WIE HET EEUWIG LEVEN VOELT, VOELT ZICH VEILIG.
Onlangs las ik in 'Zij die Terugkeerden uit de Dood' na het hoofdstuk van Jeanne een fundament van Alcar: 'WIE HET EEUWIG LEVEN VOELT, VOEL T ZICH VEILIG: Het stond er met schuingedrukte letters. Toen ik verder aan het lezen was in dit boek, blééf dit fundament echter in mijn gedachten. Het werd de aanleiding voor deze inleiding. Wij Rulof-lezers interesseren ons voor het hiernamaals, het eeuwig verder-leven na het aardse sterven. Door er over te gaan lezen en er over na te denken, worden we steeds meer vertrouwd met het eeuwige leven'; we voelen dat het echt zo moet zijn; het is allemaal zo natuurlijk logisch en rechtvaardig. En ieder van ons werkt op z'n eigen manier aan zichzelf, om zich voor te bereiden op het eeuwig verder-leven. En sommigen van ons voelen er zelfs nu al soms een glimp van, net zoals mensen met een duidelijke bijna- dood-ervaring. De angst voor de dood verdwijnt en men weet dat het leven een hoger doel heeft. Men weet: alles komt goed. Dit alles duidt er op dat je je als mens in principe veilig kunt voelen en je niet in angsten en zorgen hoeft te leven. je begrijpt dan ook beter wat Jezus Christus volgens de bijbel in Mattheus 6,26 bedoelde met: Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie Hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? Mensen die iets van dit eeuwige leven hebben gevoeld, hebben vertrouwen in hun lot; zij weten dat het Leven het goed met hen vóór heeft. Zij weten dat het Leven nooit hun 'vijand' is, maar altijd hun 'vriend', die er zo goed mogelijk voor zorgt dat men het nodige leert en goed-maakt, zodat men op een haalbare manier geestelijk groeit en meer in harmonie komt met God en Zijn wetten. Maar maken zij dan geen ellendige dingen meer mee?

Natuurlijk wel, want er leven op aarde geen mensen die niets meer goed te maken hebben of niets meer te leren hebben. Iedereen maakt wel eens rottigheid mee. Maar dan gaat het er juist om: hoe men daar mee omgaat? Heeft men er vertrouwen in dat men het wel weer te boven zal komen? Ziet men het als een uitdaging om zo'n probleem te overwinnen en er nog iets positiefs van te leren ook? Men komt dan sterker uit de strijd. Maar hoeveel andere mensen zijn er niet die zich niet veilig voelen, die zich laten ontmoedigen door problemen en die opstandig of depressief worden? U ziet het, hoe belangrijk iemands houding is en wat het nut is van een positieve houding, waarbij men vertrouwen heeft in z'n lot, in de goede afloop en in de goede bedoelingen van het Leven, zodat men zich veilig en geborgen weet in Gods handen. En het probleem dat op je pad kwam? Dat kun je niet 'weg-filosoferen', maar met een goede levenshouding kun je er in ieder geval beter mee omgaan en het waarschijnlijk ook beter oplossen. Immers wie zich veilig voelt, voelt zich ook meer ontspannen en indien men ontspannen is, kan men beter problemen oplossen. En als zo'n probleem niet in één slag op te lossen valt of men 'verliest' de eerste slag, dan vertrouwt men er op, dat er nog een of meerdere nieuwe kansen komen. Men weet niet hoe men het zal overwinnen, maar men vertrouwt er op, dát men het in ieder geval óóit 100% zal overwinnen. Een andere reden waarom zo iemand zich veilig voelt, is de overtuiging dat hij of zij niet voor problemen wordt geplaatst die niet voor hem of haar bestemd zijn. Men krijgt alleen zijn éigen oorzaak-en-gevolg en niet dat van een ander. En men krijgt ook geen problemen die 'toevallig komen aanwaaien'. Zo iemand vertrouwt dus op de rechtvaardigheid en de nauwkeurige organisatie van het Leven, het betrouwbare Leven waarin geen 'toevalligheid' bestaat. Als je het eeuwige leven voelt, kun jij je veilig voelen en kun je dus vertrouwen hebben in je lot, in de werkelijk levende God, Die jou heel goed kent en altijd dicht bij jou is. -- Nu wil in principe iéder mens zich veilig voelen. Het behoort tot onze basisbehoeften. En om hieraan te voldoen daaraan werkt iedereen op z'n eigen manier. Een rijke materialist leeft misschien in een goed beveiligde villa, verzekert alles wat ie heeft en wat ie doet, heeft een dure privé-arts en een gepantserde auto met bewapende lijfwachten voor zichzelf en z'n gezin. En nog.... voelt ie zich nog niet echt veilig in zichzelf. Immers, z'n oorzaak-en- gevolg wordt er niet minder om (eerder méér, want meestal wordt je van eerlijk werken niet rijk).

