VREUGDE EN KALMTE.
Gelukkig-zijn en vredig-zijn, zijn aspecten voor het leven die iedereen vroeg of laat zelf dient te verdienen door goed te maken. Je kunt het dus niet eventjes leren. Vreugde en kalmte zijn daarentegen wel dingen waartoe je jezelf kunt aanzetten. Jezelf tot kalmte manen is een bekend iets. We kunnen bijvoorbeeld lezen in ‘Zij die Terugkeerden uit de Dood’, hoe de driftige Gerhard de Koetsier zichzelf steeds tot kalmte moest manen omdat anders zijn aardse ziekteverschijnselen weer terugkwamen. Driftigheid en ongeduld horen bij het onnatuurlijke, lagere denken, zoals hij dat op aarde gedaan had en behoort dus niet bij het hogere, natuurlijke denken zoals men dat in de hogere geestenwereld doet.Gelukkig lukte het hem om zichzelf tot kalmte te manen, zodat hij rustig kon denken, anders zou hij zichzelf daar niet verder hebben kunnen ontwikkelen. En het is fijn voor ons te weten, dat ‘jezelf tot kalmte manen’ iets is wat iedereen kan leren, iets heel praktisch en nuttigs waarin je relatief snel vooruitgang kunt boeken. Wat Gerhard kon leren in het schemerland, waarom zouden wij dat niet kunnen leren op aarde? Daar kunnen we nu wel wat moeite voor doen. Het is werkelijk heel nuttig. Immers, indien je hier op aarde reeds je driftigheid en ongeduld overwint, wordt je hier op aarde al een prettiger persoon voor je omgeving en jezelf. Bovendien schept iemand die kalm is, vaak minder nieuw oorzaak-en-gevolg.En wat je niet veroorzaakt hoef je al weer niet goed te maken; mooi toch!Kalmer denken is in ieder geval iets wat ieder van ons nog moet leren. Dan worden we ook minder driftig in onze daden.

We ergeren ons nog te vaak aan van allerlei zaken, meestal juist aan die dingen waar onze ziel mee bezig is.Ook oordelen we nog vaak te vlug over anderen. Hoe snel hebben we niet een mening klaar voordat we iets eerlijk en rustig onderzocht hebben?En verder zijn we ook nog vaak te ongeduldig met anderen, maar ook met onszelf.Dit zijn allemaal dingen die met kalmte te maken hebben en die we dus kunnen overwinnen door ons bewust tot kalmte te manen.Het is overigens geen kunst om kalm te blijven in een comfortabel huisje op de hei. Dat is echter niet de bedoeling van ons leven. Nee, het is juist de uitdaging, om midden in het leven te staan, en daar in allerlei situaties onszelf te blijven, door onszelf tot kalmte te manen. Ook hierbij geldt: al doende leert.‘Jezelf tot kalmte manen’ is een redelijk bekend begrip, omdat iedereen in de maatschappij daar wel eens mee te maken krijgt. ”Jezelf tot vreugde manen’’, is daarentegen minder bekend. Gerhard de Koetsier kwam in het schemerland mensen tegen, die in zichzelf gekeerd en met lange gezichten liepen te piekeren. Eerst ergerde hij zich hieraan, maar later leerde hij hen begrijpen en besefte hij dat hij zelf in een soortgelijke toestand zat. Hij en zij gingen beseffen en aanvaarden in wat voor situatie zij zich bevonden, maar het drong nog niet tot hen door hoe zij zichzelf hier uit konden weken. Zij beseften dan hun geluk nog niet volmaakt was, maar hadden nog niet het wilsbesluit genomen om hier met hart en ziel aan te gaan werken. Maar beste lezer, hoe zijn wij zelf? Zijn wij veel anders? En in hoeverre zijn wij zelf natuurlijk in ons denken? En weten wijzelf al precies hoe wij ons meer geluk en liefde eigen kunnen maken?Die piekerende mensen in het schemerland dienden dus eerst zelf, geheel vrijwillig, tot een besluit te komen om doelbewust iets te gaan doen voor anderen. (Dienende liefde is de enige manier om je meer werkelijk geluk eigen te maken.) Pas daarna mochten ze aan een praktische opleiding beginnen om daadwerkelijke ergens aan het werk te kunnen gaan. Die lange, onbezielde gezichten werden veroorzaakt doordat ze nog niet goed wisten wat ze echt wilden met hun leven.

