Voorwoord:  
Dit boek is ontstaan uit het inzicht dat wij een lange weg afleggen bij het op zoek gaan naar antwoorden op vele levensvragen en naar de zin van het leven. Levensvragen worden meestal gesteld na een pijnlijke of nare ervaring die jou of jullie zijn overkomen en waarvan een ander gespaard schijnt te zijn. Het lijkt erop dat juist dié gebeurtenissen ons aansporen om dieper te gaan nadenken over het leven. Het is daarom dat ik mijn vermeende waarheid, datgene wat ik ontdekt heb, met jou wil delen om misschien zo je zoektijd te verkorten. De waarheid is vaak eenvoudig, daarom kies ik ervoor om mijn weten zo eenvoudig mogelijk te verwoorden.  Daar ieder mens verschillend is door zijn achtergrond en ervaringen verwijs ik enkel naar de boeken van Jozef Rulof.

Zij zijn voor mij nu het eindpunt van mijn zoektocht. Vandaar dat ik niet verwijs naar andere richtingen, ideeën of volgordes van bepaalde boeken. Ik hoop ook diegenen die met zware levensproblemen zijn geconfronteerd een antwoord aan te reiken, waardoor zij misschien hun probleem, hun levenssituatie beter kunnen begrijpen, aanvaarden, of zelfs ontdekken dat het normaal is. Ik wil met mijn boek over niemand oordelen of iemand confronteren. Het is mijn weten dat ik door eigen levenservaring, gevoel, lees- en denkwerk heb opgebouwd.  Noot van de schrijver:   
Doordat dit boek een verzameling is van veel diep menselijke problemen, is het wellicht niet raadzaam om het in één ruk uit te lezen.  Daar de reïncarnatiegedachte de rode draad is in dit boek, is het misschien raadzaam voor hen die deze gedachte niet ten volle kennen, eerst het hoofdstuk omtrent reïncarnatie te lezen. 

Sommigen zullen dit boek zinvol vinden, anderen zullen het zelfs niet eens willen lezen of zich tegen de inhoud verzetten.  Dit feit op zich bewijst dat er onder ons een gradatie bestaat, niet alleen verstandelijk maar vooral gevoelsmatig. Het gevoel, dat de belangrijkste eigenschap van ons mens-zijn is, heeft als tegenpool de rede. Kijkend naar je eigen levensontwikkeling, kun je zien dat je gevoel de grootste invloed heeft gehad op alles wat je hebt geleerd, dit door zowel positieve maar vooral door de negatieve ervaringen. Alles wat je doet en denkt, heeft te maken met je gevoel. Je wilt je steeds goed voelen, en die goede gevoelens herbeleven of vasthouden. Is het niet zo dat we door ons gevoel al of niet goed functioneren in de maatschappij? Wordt de kwaliteit van onze relaties niet door ons gevoel bepaald? Als we in communicatie met anderen niet kunnen aanvoelen wat de andere echt bedoelt of voelt, verzanden gesprekken of contacten vrij vlug in onbegrip en afkeer.

Kennen wij niet allen het resultaat van een gevoelloos, gevoelsanders communiceren, redeneren of handelen in veel van onze dagelijkse relaties?  Dat er gradaties bestaan in gevoel is het best te herkennen in het moeder- of vaderschap of in een liefdesrelatie. Deze kunnen ontstaan vanuit een dierlijke drang, vanuit een bezitterig ik-gevoel, een nastreven van een status of door het verlangen naar of uitoefenen van een machtspositie.  Bij mensen met een hoger gevoelsniveau merkt men gevoelens op die aanvullend werken. Die veroorzaken een samensmelten in gevoel wat twee of meerdere mensen compleet en gelukkig maakt.  Zo wil ik erop wijzen dat de mens een zevental gevoelsgraden beleeft in zijn evolutie waardoor we allen verschillend handelen en denken. Hierdoor begrijpen we elkaar niet of op een andere manier. Het geeft ook aan ieder van ons een verschillend bewustzijn en gevoelsleven. Dus de voornaamste reden van onze onderlinge verscheidenheid komt voort uit het verschillend zijn in gevoelsgraad.
J. de B.


counter free
Google Analytics Alternative