Z'n angst om ooit dood te gaan zal ook niet minder worden. Ook de rijkste mensen moeten ooit sterven. En zullen zij zich daarna dan veilig voelen? Ik denk het niet. Hun drang om overal controle op uit te oefenen, zal niet zomaar verdwijnen, omdat zij zich de houding van 'overgave- aan-het-Leven' nog niet hebben willen eigen -maken. En hun bezit op aarde heeft daar geen waarde. Alleen LIEFDE heeft daar waarde en alleen het hebben van liefde geeft 'n veilig gevoel. Maar om zich liefde eigen te maken, als 'levensverzekering' voor het eeuwige leven, daaraan heeft men op aarde nooit gedacht en dus ook niet aan gewerkt. - Maar u, beste lezer, vraagt zich nu misschien af; ja, maar hoe kan ik me nu hier op aarde al veilig gaan voelen als ik dan weet dat ik nog zo veel moet goed maken en leren? En... dit te weten is dat niet juist beangstigend? Nee!! Dit is niet echt beangstigend. In het begin als je voor de eerste keer leest over de rechtvaardige wetten van oorzaak-en-gevolg en over het goed-maken dan wekt het misschien wel even wat angst op. En dit is de reden waarom veel Christenen hier nog niet in willen geloven. Maar als je er dan even verder over leest en nadenkt, dan besef je, dat die karmische wetten waarachtig bestaan en dat ze voor iedereen werken ook voor de mensen die er niet in willen geloven. En dan kun je beter geloven in een iets minder prettige waarheid dan in een comfortabele leugen. En men kan beter een beetje beangstigd zijn voor het goed-maken op aarde, dan dat je ontzettend teleurgesteld bent, straks in het leven na de dood, wanneer dan onverwachts blijkt dat je dan nog meer en moeilijker goed moet maken om er vooruit te komen. - Er is overigens nóg een reden. waarom de mens, die gelooft in de Goddelijke wetten, zich nu al veilig kan voelen. En ook dit staat duidelijk in de Rulof-boeken. Er staat dat we kruis naar kracht krijgen wat inhoudt dat we al ons oorzaak-en- gevolg niet in één keer voor onze kiezen krijgen. We krijgen dit in haalbare, draagbare porties gedoseerd.

Zolang we het onszelf niet zwaarder maken dan nodig, mogen we er dus op vertrouwen dat onze lieve God ons niet onnodig laat bezwijken. Ook hierbij speelt onze houding (vertrouwen hebben en positief denken) dus een belangrijke rol En ook mogen we nooit vergeten dat goed-maken niet een doel op zich is, maar slechts een middel, of beter gezegd 'het enige middel' om ons meer licht geluk en liefde eigen te maken. En ook dient hier nog eens gezegd, dat we MOGEN goed-maken en dat we nooit MOETEN goedmaken. We hebben namelijk altijd de vrije keuze tussen NIET goed willen maken (en dus geestelijke stilstand) en WEL goed willen maken (en dus geestelijke groei). En omdat goed-maken voor ons de enige manier is om ons de innerlijke, Goddelijke harmonie eigen te maken, is het dus een gunst en een mogelijkheid die we dankbaar dienen te benutten.... Wanneer we vanuit een positieve houding door de zure appel bijten die op ons pad komt, dan zullen we zeker nooit bezwijken. Die wijsheid doet ons veilig voelen en geeft ons extra draagkracht. - Een volgende keer zullen we het gaan hebben over het 'natuurlijk denken', wat bestaat uit zowél geestelijk denken als stoffelijk denken en waarbij dan beseft wordt dat het geestelijk denken het belangrijkste is.

En hoe meer je geestelijk gaat denken, hoe concreter dit voor jou wordt en hoe meer je beseft: op het geestelijke, eeuwige pad kan ik veilig bouwen. - Voor iedereen is het raadzaam om natuurlijker te gaan denken, dus rekening houdend met het eeuwig verder-leven na de dood en positief denken, maar ook denken: ik kan me veilig voelen. En iedereen heeft de vrije keuze om zich minder angstig en te gaan voelen en meer veilig. Daar kun je dus zelf voor kiezen als je het wilt. En dat is dus een goede en verstandige wens, omdat dit aansluit bij een hogere realiteit en omdat dit iets is zoals jij in de toekomst zult Zijn. Je hemels veilig voelen is te vergelijken met je hemels gelukkig voelen. Dit zijn dus natuurlijke doelstellingen, waar het de moeite waard is om je best voor te willen doen. En indien je nu al zo 'n gevoel gaat opbouwen, dan word je daar nu al sterker door en kun je nu al beter je levenstaken aan. Er zijn redenen genoeg, om geregeld tegen jezelf te zeggen: 'Ik voel me veilig'. In onze diepste kern zijn we Goddelijk. Ons diepste innerlijk blijft eeuwig bestaan; onze Goddelijke vonk is niet te doven, niet aan te tasten en dus 100% veilig. Dus indien we maar diep genoeg in onszelf konden afdalen, zouden we ons daar super-veilig kunnen voelen. Maar ook ons geesteslichaam kan niet sterven. We kunnen dit lezen in de Rulof-boeken. In de astrale wereld kan bijvoorbeeld iemand wel bewusteloos raken, maar nooit sterven en zelfs niet verminkt worden. Ook weten we via deze prachtige boeken, dat wanneer een hogere geest werk doet in een sfeer onder z'n eigen afstemming, dat die zich in een fractie van een seconde kan terugtrekken in z'n eigen sfeer en dan niet meer tastbaar en zichtbaar is in die lagere sfeer. Dat lijkt me een erg veilig gevoel te geven. Hier op aarde kunnen wij dat echter niet. Maar we kunnen ons wel wapenen tegen verbaal geweld van anderen en ook tegen beïnvloeding door lagere geesten, door ons geestelijk af te stemmen op het hogere, het goede in onszelf, dus op de liefde die we ons al eigengemaakt hebben of op andere positieve gevoelens in onszelf. Dan blijven we veilig en vrij in ons denken en voelen. Onderstaand gedicht (G.H. 1991) heeft mijzelf hierbij geholpen:
Giel Heijmans.
counter free
Google Analytics Alternative