VREDESWENS.
DE VREDE OP AARDE IS TOTAAL VERKRACHT,
HAD U EEN ANDERE WERELD VERWACHT?
EEN ANDER GEVEN WE STEEDS DE SCHULD,
EN MAAR WACHTEN VOL ONGEDULD.

DE WERELD LIJKT DE ANDERE KANT OP TE GAAN,
MEER NAAR DE AFGROND WEL TE VERSTAAN.
IEDEREEN GRAAIT WAT HIJ GRAAIEN KAN,
ZO DOORGAAN KAN HET NIET MEER LANG.

VREDE MOETEN WE ZELF UITDRAGEN,
ER NIET OVER EEN ANDER KLAGEN.
WIJZELF ALLEEN KUNNEN EEN WERELD CREËREN,
WAAR HET HEERLIJK IS OM VREDIG TE VERKEREN.

ZONDER OORLOG EN ZONDER HAAT,
WAAR IEDEREEN VOOR ELKAAR OPEN STAAT.
WAAROM ZULLEN WE HET NIET PROBEREN,
OF HET LUKT ZAL ONS DE TOEKOMST LEREN!

EEN VREDIG LEVEN VOOR IEDER MENS,
DAT IS ONZE GROOTSTE WENS.
JA, WIJ BLIJVEN EROP VERTROUWEN,
DAT MENSEN MEEDOEN DIT OP TE BOUWEN.

DAT IS ONS DOEL, WAARVOOR WIJ LEVEN,
DURFT U ONS DE HAND TE GEVEN?
DAN GAAN WE SAMEN HAND IN HAND,
STAP VOOR STAP NAAR HET VREDESLAND.

WIJ WENSEN U EEN GEZEGEND KERSTSFEEST,
EN ONTZETTEND VEEL LIEFS EN MOOIS VOOR 2009.
HENK & DINY ROESINK.
Afbeelding invoegen
VERGEVING.
Maakt u wel eens een foutje in uw leven?
Dat ze u niet willen vergeven?
Waarom blijven mensen daarover zeuren?
Het had hen immers ook kunnen gebeuren!

Een ander denkt het vaak beter te weten,
Is zijn eigen fouten dan snel vergeten.
Doet iemand iets verkeerd,
Dan wordt er vaak rancuneus gereageerd.

Een excuus wordt niet geaccepteerd,
Want
JIJ deed toch iets verkeerd.
De foutenmaker is aan de beurt,
Wordt in allerlei roddels meegesleurd.

Waarom oordelen over een ander?
In plaats van  in vrede leven met elkander!
We kunnen nog heel veel van een ander leren,
Hen ondanks hun fouten toch accepteren.

Laat deze Karst uw innerlijk spreken,
Dat houdt in: iedereen vergeven.
Vergeef wat u is aangedaan,
Blijf er niet langer stil bij staan.

Start dus met een nieuw begin,
Laat uw medemens erin.
Laat hem dus niet buiten staan,
Wat u ook is aangedaan.

Een Bijbels gezegde van eeuwen heen:
Wie zonder fouten is, gooit de eerste steen!
Vergeef daarom uw medemens,
Dat is onze Kerstwens.

Afbeelding invoegen

Overpeinzing van het leven.

De Heiland is geboren en zij gaven Hem een naam.
En zo had hij familie, een plaats om steeds naar toe te gaan.
Hij was eenvoudig en rechtschapen, gewoon een eerlijk mens.
Hij heeft ons veel gegeven, en had eigenlijk maar een wens.

Als broeders samenleven in een hecht en vriendschappelijk bestaan.
En daarmee hebben wij allemaal zijn sterven en onrecht aangedaan.
Want of we nu geloven in Boeddha in Allah of in God.
En wij de mensheid maakten het helemaal kapot.

Konden wij maar vergeven en elkaar in de ogen zien.
Dan was er voor zijn wensen nog een sprankje hoop misschien.
Hoeveel pijn en krenking moet een mens doorstaan.
Voordat hij voor de spiegel zeggen kan.

Hij heeft het niet voor niks gedaan.
Als het onstuimige van ons drukke bestaan.
In de rust van de ouderdom is overgegaan.
Als wij alleen maar op herinneringen leven.

