,,DE MENS" EN ZIJN ASTROLOGIE 3. 
November, Zon of Ascendant in Ram, typen, karakters dus, waardoor die mens zichzelf te beleven krijgt en in het Universum leeft. U hebt grote behoefte aan activiteit. Wij zeggen, doet het en ge zijt het! Is er enige eigenschap, waaraan u behoefte hebt? Wij weten, dat de mens niets cadeau krijgt van God, want God gaf de mens alles!! U bent optimistisch, wij ook en dat is een karaktertrek die de mens zich eigen moet maken, de een is zover, de ander moet er nog aan beginnen, doch dit zijn aardse zaken, menselijke verschijnselen, die deel uitmaken van zijn gevoelsleven en persoonlijkheid. En die karaktereigenschappen kreeg de mens te beleven door zijn miljoenen levens, als man en vrouw, de ziel beleeft beide organismen! Geef een ieder wat hem toekomt, zegt de astroloog, dokter. Zei dat Christus niet, leeft dat niet in de mens? Ontwikkel uw idealisme, uw intuïtie zal u de juiste weg wijzen. Wat hebben de sterren en planeten hiermee te maken? Nu verbindt men de maand met uw karakter, een dag, het uur krijgt ruimtelijke betekenis, doch voor God is er slechts een eeuwigheid! Gij bent dus Stierachtig, hebt iets van een Tweeling, van de Kreeft bovendien, voelt u Leeuwachtig en Maagdelijk gevoelig, maakt zo nu en dan even de ,,Balans" op, om op verhaal te komen, doch dat miljoenen mensen nog niet willen, vertikken het, leven maar raak en uw Schorpioenachtig voelen en denken doet voor al deze dagen de rest. Ge zijt een goed Schutter en jaagt op wild en op fazantjes, konijntjes ook, schiet die levens uit hun eigen evolutie vandaan, zomaar, omdat dit uw hobby is en de wereld te horen krijgt, wat voor een kerel u wel bent, doch is echt ,,Steenbokachtig" een gevoelsleven en een persoonlijkheid die van Universele liefde geen wet beleven wil, want dan doet ge dat niet langer, doch vaart nu over de ,,Wateren" in een lekachtig bootje en verdrinkt, indien de Astrologie er niet was, want men had u gewaarschuwd nietwaar, moeder? En nu ,,Vissen" in dezelfde sloot rondbaggeren en is uw Astrologie, voor ons onzin en wordt nu maar boos!

Dit is ongeveer de dierenriem voor uw karakter. En dat ding leeft in het Universum, dat zijn thans sterren en planeten, zijn tekens! Die gekke Maan ook, die duivelse Mars ook, als die zich nu maar wat stilgehouden had, had ik anders zaken gedaan. Nu ben ik mijn geld kwijt. Ik gok ook niet langer, omdat je op Astrologie niet vertrouwen kunt, zei hij, zeiden anderen, doch toen ze dachten dat de ,,Bank"'sprong, sprongen ze zelf en zie, ach kom zo'n revolvertje en de mens ligt voor dood, op de grond, op de goede Aarde nog wel, die hem en haar het leven gaf! GOD wat doet Gij met deze mensen? Al deze eigenschappen leven in de mens en hebben niets uit te staan met de tijd voor de geboorte, want voor de Goddelijke Terminologie is er geen tijd te beleven, lezer, gij en wij leven in de Goddelijke eeuwigheid! Zegt het u niets? Er is geen berekening te maken. Er valt niets te berekenen voor de mens, dat heeft de ,,Ziel" in handen en niet de persoonlijkheid! Dat is het Goddelijke in en voor de mens, waardoor de mens zijn Goddelijke zelfstandigheid kreeg. De astroloog berekent uw geboorte, welke, dame? Mijnheer, welke? Die van gisteren of die van voor eeuwen terug, uw prehistorische tijdperk, dat ook in u leeft? Wat heeft uw geboorte uit te staan met de planeten? U bent nu geboren? Weet u, lezer, vaders en moeders, dat u niet meer geboren kunt worden en Goddelijk waarachtig is? Wat willen de astrologen beginnen, nu wij voor de Goddelijke Terminologie komen te staan en alles vastligt, ook de prehistorische mens heeft beleefd? Moet u even luisteren. De prehistorische mens, niet die, waarvan men schedels vindt, doch die eerste mensen van de Aarde, die nu als uw ,,kooltjes" uw kachel opstoken en uw leven verwarmen, dat wil zeggen, dat al dat stoffelijke door de Aarde een verdichting en verharding onderging, bij het uurwerk van haar organisme behoort, die de mensen nu, kenden van God niets, Christus niets, leven en dood niets, niets van geest, noch van hun leven en kunst, zij leefden echter! En die mensen nu, u kunt het geloven of niet, diezelfde zielen leven nu in het ,,Alstadium" en zijn er gekomen zonder God, zonder Astrologie, hadden geen fiets, geen auto, geen maatschappij, konden niet lezen en niet schrijven, hadden alleen zichzelf en die ongelukkigen zijn thans ,,GODEN" ; bezitten het Goddelijk bewustzijn! Of denkt u, dat die mensen geen Hiernamaals kunnen beleven en dat dit alleen voor uw verstandelijk denken weggelegd is, tot uw leven en uw tijd behoort? Krijgt een oerwoudbewoner, schreven wij en vroegen wij aan uw persoonlijkheid, geen evolutie te beleven en wij wel? Dit zegt, lezer, dat de dodelijke realiteit voor de mens niets anders is dan ,,Evolutie" en dat gij niet meer geboren behoeft te worden. Gij zijt uit God geboren! Ja, theoloog, wij hoorden u gisteravond praten, dokter, hoe armoedig is uw denken toch, , ook gij zijt onbewust, want de ziel is niet menselijk, doch Goddelijke zelfstandigheid. De mens is God zelf!!! U lacht natuurlijk, maar van binnen benijdt ge ons, omdat ge weet, dat wij u 1000 jaar vooruit zijn en met u al u geestelijke anderen!

