STILTE. 
Hebt u zich wel eens voor korte tijd uit het maatschappelijke leven teruggetrokken en hebt u dan wel eens -- in gemeenschap met anderen -- de stilte gezocht? Ik bedoel niet het rustige vakantieoord waar u met familie of vrienden heentrekt, maar het ondergaan van een bezielende stilte, waarin de mens innerlijk tot rust komt. En die stilte beleven in gemeenschap, zal menigeen denken, dat bestaat niet. En toch kan dat. Meer en meer worden in allerlei kringen van ons volk, conferenties, retraites en cursussen gehouden, waar de deelnemers, in een mooie natuur, in gezelschap van louter goedwillende mensen,  met zorgende handen op de achtergrond, de nodige rust en geestelijke afleiding wordt geboden. Door boeiende inleidingen, goede gesprekken, door muziek en ontspanning en dat alles in een omgeving, waarvan alleen de natuur het geheim kent, verliest het leven zijn alledaagse kleur en lijkt de dikwijls moeizame taak, die opnieuw zal beginnen, lichter en het aanpakken waard. Het is hier dat de moderne mens voor korte tijd zijn tempo aflegt. De innerlijke, tezamen beleefde rust, leidt tot stilte op bepaalde tijden en omgekeerd. Heilige stilte, uit eerbied voor eigen diepere gedachten, uit eerbied voor anderen, uit eerbied voor een God. 

Misschien is het wel die innerlijke beleving, die in zulke dagen het meest treft. In ons lawaaiige, jachtig, overbezet leven is de stilte tot een aanfluiting geworden. Wij ruilden haar in voor het tempo. Wij zijn zo gewend het druk te hebben en veel, ontzettend veel te praten. Het leven heeft vele facetten. Wij zullen het accompagnement van onze tijd hebben te aanvaarden, zowel de ronkende vliegmachines en de snerpende straaljagers boven onze hoofden, als het razende verkeer op onze wegen. Maar wij hebben daarnaast de eerbiedige stilte nodig, als individu, maar ook in gemeenschap. Zou er van het wereldbestel niet meer te verwachten zijn, als de leidende machten op hun conferenties enige minuten gezamenlijk zwegen en gezamenlijk luisterden naar de stem van God? Want is dit niet het geheim en de kracht van alle tijden, het weten dat God is, maar Zijn stem alleen in de stilte aan ons wordt geopenbaard? 
Diny Roesink.
 counter free
Google Analytics Alternative