.
De vragen die werden gesteld, zijn vragen waar men vaak zelf wel een antwoord op denkt te weten, maar dan hoor je ook hoe anderen erover denken.


Wil vraagt: Als je op Aarde iets tegenover een andere persoon hebt goedgemaakt dan is       het je vergeven, maar is het dan ook vergeten?

Daar waren verschillende meningen over, maar bijna iedereen zei, het is je wel vergeven, maar vergeten kan niet. Alles wat je in al die levens meemaakt, wordt opgeslagen in het onderbewustzijn. Het is er wel, maar het stoort ons niet. Iedereen kan na zijn definitieve afscheid van de Aarde onder begeleiding van een Meester van het licht, zijn hele levensfilm vanaf het ontstaan terug zien. Meester Alcar liet dat Jozef Rulof zien van zijn eigen leven.

Vraag van Henk: Je hoort geregeld dat iemand die zelfmoord heeft gepleegd al heel snel weer doorkomt zou dat zo zijn en beelden de mensen zich wat in door het verlangen naar die overledene?

Antwoorden van de groep:
Zelfmoord hoeft altijd geen zelfmoord te zijn. In sommige gevallen stapt een ziel uit dit leven en was het ook zijn of haar tijd om over te gaan.
Gene Zijde kan de overledene ook manifesteren om troost te brengen aan de achtergebleven dierbaren op Aarde. De aardse mens ziet die persoon, maar toch is hij het niet in werkelijkheid.

Vincent vraagt: Wat was er voor de eerste lichtflits waaruit alles is ontstaan?

Antwoord: Ondanks dat er niets was te zien of te horen, was alles in die stilte toch aanwezig. Die stilte moet zo intens zijn geweest, dat zelfs Meester Alcar Jozef Rulof daar geen antwoord op kon geven.

Vraag van Bep: Wat moeten we verstaan onder het begrip Golgotha?

Antwoord: Gerrit heeft daar een mooi antwoord op via een artikel geschreven door Meester Hamet. 
Door op de onderstaande link te klikken kunt u dit prachtige artikel lezen.
Peter heeft een vraag: Hoe is de tweelingziel ontstaan?


Antwoord: Het is zo'n ingewikkelde materie, dat we er volgend jaar meer aandacht aan besteden. Hieronder plaats ik wel een schema, hoe het waarschijnlijk is gegaan, maar er is geen beschrijving bij of uitleg.
Afbeelding invoegen

Ook dit jaar is er weer een verloting van twee Rulof-boeken. 
De gelukkigen waren Marco en Gerrit.

Rondvraag: Iedereen wordt gevraagd hoe hij/zij deze heeft ervaren.
De meesten vonden deze dag zeer leerzaam en enkelen zouden op de volgende Boekenwijzerdag graag zien dat er wat meer aandacht zou worden besteed aan de dagelijkse dingen waar we in dit leven mee te maken krijgen en hoe we daar mee omgaan.

Wat later dan gepland wordt de Boekenwijzerdag beëindigd.
Giel wenst iedereen een veilige en goede thuiskomst toe en hopelijk tot volgend jaar.


 


Google Analytics Alternative