WIE WAS MARJA RADJANY!  IN DE HIMALAYA KREEG IK HET EERSTE CONTACT TE BELEVEN.               
Het was in 1952, enkele maanden voor zijn stoffelijk heengaan, dat Jozef Rulof voor het eerst een serie artikelen liet plaatsen in het ,,Heemsteedse Nieuwsblad", het blad, waaruit later de Europese Heraut voortkwam. Deze artikelenserie, die in slechts korte tijd aangroeide tot een omvangrijk werk, een temperamentvol meesterlijk college over de Goddelijke Wijsbegeerte, toegelicht en getoetst aan het hedendaagse leven van mens en maatschappij, verscheen onder de titel: ,,2000 jaar Menselijke Ontwikkeling" door, Marja Radjany! Dus -- Marja Radjany was een pseudoniem voor JOZEF RULOF? Toen het eerste artikel verscheen (september 1952), bracht de redactie een korte inleiding en verklaarde: ,,MARJA RADJANY heeft jaren in het verre Oosten doorgebracht en daar een hoge graad van geestelijke ontwikkeling beleefd en aanvaard. Thans brengt hij een verder leven in Holland door. Als een hoge uitzondering is ons blad in staat gesteld een artikelenserie van zijn hand te verkrijgen en velen zullen met aandacht hiervan kennis nemen" Gezien de grote belangstelling die deze bijzondere publicaties hebben ondervonden, zijn de verwachtingen van de redactie inderdaad niet teleurgesteld. Maar, het lijkt ons nu toch noodzakelijk, om op dit pseudoniem -- dat in wezen geen pseudoniem was -- nader in te gaan.

De auteur Jozef Rulof -- de ,,Ingewijde" maakte daarbij gebruik van één van zijn vorige levens, in het Oosten doorgebracht en het zal u bij het lezen dezer, voor een breder publiek bestemde artikelen, wel duidelijk worden, waarom hij de ,,Oosterling" liet spreken en niet het bekende schrijvers en schilders medium Jozef Rulof uit Den Haag! Deze hartstochtelijke pleidooien brengen een climax der REDE, die u niet zo gauw weer zult ontmoeten: ze zijn fel en meedogenloos, als zij op de tekortkomingen en gedragingen van de huidige mens en zijn maatschappij ingaan, maar ze zijn ook van een positief bezielende kracht, van een onbekende dynamiek, als de Oosterling, de ingewijde, aan het woord is om het mensdom op te trekken in de liefdesleer van CHRISTUS, in het denken en voelen van een kosmisch bewuste. Voor deze confrontatie leende zich het leven en denken van de Oosterling beter, dan ,,het profeetschap in eigen land"! Waarheid, geachte lezer, ook dat wijst op een masker, op één der vele kleinzielige en bekrompen karaktertrekken van onze maatschappij. JOZEF RULOF was geen doctor in de letteren, geen professor, geen ridder in de orde van, maar was slechts een ,,ingewijde", een graad dus, een universele graad, waarvan slechts de Ruimte haar diepe betekenis kent en aanvaardt. Mogen de navolgende woorden van de Oosterling MARJA RADJANY u overtuigen van zijn ,,Recht op de Rede", als hij u vraagt: ,,Wat wilt gij, mens der Aarde beginnen? Waarheen voert uw weg?


counter free
Google Analytics Alternative