HET LEVEN IS GOED!!!!!! 
Dit is niet alleen een theoretische stelling, maar ook een 'manier van denken', een 'praktische  levenshouding' die we ons steeds meer eigen dienen te maken. En dat valt niet altijd mee in deze harde maatschappij. Toch is het de moeite waard om ons door die gedachte (het leven is goed) op het hogere af te stemmen, want goede gedachten vormen de basis voor goede handelingen.  Deze gedachte geeft ons macht over ons eigen leven en daardoor groeien we de goede kant uit en daar gáát het toch om bij de evolutie van onze ziel. Is dát niet het doel van ons leven? En het begint allemaal met een simpele gedachte; maar... je moet ze wel willen denken en er wel in willen geloven. "Het leven is goed' is geen formule om ons zelf iets wijs te maken; ook niet om weg te zweven, weg te vluchten en om zo buiten de maatschappij te komen staan. Nee het is juist een zeer realistische, met-beide-benen-op- de-grond-methode om jezelf af te stemmen op wat je met je leven wil doen. De boeken van Jozef Rulof leren ons het hoe en waarom van deze manier van denken. Er zullen altijd mensen zijn die de Rulof-boeken niet kennen, of nog niet begrijpen, en die ons zullen verwijten, dat we ons zelf iets wijs willen maken omdat 'het leven is goed' zo tegenstrijdig lijkt met onze rotte maatschappij, met het schijnbaar onrechtvaardige leven op aarde. Is dit niet bijna net zo tegenstrijdig als: in de tijd van de tweede wereldoorlog met als z'n verschrikkingen, de vernietigingskampen enz. toch geloven in een liefdevolle, almachtige God?

Wie toen riep: "God is alleen maar liefdevol", werd ook voor gek verklaard; maar voor wie het leven werkelijk begrijpt, sprak ie wel de waarheid: Als we nu, bij alles wat er in de maatschappij gebeurt, het commentaar zouden geven "het leven is goed ", dan zou men ons waarschijnlijk ook voor gek verklaren. Maar... wat mensen van ons denken, of hoe mensen ons beoordelen, daarover hoeven wij ons niet druk te maken. Wat wel belangrijk is, is dat wij zelf leren begrijpen waarom het leven, ondanks alles, toch goed is. Dan leren we er ook op vertrouwen dat het leven goed is, dat het goed is voor de evolutie van onze ziel, onze liefde, ons gelukkig-zijn en toekomst. En de Rulof-boeken kunnen ons geweldig van dienst zijn bij dit leren begrijpen en er op vertrouwen. Geen enkele andere leer kan u het leven zo goed laten begrijpen als die van de meesters van gene zijde, want die hebben het overzicht van het (verre)  verleden, het heden en de (verre) toekomst, zowel voor individuele mensen als voor de gehele mensheid. En hoe beter we het leven leren begrijpen, hoe beter we leren aanvaarden hoe het leven IS en dat dit leven goed is, altijd en voor iedereen. Dus hoe beter we het leven leren begrijpen, hoe gemakkelijker we het kunnen aanvaarden als zijnde GOED, ook ons eigen lot; en we gaan het dan niet alleen op die manier begrijpen, maar ook steeds vaker voelen (en dat is iets wat sommigen in het Oosten 'verlichting' noemen). Beste lezer, dit staat er dus los van hoeveel karma of oorzaak- en-gevolg we nog hebben, dus hoeveel we nog goed te maken hebben vanuit ons (verre) verleden. Dit 'het-leven-is-goed-gevoel' heeft ook niets te maken met hoe rijk of beroemd men is. Een priester, psychotherapeut of wat voor trainer dan ook kan het je niet aanpraten omdat een gedeelte van je innerlijk er niet in kan geloven. De psychologie kent allang de positieve effecten van 'positief denken'. Tot op zekere hoogte werkt dat bij iedereen die het wil uitproberen, maar... 'tot op zekere hoogte' omdat men de filosofie..erachter zelf niet kent. Men maakt als het ware zichzelf wijs: het leven is goed (en zelfs dat heeft al een positief effect) maar men gelooft niet echt dat het leven ook altijd, werkelijk goed is. Voor hen zijn de schijnbare tegenstrijdigheden nog te groot om te kunnen overstijgen met hun levensvisie. Zij begrijpen nog te weinig van de werkelijke levenswetten van God. En indien je die kennis over God en Zijn wetten niet hebt (zoals wij die wel kunnen hebben via de Rulof-boeken) dan kun je het leven in de maatschappij en ook je eigen leven, altijd slechts gedeeltelijk als zijnde 'goed' begrijpen en aanvaarden. Je blijft dan telkens een gedeelte van het leven als 'slecht' ervaren, ook al doe je nog zo goed je best om dit niet onder ogen te willen zien. Daar is geen geloof, geen therapie of training tegen opgewassen.

Alleen het leren begrijpen van de diepe werkelijkheid, van de achterliggende wetten van het leven, met als hoogste wet de Liefde, alleen daardoor kunnen we werken aan een natuurlijk gevoel van: het leven is goed, het is precies zoals het moet. Dan zal bij ons dat gevoel vanbinnen uit komen en is niet meer te verstoren door de schijnbare tegenstrijdigheden van de maatschappij.Beste lezer, zonder die kennis van Gods wetten zoals wij die kennen uit de Rulof-boeken, zullen de mensen niet verder komen als: 'het leven is goed, maar...' of 'het leven vaak goed', en 'vaak' wil dus zeggen 'niet altijd' of 'onder bepaalde voorwaarden' en daardoor verliest de stelling 'het leven is goed' veel aan kracht. Men kan er dan dus niet met hart en ziel in geloven. En daarom ben ik zo dankbaar voor die geweldige kennis die ik heb mogen halen uit de boeken die via Jozef Rulof geschreven zijn.
Giel Heijmans. 


counter free
Google Analytics Alternative