Wie een duidelijk, opbouwend ideaal heeft, krijgt vanzelf energie, bezieling en een positief, vreugdevol gevoel in z’n hart. Zo ook Gerhard, want als hij dit niet zou hebben gehad, zou hij het nog geen uur hebben kunnen volhouden in de duistere sferen waar hij liefdewerk ging doen.En volgens mij gelden diezelfde principes voor ons op aarde. Mensen die weten wat ze willen, menen met een positief ideaal hebben meer vreugde en energie voor hun werk. Wie dus een duidelijk en geestelijk zinvol doel voor ogen heeft, krijgt extra energie en levenslust, terwijl degene die alleen maar piekert en met zijn eigen, disharmonische toestand bezig is, juist meer last heeft van zwaarmoedigheid en lusteloosheid. Het is dus belangrijk voor ieder mens, ongeacht de situatie waarin ie zich bevindt, dat ie zich voor iets zinvols kan inzetten. Dat geeft voldoening en men kan er met vreugde aan denken. At hebben we nodig. En we kunnen er altijd voor kiezen! Onlangs las ik een boekbeschrijving over het boek: ‘De zin van het bestaan’, van de Weense psychiater Frankl, die tijdens de 2e wereldoorlog 3 jaar lang concentratiekamp gevangene was geweest:’’Heel belangrijk, en misschien zelfs bepalend voor de overlevingskansen in het concentratiekamp, was het feit of de gevangen iets hadden om voor te leven: iemand van wie ze hielden, een werk dat voltooid moest worden of iets anders dat betekenis gaf aan hun lijden. Zo hoorde ik dat Otto Frank, de vader van Anne, zich door een jongere medegevangene ‘papa’ liet noemen. Dit hielp hem te overleven.’’Beste lezers, u ziet hier hoe belangrijk het is voor ons eigen welbevinden en psychisch functioneren, dat we ook een ‘korte-termijn-doelstelling’ en ‘zinvolle dingen om te doen in de maatschappij’, nodig hebben om vooruit te komen op ons geestelijk pad. Het jezelf-vreugdevol-en-levenslustig-voelen is niet iets wat altijd vanzelf gaat. Daar dienen we telkens serieus werk van te maken. Zo dienen we nooit te vergeten dat we er ieder moment van de dag voor kunnen kiezen om aan iets vreugdevol te denken. Wie wil zoeken, vindt altijd wel iets om zich op te verheugen (desnoods op een warme douche/bad of op wat mooie, opgewekte muziek). Al glimlach je alleen in gedachten, dan heb je die dag al niet voor niets geleefd. Doe het zelf, iedere dag, want niemand anders kan dit voor je doen.Als het eventjes tegen lijkt te zitten in het leven, kun je daar op twee manieren op reageren: boos/driftig of teleurgesteld/neerslachtig. Beide neigingen zitten in ieder mens, maar…. Er is altijd één van die twee die bij iemand de overhand heeft. Je kunt dus elf zien tot welk type jij behoort, om zo je strategie te bepalen waaraan je het eerst gaat werken.Gerhard de Koetsier behoorde tot het driftige type en de piekerende mensen die hij tegenkwam in het schemerland behoorden tot het neerslachtige type. Het driftige type dient zich vaker tot kalmte te manen en het neerslachtige type tot vreugde. Je bent zoals je denkt, zoals jouw gedachten zijn.

