REÏNCARNATIE EEN HERKENNING. 
Reeds geruime tijd loop ik met het plan rond om de pen te pakken en u een brief te schrijven over twee belevenissen, die in mijn leven erg belangrijk zijn geweest. Ik moet echter zeggen, dat ik de juiste waarde ervan eerst leerde kennen, toen ik in aanraking kwam met de boeken van Jozef Rulof. Vóórdat ik over deze belevenissen ga schrijven, wil ik u eerst iets over mijzelf vertellen. Ik ben nogal vrij streng katholiek opgevoed. De leerstellingen van het geloof heb ik vroeger als  onfeilbaar beschouwd. Mijn opvatting was, dat het katholieke geloof rechtstreeks van Christus afstamde en dat de hoofddoelstellingen van dat geloof onaangetast waren gebleven. Ik ging vaak naar de kerk, vooral toen ik er een aanstelling kreeg als organist. Als ik alles bij elkaar optel, dan heb ik nogal wat uren in de kerk doorgebracht. Voor mijn eerste belevenis moet ik zeer ver in mijn jeugd teruggaan. Op een middag, ik zat toen bij mijn moeder op schoot, kwam mijn vader van zijn werk thuis. Er gebeurde toen iets wonderlijks. Mij werd toen zomaar plotseling ingegeven, dat ik eerder ook al eens zo groot als mijn vader was geweest. U moet zich veronderstellen: Ik was het stadium van baby nauwelijks nog ontgroeid en ik ontving toen iets wat als het ware als bewijs voor het bestaan van de reïncarnatie kan worden opgevat. Echter door de invloed van het katholieke geloof is dat gegeven later ver in mijn herinnering teruggeschoven. Vergeten heb ik het niet, maar de betekenis ervan werd, zoals gezegd, overschaduwd door de leerstellingen van het katholieke geloof. Voor mijn tweede belevenis moet ik teruggaan naar het jaar 1950. Ik moest toen met mijn beide broers voor zaken naar Den Haag. Na afloop ervan liepen wij nog wat rond. In de verte zagen wij een groepje mensen aankomen, dat zich voortbewoog naar het gebouw, naar ik meen genaamd 'Diligentia'. Mijn aandacht ging vooral naar een bepaalde man die in dat groepje liep. 

Zo maar opeens gebeurde er iets onbegrijpelijks. De genoemde man keek in mijn richting en het was toen net, of onze beide gezichten als door een sterke magneet naar elkaar toe werden getrokken. Het duurde maar even. Ik schrok er niet van, omdat er van die man iets heerlijks uitging. Het was net alsof er van hem iets in mij vloeide, waardoor ik mij erg blij gestemd voelde. Ik wist niet wie die man was en omdat wij weer naar huis moesten, had ik geen tijd om informatie over hem in te winnen. Ik heb deze belevenis niet aan mijn beide broers verteld; het was net of ik er niets over mocht zeggen. Toch werd ook deze belevenis door het katholieke geloof vér in mijn herinnering teruggeschoven. In 1964 reisde ik dagelijks samen met iemand uit mijn woonplaats naar mijn nieuwe werkkring. Wij spraken onderweg vaak over geloofszaken. Op zekere dag haalde hij een boek uit zijn tas te voorschijn en verzocht mij om er eens in te gaan lezen.

Het was het eerste deel van 'Een Blik in het Hiernamaals' van Jozef Rulof. Tot mijn grote verbazing zag ik aan een foto in dat boek, dat de auteur de persoon was die vroeger in Den Haag zo sterk mijn aandacht had getrokken. Ik was in die tijd uit mijzelf al zó ver, dat ik de reïncarnatie niet meer afwees. Ik heb het boek en later ook andere boeken gelezen met dikwijls tranen in mijn ogen. Wat zag ik toen alles anders. De beide belevenissen kwamen weer in mij omhoog en ik voelde toen pas duidelijk aan, wat de betekenis ervan was. Het werd voor mij nu wel moeilijk om weer naar de kerk te gaan. Ik ben een persoon die niet kan huichelen en ik heb daarom dan ook de kerk de rug toegekeerd; dit ondanks het feit, dat mijn moeder, die toen nog leefde, er volkomen kapot van was. Je staat er versteld van op hoeveel onbegrip en verdachtmakingen je stuit, als je uit een geloofsgemeenschap stapt die denkt het alleen te weten. Mijn vrouw, die vroeger om mij katholiek was geworden, werd door mijn familie ervan beticht mij van het katholieke geloof te hebben vervreemd. Dit was uiteraard niet zo. Ook zij kwam niet weer in de kerk terug.Het doet mij erg goed deze brief te hebben geschreven. Ik weet, dat mijn verhaal bij u in goede handen is. 
H.E.B.


counter free
Google Analytics Alternative