JE LEVENSINSTELLING WERKT DOOR, IN EEN BIJNA-DOOD-ERVARING.
Bob Coppes dook in dertig jaar wetenschappelijk onderzoek over bijna-dood-ervaringen. Hij doet verslag van de bevindingen en bestudeerde ook wat de vijf grote religies hierover zeggen. Zijn onderzoek richt zich op zowel positieve als negatieve ervaringen voorbij de dood. Hij ontdekte: ‘’Een negatieve bijna-dood-ervaring  werkt niet als een straf. Je kunt er te allen tijde uit komen, want er staan altijd Lichtwezens klaar. In de vorm van een godheid of een ander wezen: net welk Licht jij wilt zien.’’Er is daar onvoorwaardelijke liefde. Dat komt telkens uit bijna-dood-ervaringen (bde’en) naar voren wanneer mensen spreken over hun ontmoeting met het Licht. Ongeacht van welke religie ze zijn en of ze iets aanhangen. Aan het woord is Bob Coppes (49 jaar), auteur van ‘Bijna dood ervaringen en de zoektocht naar het Licht’. Hij doet in dit vuistdikke boekwerk verslag van wetenschappelijk onderzoek over bde’en en kijkt wat de grote religies hierin als waarheid aanwijzen. De econoom kwam vier jaar geleden op het idee om uit te zoeken wat hierover gepubliceerd is. Dit deed hij in eerste instantie puur uit eigen interesse. Uiteindelijk liep hij tegen zo veel boeiende wetenswaardigheden aan dat hij er een boek over schreef.Je intentie telt:Wanneer mensen een bde hebben, treden ze bewust of onbewust uit en hebben conversaties met het Licht of Lichtwezens. 

Bob: Ze zien er hun levensoverzicht dat ze neutraal wordt voorgeschoteld. Ze zien zo het totaalplaatje en kunnen ook ‘inzoomen’ op details. Ook alle gedachten die je bij je acties had, kun je tegenkomen. Deze beoordeling van jezelf doe je in het bijzijn van een enorm groot Licht van onvoorwaardelijke liefde. Boosheid vanuit dit Licht hoort daar niet bij. Daarover heb ik nog nooit van iemand gehoord. Er kunnen ook momenten bij zitten die een negatief effect hebben gehad op anderen. Deze acties (ook de positieve) voel je: precies alsof het jou wordt aangedaan. Het blijkt dat zolang je gehandeld hebt vanuit een in oorsprong goede intentie, dat dit is wat telt.Compassie:Een liefdevolle intentie en compassie; alle grote religies schrijven dit voor. Bob: Uit alle bde’en komt naar voren dat compassie het meest belangrijke voor ons is. Compassie wordt genoemd als iets wat we moeten ontwikkelen. En dat kunnen we doen door bezig te zijn met andere mensen. Bde’ers geven aan dat we dit niet het eenvoudigst doen als het ons materieel en emotioneel meezit. Dan hoeven we namelijk weinig te veranderen en te kiezen.

De kracht zit ‘m in onze vrije wil. Hiermee kunnen we keuzes maken. En andere mensen laten zien hoeveel compassie we hebben. Onze wereld met ups en downs biedt ons hier dus veel mogelijkheden voor! Juist als je het een periode slecht hebt, kun je de meeste keuzes maken. En kun je je liefde ontwikkelen. In elke religie komt compassie voor. Het hindoeïsme en het boeddhisme benoemen het als een ‘juist pad’. In het Jodendom staat het verwoord als de aanbeveling ‘van anderen te houden als van onszelf’. Het Christendom doet hetzelfde en noemt in dit kader ook nog de liefde voor God. De Islam tot slot, geeft aan dat wie goed is geweest voor een ander in het paradijs komt.Niet altijd fijn:Voor de meeste mensen is een bde een overweldigende en positieve ervaring. Het is echter niet altijd alleen maar fijn. Bob: Sommige mensen hebben negatieve ervaringen. In de Verenigde Staten is in 1982 een grootscheeps onderzoek over bde’en geweest waaruit naar voren kwam dat één procent van de mensen zo’n slechte ervaring had. De wetenschap heeft dat als een ‘afrondingsfout’ weggeredeneerd en er verder geen aandacht aan besteed. Uit latere enquêtes en onderzoeken van bde-onderzoekster Phyllis Atwater kwam naar voren dat dit percentage zo’n 15 procent bedraagt.Bob geeft een voorbeeld:Ene Howard Storm had zo’n negatieve bde. Hij kwam in een helachtige omgeving terecht terwijl hij in een ziekenhuis bijna overleed aan een geperforeerde maag. In die tijd stond hij in het leven als iemand met een groot ego, weinig compassie en een fiks drankprobleem. Tijdens zijn uittreding kwam hij via vriendelijk stemmen die hem aanriepen, gaandeweg terecht in een volledige duisternis. De stemmen werden al vijandiger en bleken van wrede duivelse wezentjes afkomstig. Hij ervoer dit alles als levensecht. Veel mensen met een BDE geven aan dat deze ervaringen vele malen intenser aanvoelen dan aardse gebeurtenissen. 

