EEN BRIEF VOOR U! 
Mijn broeders en zusters, vrienden van De Eeuw van Christus, Ik, Anton, ben de jongste zoon en hét laatste kind van moeder Crisje en de lange Hendrik Rulof. Ik zou graag met een ieder van u de belevenissen uit mijn jeugd willen delen en u in het bijzonder willen vertellen, welke band ik met mijn broer Jozef had. Jozef, de derde zoon in het gezin Rulof, nam de taak van vader op zich, toen mijn vader Hendrik naar Gene Zijde was overgegaan. Als knaap had ik een heel intens contact met Jozefs diepe gevoelsleven. Vooral, wanneer hij sprak over het universum en de Meesters van Gene Zijde, die met hem in verbinding stonden. In de periode van mijn groei naar volwassenheid leerde ik veel van wat mijn broer mij vertelde. Juist omdat ik zo met zijn geest verbonden was, was ik de enige, waarmee hij over zijn belevenissen met de meesters kon praten. Het was niet gemakkelijk voor het gezin en mij om alles te begrijpen van wat hij vertelde over de Schepper en de schepping. Wij dachten allemaal, dat er iets niet met Jozef in orde was, wanneer hij probeerde ons te vertellen, waarom we hier op Aarde zijn en wat de bedoeling is om op Aarde geboren te worden. Wat er aan de hand is met deze wereld en wat er zou gebeuren in de toekomst. Wat voor soort leven we kunnen leven of willen leven: Een triest leven of een gelukkig leven, wat alles te maken heeft met wat we er zelf van maken en begrijpen. Wat we geleerd hebben van de geestelijke wetten voor ons persoonlijke leven: In harmonie te leven met al het leven op deze wereld. Als kind ondervond ik, wat er gedurende de eerste wereldoorlog in Nederland aan de hand was. De soldaten uit Duitsland, Frankrijk en België kwamen met kort verlof over de grens naar Nederland. Daar aten ze dan samen, dronken ze samen, zongen ze samen en gaven elkaar de hand om later, weer terug over de grens, elkaar te doden. Toen vroeg ik mijzelf diep in mijn hart af: Wat is dat voor een God of Schepper, Die Zijn kinderen zo ver laat gaan, dat ze elkaar vernietigen op deze Aarde. Van dat ogenblik af wist ik, diep in mijn hart, dat dit gebeuren mijn voelen en denken over het leven op Aarde had veranderd. Ik stelde heel duidelijk voor mijzelf vast: Zolang ik leef zal ik nooit één van mijn broeders of zusters op Aarde pijn of kwaad doen en ik zal nooit welk wapen dan ook dragen om mijzelf te beschermen, want ik ben altijd in Gods handen. Zijn liefde in mij kan elk kwaad in de wereld overwinnen. Ik beloofde mijzelf mijn leven aan God te geven, een dienaar te worden in dienst van de schepping en te helpen om het bewustzijn van de mensheid te verheffen. Ik ging zitten, verzonk in diepe stilte en mediteerde over de aanwezigheid van God in mij. Ik gaf mij volledig over aan mijn innerlijke gevoelens en even later gebeurde er iets. Ik kreeg een heel nieuw gevoel, wat ik nog nooit eerder had beleefd. Het was heel verheffend en kwam recht uit mijn hart. Het maakte me heel gelukkig en ik voelde me volkomen ontspannen.

