U KUNT HET NU WETEN! 
De theoloog kan het nu weten. Zijn faculteit kan zich nu van haar middeleeuwse Bijbelwetenschap losmaken en tot een geestelijk wetenschappelijk denken overgaan. Hij hoeft niet meer te zuchten: Heere, Gij doorgrondt en kent mij, want God is ziende en wij zijn blind, maar kan met de bewuste van geest spreken: ,,Ja, mijn God, wij danken U, want wij zijn Goden en Uw Koninkrijk is het onze. Wij zijn geen zoogdieren, welke rechtop lopen en slim zijn en instrumenten maken, maar maken deel uit van Uw grootsheid van Uw Leven. Wijsheid en Liefde!'' Zodoende zal uw preek, waarde dominee en theoloog, de vraagtekens kunnen vervangen door uitroeptekens. U zult uw toehoorders, inplaats van bijbelse spreuken en verhalen, het universeel bezielde woord kunnen schenken, u zou de RUIMTE tot uw geestelijke inspirator kunnen hebben, als, ja, als u deze Goddelijk geautoriseerde Pinksterboodschap kon aanvaarden!? Is dit dan zo moeilijk, geachte theoloog -- en wij spreken nu tot u allen die zich de geestelijke voorgangers noemen van de honderdduizenden, die in de KERK nog hun Goddelijk contact menen te vinden, -- is het dan zo moeilijk, om van dat bijbelse scheppingsverhaal, van de God van wraak en verdoemenis, van al dat onlogische, onwetenschappelijke en onnatuurlijk onmenselijke, dat uw kerkelijke leer hoe langer hoe meer onaanvaardbaar maakt, voor het ontwakende bewustzijn van de mens, af te stappen en daarmee ook UW GEESTELIJKE EVOLUTIE TE AANVAARDEN!? 

Of wilt u persé blijven stilstaan, waar ALLEN MOETEN EVOLUEREN? Gelden deze machtige wetten, vragen wij u, alleen voor al het buitenkerkelijk leven en niet ook voor DE kerken zelf? En dit misschien is de allereerste plaats!? Wij geven u dit ter overdenking. Wij nemen ons deze vrijheid, omdat ,,wij weten wat wij zeggen en getuigen kunnen, wat wij gezien en beleefd hebben!'' Wij hoeven niet meer te vragen: WIE BEN IK? En zeker niet, omdat deze vraag niet meer in ons opkomt, maar omdat wij geleerd hebben, onze tijd af te wachten, tot achter de kist, waar de persoonlijkheid, haar levens en kringloop, haar ups en downs, verlangens en hartstochten, gaven en bezieling, worden ontsluierd en duidelijk gemaakt, als je daar tenminste naar verlangt. Het ,,Ken U Zelven'' is inderdaad een vereiste, een tempel op zichzelf. Het is Het categorische imperatief voor je ontwikkeling, ook voor dit leven, voor je persoonlijkheid, voor je eigen ,,Ruimte'', die je wilt beleven en opbouwen in je voelen en denken. Het is DE RUIMTE, die in u wakker kan worden, als er geen geleerdheid, geen dogma's geen zelfverzekerdheid, dat wonder tegenhouden. Vragen en praten zal u daarbij weinig kunnen helpen. Het luisteren is nog immer de zuiverste houding, als het verlangen naar WETEN in u opkomt. Ook de Apostelen hebben het luisteren -- het hoofd buigen -- aanvaardt en mochten daarvoor hun Pinksteren beleven. ,,Als het Woord de bezieling van de Ruimte ondergaat, vertegenwoordigt het de Waarheid'', wordt het Woord tot WAARHEID en de Mens, die zich voor de Waarheid kan openstellen, die kan en wil luisteren, zal deze Waarheid tezijnertijd ontmoeten en de echtheid harer gezichten kunnen peilen en waarnemen. Want -- daarvoor zijn wij Goden, geachte theoloog en geen geblinddoekte schepselen, opdat wij ziende ons Koninkrijk Gods kunnen en zullen benaderen en dat wij ons van deze genade en haar Heiligheid bewust kunnen worden! Aan blinde kerkgangers heeft onze Lieve Heer geen behoefte. 
B. van Baden. counter free
Google Analytics Alternative