En indien je anders wilt worden, zul je eerst ook anders moeten gaan denken. Probeer het eens een week, dan zul je merken dat veranderen echt mogelijk is. Wat gebeurt er nou precies, indien je jezelf tot vreugde maant?Ieder mens heeft het vermogen in zich om te scheppen, om veranderingen te bewerkstelligen in zichzelf. Ook jij kunt van dat scheppend vermogen gebruik maken! Ieder van ons is vanuit z’n verleden in disharmonie geraakt en die disharmonie komt geregeld in ons innerlijk naar boven in de vorm van vervelende onvrede-gevoelens, onrust-gevoelens of gevoelens van ongelukkig-zijn. Dat kan behoorlijk hinderlijk zijn in ons dagelijks functioneren. En dan dienen we dus actie te ondernemen met ons scheppend vermogen. Ons verleden heeft iets disharmonisch, iets negatiefs geschapen. Dus kunnen we daar zelf nu iets harmonisch en positiefs tegenover zetten. Ga bewust aan vreugdevolle dingen denken. Zing desnoods vreugdevolle liedjes. Iedereen kent wel een paar deuntjes. Ken je de teksten er niet bij, gebruik dan maar het woord ‘vreugde’ (vreugd).Gewoon doen! En kijk eens wat na een kwartiertje het resultaat is. Wij dienen ons scheppend vermogen niet te onderschatten. Laatst lag ik om een uur of vijf te dromen in bed. De avond ervoor had ik nog een positieve gedachte opgeschreven, maar nu had ik een vervelende, onrustige droom. Op een gegeven moment herhaalde ikzelf die positieve gedachte: "het leven is goed; ik ga meer houden van het leven” en… verdwenen was de nare sfeer van die droom, ineens, als sneeuw voor de zon.Zo zie je hoe krachtig wij kunnen scheppen door ons denken en met name door ons positief denken. Voor de mensen die nog twijfelen omdat ze denken dat het scheppen van positieve gedachten iets onnatuurlijks zou zijn: Wij mensen zijn kinderen van God, de SCHEPPER en wij zijn geschapen naar Zijn beeld. God heeft de hele schepping opgebouwd en het Leven is dus van nature OPBOUWEND van aard. Alles in Gods schepping staat dus in het teken van opbouw, evolutie naar het hogere, dus van positieve verandering en ontplooiing. God staat er achter dat onze zielen groeien.

Alle zielen gaan uiteindelijk naar het Goddelijke stadium groeien, en die neiging, die diep in iedere mensenziel zit, daar kunnen we gebruik van maken via onze scheppende, positieve gedachten.En dit heeft daarom niets met onnatuurlijkheid te maken. Dus indien je met een positieve gedachte schept, dan help je God in Zijn grote plan en tevens help je jezelf om beter te functioneren.Maar indien het jou op een gegeven moment niet lukt om positief te zijn, terwijl je daarvoor wel je uiterste best hebt gedaan, wil ik je er nog op attent maken, dat je niet kunt ‘bidden’ om meer liefde, vrede of geluk (omdat je dit zelf moet verdienen), maar wel om meer innerlijke kalmte en vreugde. En met ‘bidden’ bedoel ik dan: in de stilte van je geest, dus in gedachten de ‘intentie’ uitspreken (=duidelijke maar subtiele wens aangeven zonder iets te eisen of te willen afdwingen). En zo’n intentie wordt nog krachtiger indien je na het uitspreken eventjes stil bent. Je geeft dan die wens ‘de ruimte’, wat inhoudt dat je hem ‘met vertrouwen overgeeft’ aan het Leven. En je vertrouwd er dus zo goed mogelijk op, dat het Leven het goed met je voor heeft, ongeacht of jouw wens wel of niet vervuld wordt.Nu wil ik toch nog eens aangeven, dat het natuurlijk (positief, vreugdevol, kalm) denken niet een doel op zich is, maar slechts een middel om je leven beter te kunnen leven en dus om zelf beter te kunnen werken aan jouw geestelijke evolutie.
Giel Heijmans.


counter free
Google Analytics Alternative