Ik voelde, dat ik in contact was gekomen met iets nieuws, dat ik nooit eerder had beleefd. Dit gevoel is mijn hele schooltijd en gedurende al mijn verschillende banen bij mij gebleven. Toen ging mijn broer Jozef trouwen met zijn kleine Anna en nodigde hij mij uit om voor hun bruiloft - een heel gelukkige bruiloft - van 's Heerenberg naar Den Haag over te komen. Ik was toen in september 1926 pas zeventien jaar oud. Jozef vroeg me om een poosje bij hen te blijven en na een week had ik al een baan gevonden en werkte ik in Hotel Duinoord in Wassenaar. Jozef en Anna namen mij onder hun hoede en verzorgden mij als een vader en moeder. Ik hield heel veel van hen. Jozefs geest en mijn geest waren diep met elkaar verbonden en we hadden een intens gevoel voor elkaar. Hij vertelde me zoveel prachtige dingen over het leven en mijn geestelijke relatie tot God als Schepper. Ik kon toen nog niet alles begrijpen van wat hij probeerde mij te leren over de boeken van de Meesters. Ik las alle boeken en ondervroeg Jozef op veel manieren. Toch kon mijn bewustzijn niet alles verwerken. Toen, op een dag, terwijl ik tijdens mijn meditatie, in diepe stilte, op zoek was naar een antwoord, ontving ik dit heel sterk van binnenuit mijn geestelijke, wezenlijke zelf. Vanuit mijn innerlijke gevoel kwam er in mij: Zoek niet langer naar geestelijke antwoorden, die je vanuit je verstand beredeneert. Van daaruit voelde ik ook, dat ik zou worden geholpen om alles te begrijpen, wat de Meesters hadden geschreven. En ook voelde ik, dat ik eerst moest leren, hoe ik binnenin mijn geestelijke zelf en in verbinding met de Schepper en de schepping, het kanaal moest openen van mijn geestelijke innerlijk, zodat er verbinding kon komen om een antwoord te krijgen op welke geestelijke vraag dan ook.Iedereen op deze wereld heeft een geestelijke begeleider, maar het is beter voor ons, dat wij niet weten, wie dat is. We moeten leren om vertrouwen te hebben in de geestelijke wetten, die ons helpen en leiden bij alles wat wij doen - en graag willen doen - voor het welzijn van de mensheid. En door deze ervaring van het in praktijk brengen van Gods aanwezigheid in je leven, leer je je wezenlijke, geestelijke zelf kennen, waarin dan het hele menselijke ego overgaat. De eerste vraag, die er in mij opkwam was: Wat zal ik het eerst doen? En innerlijk voelde ik: Ban allereerst uit je leven alle zorgen, vrees en twijfels en laat het daarna vollopen met de Goddelijke liefde, zodat je een heleboel liefde hebt om weg te schenken aan al het leven naast en om je heen. Bereid je nooit voor op wat je tegen iemand moet zeggen, die je voor het eerst zult ontmoeten. Laat je geestelijke begeleider dit door jou doen, want jij weet niet, wat iemand nodig heeft voor zijn geestelijke leven, maar je geestelijke begeleider weet wél, waar iemand in de stoffelijke wereld behoefte aan heeft. Hoe meer je dit in praktijk brengt en begint te vertrouwen op je innerlijke gevoel, hoe vlugger je kunt worden geholpen met dat wat je nodig hebt, wat het ook mag zijn. Nadat ik ondervonden had, wat het betekent om aan iedereen om mij heen al mijn liefde te geven en nadat ik anderen had geholpen om de innerlijke kracht in zichzelf te vinden, werd het lezen van de boeken van de Meesters veel gemakkelijker.

