SCHEMATISCHE SAMENSTELLING NAAR DE BOEKEN      VAN (DOOR) JOZEF RULOF.  DE ZEVEN STOFFELIJKE GRADEN VOOR HET ORGANISME. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Iedere graad heeft weer ZEVEN GRADEN EN   OVERGANGEN. Op de eerste driegraden hebben de mensen een onbewuste voordierlijke afstemming. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1: DONKER GEKLEURDE OERWOUDBEWONERS, KANNIBALEN, KOPPENSNELLERS (menseneters) Wezens als ongeveer de hoogste stoffelijke graag van het Marsstadium. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2: DWERGVOLKEN (menseneters). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3: DONKERE WILDEN (menseneters). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De vierde tot en met de zevende graad worden genoemd: GEESTELIJK GRADEN, n.l.: VOORDIERLIJK, DIERLIJK, GROFSTOFFELIJK, STOFFELIJK EN DRIE GRADEN MET AFSTEMMING OP DE DRIE EERSTE GEESTELIJKE BESTAANSSFEREN (LOUTERINGSSFEREN). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4: Verbinding met het blanke ras. Bewustwording van goed en kwaad. Begin van ,,Oorzaak en Gevolg'' (Goedmaken). Het ontstaan van ziekten. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5: ESKIMO'S Overgangen van het menselijk organisme in het blanke ras, de kern hiervan ligt in het verre Oosten (heeft ook betrekking op de 6e en 7e graad). Verspreiding van alle rassen over de wereld. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6: Achter Indiërs, Chinezen en Japanners. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7: Westerlingen, Blanke ras en Oosterlingen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De mens gaat na het volbrengen der stoffelijke kringloop der Aarde (via de wereld van het onbewuste) terug naar de laatste vier stoffelijke graden om goed te maken. Eerst daarna komt de mens (ASTRAAL) naar gelang der innerlijke afstemming, in een hemel, hel of schemerland. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE ZEVEN HELLEN. (SFEREN DER DUISTERNIS). Hoe dieper men in een hel komt des te meer duisternis en koude er is. In de eerste tot en met de vierde sfeer, daar weten de mensen van geen bestaan af, doch kunnen de genade van de wedergeboorte op Aarde ontvangen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1: Stinkend, rottend, roerloos liggend leven. Afschuwelijke gestalten. Diepzwarte uitstraling. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2: Kruipend leven. Zwarte uitstraling, doorschoten van flitsend groen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3: DAL VAN SMARTEN. Leven in holen en krotten. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4: DEMONENSFEER. Voordierlijke afstemming. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In de vijfde tot en met de zevende sfeer, Kunnen de zielen zich opwerken naar de sferen van Licht. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5: LAND VAN HAAT. Dierlijke afstemming. Vals roodbruin licht met vlammende uitstralingen. Leven van hartstocht en geweld. Dieven en moordenaars sfeer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6: SCHEMERLAND. Grofstoffelijke afstemming. Troosteloos en kaal schemerachtig land. Donkere atmosfeer, in kontact mat het Land van Haat. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7: SCHEMERLAND. Stoffelijke afstemming. In een grijze waas gehuld, komt overeen met de Aarde, als in de herfst. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE ZEVEN HEMELEN. (GEESTELIJKE BESTAANSSFEREN) TUSSEN ALLE SFEREN ZIJN VERBINDINGSSFEREN. De sferen 1 tot en met 3 zijn louteringssferen. De sferen 4 tot en met 7 gelukkige sferen. Elke sfeer staat onder leiding van de hoogste Mentor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1: Uiterlijk der geestmens als 30 - 36 jarige. Tempel der Medici. Het is er als op Aarde, doch astraal. Het licht is als op Aarde. --------------------------------------------------  Verbindingssfeer kinderen 14 jaar-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2: Strak blauwe hemel (zonder wolken) in paars overgaande. ----------------------------------------------------------------------------
Kindersfeer 7 - 14 jaar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3: Men kan als genade vanuit de hemel ( via de wereld van het onbewuste) op de Aarde worden wedergeboren. -------------------------------------------------- Kindersfeer 3 - 7 jaar                                     ZOMERLAND -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4: Eerste geestelijke sfeer op kosmische afstemming. Levenslicht. Machtig licht. Lichte, paars blauwe kleur, soms schitterend in goudgele glans. -------------------------------------------------------------------------------- Engelensfeer tot 3 jaar-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5: Beeldende kunst, schilderkunst. Alles in uitstralend licht, goudachtige waas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6: Muziek in kleuren. Zilverachtige waas, machtig licht. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7: Eenheid van ziel en geest, nu bewust voor de 4e kosmische graad. Muziek en kunstsfeer. Lichtende kleuren uit alle sferen, goudkleur, over alles. DE GELUKZALIGE HEMEL. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hierna komen de MENTALE GEBIEDEN (de 4e kosmische graad). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

DE ZEVEN KOSMISCHE GRADEN (AFSTEMMING).   Dierensfeer: N.B. De eerste drie graden hebben hetzelfde zonnestelsel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1: Maanstadium. Ontstaan van het eerste embryonale mensleven  (visstadium) en van het zielenleven (astrale wereld). Leven in rust. Zeven overgangsplaneten.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2: Marsstadium. Reeds volmaakt menselijk lichaam in het bewustwordingsstadium, daarbij, leven van grof en bruut geweld in onbewuste toestand. Ontvangst van het innerlijk leven; het instinct. Veel dieren, voor de mens een kwelling; een wilde en woeste natuur, veel planten. Grote mensen. Voordierlijke, duivelse sfeer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3: Aarde. Overgang van de mens in het geestelijk stadium. Ontvangst van het volmaakte stofkleed. Ontstaan der zeven Hemelen. Afstemming op het schemerland. Ontstaan der gevleugelde diersoorten. Planeet van goed en kwaad. Ontstaan der zeven hellen. Zeven stoffelijke graden of afstemming der mens. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4: Mentale gebieden. ( Zie 6e hoofdstuk van Het Ontstaan van het Heelal 3e deel) Engelen in stoffelijke gewaden. Dier en mens leven harmonisch bijeen. Kosmische wezens leven geestelijk en kosmisch in een steeds hoger en volmaakter stofkleed, vegetariërs. De leeftijd wordt ongeveer 250 tot 7000 jaar. Deze Hoofdplaneet is honderden malen groter dan de Aarde. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5:   Leeftijd van duizenden jaren.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6: Reeds onbegrensde leeftijd. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7: Eeuwigdurende leeftijd. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daarna komen we in de Goddelijke sferen, (HET AL.) (CHRISTUS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adriana Biesbroeck.


counter free
Google Analytics Alternative