En juist nu elkaar wat warmte kunnen geven.
Als we alleen maar omkijken in weemoed en in pijn.
Dan is het moment gekomen.
Om te zeggen waarom heeft het zo moeten zijn..

Het bloed wat in onze wortels rust.
Is met geen haat te verlammen.
En als de ouderdom ons heeft uitgeblust.
Kan de liefde voor elkaar weer ontvlammen.

De band van de erven van wat eens een familie was.
Zal weldra stil verstommen in wat gebleven is in de as.
Laten we nog wat leven met zijn allen.
En naar de toekomst zien.
Voordat het laatste blad is gevallen.

Laat ons vergeven en elkaar een beetje warmte geven.
Sta even stil bij familie en bij een eenzaam ander mens.
Ook voor hem had, God, Allah of Boeddha in het begin dezelfde wens.
Als je jong bent is het eenvoudig en wil je nog niet kijken naar toen.
Voor de ander is nu het moment gekomen, misschien kun je het nooit meer over doen.
Afbeelding invoegen
VREDE OP AARDE.
Vrede op aarde wordt er geroepen,
weet u waar wij dat moeten zoeken?
Met ons innerlijke moeten we beginnen,
om haat, afgunst en discriminatie te overwinnen.

Ook zullen we eerst moeten leren,
om onze medemens niet te negeren.
Een ieder die denkt meer te zijn dan anderen,
moet hoognodig zijn denkwijze veranderen.

Want voor een ieder die echte vrede wil,
Maakt huidskleur of afkomst geen verschil.
Laten we de gedachte van vrede op aarde voor ieder leven,
niet alleen in de Kerstboodschap verweven.
Heel veel Liefde en Vrede toegewenst.
Afbeelding invoegen
KERSTFEEST.
Kerstfeest betekent niet alleen lekker eten en cadeautjes kopen,
dat is er allemaal veel later ingeslopen.
De Kerstgedachte Vrede op aarde,
en voor ieder Liefde voelen, dat heeft waarde.

Met de lichtjes het Goddelijke vonkje in ons hart ontsteken,
en denken: Wat kan ik voor die ander betekenen?!
Kerstfeest vieren in Liefde met z'n allen,
dat zal Boven zeker in goede aarde vallen.

In Liefde denken aan je medemens,
dat was Jezus Zijn grootste wens.
Dus na 26 december is het niet afgelopen,
laten we dat in onze oren knopen.

Het vlammetje in ons blijven we onderhouden,
als we Jezus als Voorbeeld voor ogen houden.
Willen we Zijn boodschap horen en verspreiden,
dan mogen we helpen een einde te maken aan het lijden.

Maar daarna wordt het voor iedereen feest,
omdat we allen herboren worden in de Geest.
Afbeelding invoegen
OMGAAN MET EEN ANDER.   
  In onze omgeving maken we het heel vaak mee,
mensen uit andere landen tellen niet meer mee.
Ze zijn hier gekomen voor een beter leven,
in hun eigen land werd hun dat niet gegeven.

Ieder land heeft grenzen vastgesteld,
hoe die er ooit zijn gekomen werd je nooit verteld.
Het sterkste leger kreeg het meeste land,
met bloedvergieten kregen ze dat in de hand.

Een andere mening mag niet meer worden uitgesproken,
dan loop je het risico in elkaar te worden geslagen, of te worden neergestoken.
Het respect voor een ander is tot een gevaarlijk niveau gedaald,
roddels en leugens over anderen daar wordt naar getaald.

Ik eerst dan pas de anderen,
dat zal in de toekomst eerst moeten veranderen.
Normen en waarden horen we iedereen zeggen,
nou dan hebben velen wat uit te leggen.

Uitspraken en taalgebruik wordt soms gedaan,
waarbij wij denken waar halen ze het vandaan.
In onze samenleving worden mensen op hun afkomst geselecteerd,
de een is welkom de ander wordt volkomen genegeerd.

Iedereen gelijk dat is ons streven,
je medemens wat Liefde geven.
Wie Liefde uitdraagt vanuit zijn hart,
is niet verbitterd en niet hard.