Het hielp mij inderdaad om gelukkig en blij te zijn. Ik voelde me bevrijd en had geen angst voor de buitenwereld. Ik hield van al het leven en was altijd bereid om de mensen geestelijk voedsel en wijsheid te geven uit hetgeen ik door deze levenswijze op deze Aarde had beleefd. We kunnen een ander niets van onszelf geven, als we het niet zelf hebben beleefd en hebben bewezen door onze eigen levenswijze. Iemand voelt onmiddellijk van binnen, of ons gevoel goed en waarachtig is voor zijn leven. Omdat ik mijn broers leven zo goed ken, kan ik naar waarheid zeggen, dat Jozef een zeer toegewijd en zuiver instrument was voor de Meesters, in het bijzonder door die grote, universele wijsheid, die hij in boekvorm naar de Aarde bracht, tot welzijn van de hele mensheid. Ik ben de meesters zo ontzettend dankbaar, dat ik, die kleine Teun van moeder Crisje, een klein gedeelte van mijn leven kon geven voor dit grote werk en voor die wijsheid, die voor de mensheid naar de Aarde is gebracht. Iedereen, die bij het lezen van dit artikel hetzelfde voelt als ik destijds en graag deel wil uitmaken van dit grote werk hier op Aarde - het maakt niet uit wie je bent of wát je bent - kan ook een instrument worden voor dit grote werk. Maak u vrij om uzelf weg te geven aan het andere leven. Deel uw liefde, uw wijsheid en uw geestelijke voelen met anderen. Op het moment, dat u iets vanuit uw innerlijke gevoel weggeeft, zal dit volgens de universele wetten worden vermenigvuldigd en terugkeren in uw leven. Het is zo iets fantastisch en moois om te ervaren en mee te leven! Mijn lieve vrouw Hannie en ik hebben 54 jaar volgens deze universele wetten van liefde geleefd met al het leven, waarmee we in contact zijn gekomen. Wij kregen daarvoor een hemel op Aarde terug. Ik had het voorrecht om twee van uw bestuursleden (De Stichting de Eeuw van Christus) als gast in mijn huis te mogen ontvangen. Gedurende dat korte bezoek konden zij getuige zijn wat er kan gebeuren, wanneer men iets van zijn geestelijke innerlijk weggeeft aan anderen. Het,is de moeite waard om het te proberen, als je ziet, wat je ervoor terugkrijgt.Wij, hier in Amerika, zijn nu druk bezig om in de Verenigde Staten fundamenten te leggen voor het Geestelijk Wetenschappelijk Genootschap 'De Eeuw van Christus'. Daarmee hopen wij de wijsheid van de Meesters ook naar alle Engels sprekende mensen op Aarde te kunnen brengen. Wij hebben al vijf toegewijde medewerkers, die ons willen helpen om de boeken verder te verspreiden. Wij, hier in Amerika, zijn heel dankbaar voor alles wat u, als medewerkers, in liefde, vrede en harmonie en vanuit éénzelfde gevoel in Nederland doet om de Stichting van de Eeuw van Christus zuiver en op een hoog peil te houden. U, in Nederland, geeft een levend, prachtig voorbeeld aan ons in Amerika. Wij, in Amerika, hopen, dat wij uw voetstappen mogen volgen en vanaf nu zijn Amerika en Nederland één in de Eeuw van Christus en één in gevoel in de Christusliefde. Vanaf dit punt zal ons door de Meesters de weg naar andere landen worden gewezen. Wij zullen langzaam maar gestaag met liefde ons werk doen. Een ieder, die van binnenuit begiftigd is met de kracht van de Christusgeest zal geleidelijk de mensen bereiken en ze onderwijzen.

Op deze manier kunnen wij het geestelijke bewustzijn aan het andere leven doorgeven. En het geeft niet in welk deel van de wereld we leven. Ieder mens op Aarde moet zijn geestelijke ik in zichzelf terugvinden. Deze Aarde is een levensschool. Als wij de Aarde verlaten en we hebben onze geestelijke lessen niet geleerd en we zijn aan het doel van onze komst naar de Aarde voorbijgegaan, dan moeten we alles overdoen, totdat we uiteindelijk ons geestelijke zelf in ons hebben gevonden. Alleen dan hebben wij onze wezenlijke, geestelijke relatie tot de Schepper en Zijn schepping gevonden en zal dit voor eeuwig ons bezit zijn. Dit zal, zolang we voor onze geestelijke lessen op deze Aarde zijn, de doelstelling voor de hele mensheid moeten blijven. In dienst van Christus:
Uw Anton C. Rulof.


counter free
Google Analytics Alternative