Doorverwerking:
Bob vertelt dat je levensinstelling op aarde doorwerkt in je BDE: als je gehecht bent aan materie, een huis, geld, of je energie en aandacht in een verslaving steekt: dan heb je geen ruimte om naar het Licht toe te gaan. Als je je hele leven alleen maar op jezelf gericht bent geweest, dan heb je geen oog meer voor wat er om je heen gebeurt: dat er hulp voor je klaar staat. De onderzoeker geeft in dit kader aan dat het niet altijd gezegd is, dat een BDE die negatief begint ook zo eindigt. Bob: De ervaring kan ook positief aflopen. Belangrijk om te weten is dat er altijd hulp is. Wat mensen op zo’n moment denken, is heel essentieel. Een negatieve BDE werkt niet als een straf. Je kunt er te allen tijde uitkomen. Licht of Lichtwezens staan voor je klaar. In de vorm van een Godheid of een ander wezen: net wat of jij wilt zien. Het moet wel van jezelf uitgaan. Het is gemakkelijk als je hiermee op aarde al geoefend hebt; dan zie je eenvoudiger waar de Liefde is.

Iedereen komt er:
Hoe liep de BDE van Howard Storm af?
Bob: Hij werd aangevallen door de duivelse wezentjes en realiseerde zich op een gegeven moment, dat hij in een soort hel was aangekomen. Hij moest terugdenken aan hoe hij vroeger wel eens bad. Hij wist zich hiervan een paar woorden te herinneren. Het woord God kwam hier ook in voor. Howard sprak dit uit en zag de wezentjes afstand nemen. Heb ik deze ervaring helemaal aan mezelf te danken?, kwam in hem op. Zou bidden dan helpen?, overwoog hij. Op het moment dat hij de intentie had om hulp te vragen, was die hulp er ook, zo ervoer deze man. En zo zijn er vele van dit soort verhalen. Niet iedereen praat er overigens even gemakkelijk over. Sommige mensen schamen zich er voor. Zijn bang voor veroordelende reacties van anderen. Ik heb persoonlijk het gevoel dat uiteindelijk iedereen bij het Licht komt. Dit baseer ik ook op het idee dat in ieder van ons Licht zit. Je kunt je moeilijk voorstellen, dat het Licht, God of Allah, hoe je het ook wilt noemen, een stukje van zichzelf voor eeuwig buiten de hemel wil laten. Dat kan gewoon niet. Het is één geheel. Daar behoren jij en ik toe en ook mensen die vreselijke dingen hebben gedaan. 

Het Licht.
Elke religie spreekt over het Licht. Alleen het hindoeïsme zegt onomwonden, dat een stukje hiervan in elk van ons zit. Bob: dat noemen ze ‘Atman’, wat een onderdeel is van Brahman, het alles. Mensen met een BDE zeggen, dat het eigenlijk verder gaat. Dat het in alle planten zit en zelfs in het luchtledige. Ze kunnen het niet uitleggen. Op aarde zitten we in drie dimensies, hebben we te maken met plaats en tijd. BDE’ers zijn tussen de tijd geweest en hebben ervaringen op dat niveau. Leg dat maar eens uit in aardse termen. Iemand vertelde me: Ik kon duizend jaar in de toekomst en duizend jaar in het verleden kijken. Een ander zei: Tijd is er allemaal tegelijkertijd. Ze waren met een geest te gast in een concept dat ze hier op aarde niet snappen. Deze beperking, ons lichaam en het driedimensionale, is er niet voor niets. Die geeft ons de mogelijkheid als mens op aarde keuzes te maken. Om onze liefde te ontwikkelen.

Laat je niet neerdrukken:
Het wordt in de hemel echt wel begrepen als je in een vervelende underdog-positie zit, vertelt Bob. Het is echter niet het best haalbare als je er ook in blijft steken. Daaruit blijkt namelijk het idee over jezelf dat je niet voldoende waard bent. Veel BDE’ers geven nadrukkelijk aan: Je bent als persoon zoveel waard hier op aarde: dat mag je niet onderschatten. Je mag je nooit laten neerdrukken door anderen. Mensen verwijzen in die context opnieuw naar het Licht dat in je zit. Als je jezelf dus laat neerdrukken door iemand, dan heb je geen achting voor dat stukje God in jou. 
Er zijn in de hemel geen mindere zielen. Het Licht vindt dat iedereen belangrijk en waardevol is. Als je dit beseft, kun je veel meer doen in je leven. Kom je gemakkelijker tot oplossingen. Wordt het kiezen voor compassie gemakkelijker en logischer. Bob geeft aan: Ik had nooit verwacht, dat ik dit allemaal in mijn onderzoek zou tegenkomen, de waarheden over het Licht, hoe we een negatieve BDE zelf creëren door slechts op onszelf gericht te zijn, dat er altijd hulp is, enz.

Prachtige essentie:
De materie rond BDE’en blijft Bob’s onderzoekende geest uitermate boeien. Sinds de verschijning van zijn boek heeft hij veel reacties van mensen met een BDE ontvangen. Hij nodigt bij deze iedereen die zijn verhaal wil vertellen van harte uit. En Bob besluit met de woorden: Als je naar de essentie van de grote religies kijkt, komen die vaak overeen en is die overal prachtig. Welke religie is de beste?, vroeg iemand op een gegeven moment tijdens een BDE aan het Licht. Elke die je dichter bij God brengt, kreeg deze persoon als antwoord.
B. C.


counter free
Google Analytics Alternative