Als iedereen die Liefde uit zou dragen,
zou alle ellende op aarde ineens vervagen.
Wij hopen dat deze boodschap het innerlijke van de mens mag raken,
zodat ook hij of zij hun geweld haat en afgunst gaan staken. 

Afbeelding invoegen
VREDESENGEL.     
Een Engel is al eeuwen aan het denken,
wanneer zullen de mensen elkaar eens Vrede en Liefde schenken.
Normen en waarden zijn aan het vervagen,
waarvoor wij allen de verantwoording dragen.

Tot in het diepst van de ziel worden mensen soms geraakt,
met andere woorden volledig afgekraakt.
Door hebzucht naar geld en aardse goederen,
gaat steeds meer onze maatschappij verloederen.

Wie denkt andere mensen om hun geloof, afkomst, of huidskleur te moeten discrimineren,
zou zijn gedachtegang eens om moeten keren.
Anders denken daar moeten we mee beginnen,
willen we deze negatieve spiraal ooit overwinnen.

Ik hoop dat ieder mens ooit eens mag ervaren en leren,
dat al wat je uitstraalt naar een ander als een boemerang naar je terug zal keren.
Een liefdevolle en vredige kerst en een voorspoedig 2005 toegewenst.  

Afbeelding invoegen

KERST 2006.
Prettige kerst, een gelukkig Nieuwjaar
Haat u over een week soms weer elkaar?
Wat komt er nou van die wens terecht
Menen we het nu wel echt?

Het doel van kerst is voorbij gestreefd
De commercie heeft zich erop uitgeleefd
Eten en drinken staat voor velen bovenaan
De geboorte van Christus heeft voor hen afgedaan.

De wensen die gaan heen en weer
Even vrede op aarde deze keer?
Morgen is het weer voorbij
Dan is het weer ik: en niet meer jij

Ga u eens over die dagen bezinnen
Ga in uw innerlijk naar binnen
Niet het eten en drinken zijn belangrijk voor mij
Maar het welzijn van de mens: daar houd ik me bij

Verschillende mensen hebben niets om te eten
Doch die worden op deze dagen vergeten
Denk aan die uitgemergelde gezichten
Misschien dat u dat een beetje doet zwichten!

Het geld voor kerst kunt u beter besteden
Aan degene die niets heeft om te eten
Zodat hun leven wat dragelijker wordt
En u komt daarbij niets te kort

Zo is er weer een jaar voorbij gegaan
Dit jaar heeft bijna afgedaan
Het nieuwe jaar staat op ons te wachten
Het verleden blijft in onze gedachten

Liefde en gezondheid wens ik u allen
Dat u 2007 mag welgevallen
Als u Liefde aan iedereen gaat geven  
Kunt u een heel mooi jaar beleven.
Afbeelding invoegen
KERST 2007.
Waarom is de mens zich niet bewust?
Dat op oorlog voeren geen zegen rust.
Waarom ziet de mens nu nog niet in?
Onenigheid maken dat heeft geen zin.

Waarom is Christus op aarde gekomen?
Hij wilde u de universele Liefde tonen.
Een simpel woord, waar alles om draait,
Door Liefde wordt uw leven verfraaid.

Het wij en zij dat moet verdwijnen,
Dat valt met Liefde niet te rijmen.
Het wij en zij moet van de baan,
Daar zou WIJ SAMEN moeten staan.

Met z’n allen moeten we Liefde geven,
Ook aan mensen die niet passen in ons leven.
Dan kunnen we echt iets bereiken,
Onze medemens de hand toereiken.

De kerst en vrede gaan hand in hand,
Dat geldt niet alleen voor ons land.
Laat deze gedachten ons hart verwarmen,
Dat ook u de vrede mag omarmen.

Een heel nieuw jaar staat ons te wachten,
Daarheen mijmeren mijn gedachten.
Dat Liefde en Vrede u mogen omringen,
Dat zijn de twee belangrijkste dingen.

Ook namens Diny is dit mijn wens,
Omdat u bent ons medemens.
Afbeelding invoegen
VREDESWENS.
DE VREDE OP AARDE IS TOTAAL VERKRACHT,
HAD U EEN ANDERE WERELD VERWACHT?
EEN ANDER GEVEN WE STEEDS DE SCHULD,
EN MAAR WACHTEN VOL ONGEDULD.