Wanneer nu de astroloog begint te rekenen, lezer, uw horoscoop maakt, beziet, geschiedt dat in het tijdelijke, dat echter door het eeuwige licht kreeg, leven ontving en is er van tijd geen sprake meer! Die planeten en sterren bevinden zich al miljoenen jaren in ons Universum. Is daarin nu niets van die vorige stadia te zien en geldt dat alleen voor het nu? Wij tonen u hierdoor aan, dat de geboorte op Aarde geen geboorte is, doch wil zeggen: evolutie en deze evolutie is miljoenen jaren oud! Dat uurtje of seconde van de mens, of die dag, zegt nu niets meer, lost op in het eeuwige nu van de mens en daar hebben we nu mede te maken; is dit het onderzoek voor de astrologie! Immers, als het kind geboren wordt, is de ziel miljoenen jaren oud! Er leven geen kinderen in de ruimte, dat is waarheid. Het kind-zijn op zichzelf behoort dus bij de "voortplanting", is vader- en moederschap, is wedergeboorte - Néén - is reïncarnatie voor de ziel, is vader- en moederschap voor God en heeft niets anders te betekenen, deze zelfde ziel heeft dit Universum reeds beleefd en overwonnen, als zij de Aarde verlaat! U hoort het, de Astrologie houdt géén grond, hangt in de ruimte en is als een kaartenhuisje. Uw tijd voor de geboorte krijgt nu betekenis voor uw gevoelsleven, als vader- en moederschap. Wat nu de moeder bezit door haar organisme te beleven en wil zeggen"geboorte, vader- en moederschap. Vrouw en man zijn is één wereld, Doch is eeuwigheid. Nogmaals, vragen wij, wat heeft uw uurtje en die dag, dat jaar voor dit leven te betekenen? Wanneer bent u geboren, vroeg een astroloog aan ons. En wat dacht ge dat we zeiden? Men haalde de schouders op en verklaarde ons voor gek. Wij zeiden: Zijn geboren in vier honderdduizend miljoen jaar vóór Christus, de 64ste dag van de maand, het was niet op een zondag, noch op een maandag, géén dinsdag was het, ook geen zaterdag, néé, laat eens even kijken, het gaat ver terug ziet u, het was ook geen zondag, dat zeiden wij al. Ja het is gek, maar er waren toen nog geen dagen te berekenen, astroloog en toch leefden wij op Aarde, waren mannen en vrouwen en hadden, als gij nu bezit kinderen, doch waren echt behaard, zagen eruit als apen, orang-oetangs, ja zoiets is het!

En toen rende de Astroloog hard uit ons leven vandaan, wees met zijn vinger naar zijn hoofd en wilde zeggen: hij of wij waren gek. Maar wie van ons is het nu voor de Goddelijke realiteit, de Goddelijke terminologie, moeders, vaders, het gaat ook om uw hachje! Ach, voelt ge het niet, astroloog? Dat wil zeggen, dat gij als mens, uur en tijd, dag en maand en jaar uitgevonden hebt en niet de Macrokosmos, zodat al uw gereken en gepraat kletspraat wordt, onzin is en waarvoor ge u laat betalen! Dat mag, reken maar raak, schudt de mens bewust leeg, astroloog, ze willen niet beter, dat doet Picasso ook, waarom gij niet? Kunst is kunst en dat van u is ook kunst immers, zon dierenriem is kunstachtig in elkaar gezet!
Uw Marja Radjany. 


counter free
Google Analytics Alternative