DE WERELD LIJKT DE ANDERE KANT OP TE GAAN,
MEER NAAR DE AFGROND WEL TE VERSTAAN.
IEDEREEN GRAAIT WAT HIJ GRAAIEN KAN,
ZO DOORGAAN KAN HET NIET MEER LANG.

VREDE MOETEN WE ZELF UITDRAGEN,
ER NIET OVER EEN ANDER KLAGEN.
WIJZELF ALLEEN KUNNEN EEN WERELD CREËREN,
WAAR HET HEERLIJK IS OM VREDIG TE VERKEREN.

ZONDER OORLOG EN ZONDER HAAT,
WAAR IEDEREEN VOOR ELKAAR OPEN STAAT.
WAAROM ZULLEN WE HET NIET PROBEREN,
OF HET LUKT ZAL ONS DE TOEKOMST LEREN!

EEN VREDIG LEVEN VOOR IEDER MENS,
DAT IS ONZE GROOTSTE WENS.
JA, WIJ BLIJVEN EROP VERTROUWEN,
DAT MENSEN MEEDOEN DIT OP TE BOUWEN.

DAT IS ONS DOEL, WAARVOOR WIJ LEVEN,
DURFT U ONS DE HAND TE GEVEN?
DAN GAAN WE SAMEN HAND IN HAND,
STAP VOOR STAP NAAR HET VREDESLAND.

WIJ WENSEN U EEN GEZEGEND KERSTFEEST,
EN ONTZETTEND VEEL LIEFS EN MOOIS VOOR 2009.

Afbeelding invoegen
VERGEVING.
Maakt u wel eens een foutje in uw leven?
Dat ze u niet willen vergeven?
Waarom blijven mensen daarover zeuren?
Het had hen immers ook kunnen gebeuren!

Een ander denkt het vaak beter te weten,
Is zijn eigen fouten dan snel vergeten.
Doet iemand iets verkeerd,
Dan wordt er vaak rancuneus gereageerd.

Een excuus wordt niet geaccepteerd,
Want JIJ deed toch iets verkeerd.
De foutenmaker is aan de beurt,
Wordt in allerlei roddels meegesleurd.

Waarom oordelen over een ander?
In plaats van  in vrede leven met elkander!
We kunnen nog heel veel van een ander leren,
Hen ondanks hun fouten toch accepteren.

Laat deze Kerst uw innerlijk spreken,
Dat houdt in: iedereen vergeven.
Vergeef wat u is aangedaan,
Blijf er niet langer stil bij staan.

Start dus met een nieuw begin,
Laat uw medemens erin.
Laat hem dus niet buiten staan,
Wat u ook is aangedaan.

Een Bijbels gezegde van eeuwen heen:
Wie zonder fouten is, gooit de eerste steen!
Vergeef daarom uw medemens,
Dat is onze Kerstwens.
Afbeelding invoegen
KERSTGEDACHTEN 2011.
De geboorte van een kind wordt herdacht,
Die vrede, LIEFDE en medeleven bracht.
Heeft de mensheid zijn boodschap wel verstaan?
Waar komt anders het vele geweld vandaan!

Voor de toekomst blijven we hopen,
Dat alles mooier en vreedzamer mag verlopen.
Dat deze Kerst u vrede mag schenken,
Helaas, kunnen wij u niet bedienen op uw wenken.

Het nieuwe jaar staat voor de deur,
Begin eraan met een goed humeur.
Liefde en gezondheid zijn onze gedachten,
Die wens mag u van ons verwachten.
Afbeelding invoegen
KERST 2010.
Het leven gaat met rassé schreden,
2010 behoort al bijna weer tot het verleden.
De tijd van bezinning komt er aan,
Wat hebben we dit jaar gedaan?

Hebben we onze medemens niet vergeten?
Lieten we onze omgeving weten?
Dat we klaar voor hen willen staan,
Als er een beroep op ons wordt gedaan.

Hebben we vrede uitgedragen?
Hielpen we anderen met hun vragen?
Lieten we mensen niet in de steek?
Hen achter latend met brokken en leed?

Hebben we ieder in zijn/haar waarde gelaten?
In plaats van anderen af te kraken?
Hebben we iedereen vergeven?
Wat ze ook deden in ons leven?

Laten we allen naar vrede streven,
Dan kan het worden een prachtig leven.
Afbeelding invoegen
ONZE WENSEN.
Waarom is de mens zich niet bewust?
Dat op oorlog voeren geen zegen rust.
Waarom ziet de mens nog steeds niet in?
Onenigheid maken heeft totaal geen zin.

Waarom is Christus op aarde gekomen?
Hij wilde u de universele Liefde tonen.
Een simpel woord, waar alles om draait,
Door Liefde te geven wordt uw leven verfraaid.

Het wij en zij moet verdwijnen,
Dat valt met Liefde niet te rijmen.
Het wij en zij moet van de baan,
Daar zou WIJ SAMEN moeten staan.

Met z’n allen aan iedereen Liefde geven,
Ook aan mensen die niet passen in ons leven.
We kunnen pas echt iets bereiken,
Als we onze medemens de hand willen reiken.

Kerst en vrede gaan hand in hand,
Dat geldt voor ieder, in elk land!
Laat deze gedachten uw hart verwarmen,
Zodat ook u de vrede mag omarmen.

Een heel nieuw jaar staat ons te wachten,
Daarover mijmeren onze gedachten.
Moge Liefde, Vrede en Gezondheid u omringen,
Dit zijn de drie belangrijkste dingen.

Dat zijn onze allergrootste wensen,
Voor u en al onze medemensen.
Afbeelding invoegen
Het einde van het jaar nadert weer en je denkt terug,
het lijkt zo lang, maar wat ging het eigenlijk vlug.
Sommige wensen en beloften zijn uit gekomen,
maar ook heel veel dingen zijn je in dat jaar ontnomen.
Met heel veel liefde terug denken aan hen die je hebt verloren
en heel dankbaar ook dat ze bij je leven mochten horen.

Maar juist in deze dagen is het zo'n gemis
als je denkt aan iets of iemand die er niet meer is.
Even weer het niet snappen waarom en waarvoor,
even boos zijn, even janken, maar het leven gaat door.
Het jaar verder overdenken, wat heeft het je gebracht
is het geworden wat je ervan gehoopt had en verwacht.

De dingen waarvan je spijt hebt, laat ze maar gaan
gebeurd is gebeurd, het kan niet meer over worden gedaan.
Wel hopen dat je van je fouten hebt geleerd
en er geen andere mensen mee hebt bezeerd.
Alles goed doen is wel een heel mooi streven,
maar er is nu eenmaal niemand volmaakt in dit leven.

Denken ook aan de dingen waar je geen vat op had.
Je kan ze niet meer veranderen, kwamen gewoon op je pad.
Een nieuw jaar komt er nu weer aan
en je vraagt je soms af hoe het verder zal gaan.
Wat het je weer gaat brengen aan lief en aan leed,
want dat het niet allemaal fun zal zijn is iets wat je nu al weet.

Dus koester wat je hebt, wees zuinig op je vrienden en kijk niet meer om
een nieuw jaar, een nieuw begin, schouders eronder en kom.
Het gezegde geven en ontvangen is maar al te waar.
Het leven nemen zoals het komt en vooral blijven houden van elkaar.
Dromen en wensen hebben we genoeg, maar bovenaan staat er voor ons maar één:
ontzettend veel liefde, geluk en vooral gezondheid in 2010 voor iedereen!!!

Afbeelding invoegen
KERSTMIS 2016.
Heel de wereld wil in vrede leven,
Doch iedereen is dat niet gegeven.
Velen leven zonder huis en haard,
Wees dankbaar dat u bent gespaard!

De boodschap die Christus op aarde bracht,
Wordt door dictators nog steeds veracht.
Door hebzucht worden zij gedreven,
Voor macht telt geen mensenleven.

Eens zal er een betere wereld komen,
Waar universele LIEFDE zal stromen.
De LIEFDE zal dan het kwaad overwinnen
En zien we weer herenigde volkeren en gezinnen.

Wij wensen u vredige Kerstdagen toe,
En een liefdevol 2017.
Een lieve groet, Diny & Henk Roesink.

Afbeelding invoegen

counter free

Google Analytics Alternative