DE MENS EN ZIJN ONDERBEWUSTZIJN 2. 
Wanneer het vorige artikel u iets gegeven heeft voor uw gevoelsleven, lezer, moet het u duidelijk zijn, dat de mens ontzagwekkend diep is en toch ,,naakt" staat voor zijn God, zijn leven, zijn persoonlijkheid, maatschappelijk voelen en denken. De mens kan niets verbergen voor de ruimte en God want dat is niet mogelijk! Nu wij de levenswetten kennen, schreven wij reeds moet elk individu buigen, kleur bekennen is het! Toch willen wij nog even het onderbewustzijn volgen, zodat ge u zelf leert kennen. De vraag is er al: kunnen wij die artikelen kopen? We zullen ze straks inbinden en krijgt ge ze in een boekje bijeen en kunt gij ze herlezen! De vraag: schrijft boeken! Wij zeggen: wij zijn bezig en zijn er aan begonnen, de weddenschap is er immers? U krijgt dus eerst onze Kosmische ,,Romans" te zien, de weddenschap met de mensheid! U zult ze zien en lezen! Machtig wordt alles, een strijd op leven en dood, lezer. Wij winnen! We volgen uw eigen volk. Onder die tien miljoen mensen bevinden zich duizenden levensgraden. Een zo'n levensgraad vertegenwoordigt duizenden mensen, mannen en vrouwen. Die levensgraden zijn nu dus lichamelijk en geestelijk, uw gevoelsleven is het en uw organisme. Hebt u stem dan is dat het bezit van uw organisme, schreven wij en kunt ge aanvaarden! Nu uw gevoel, uw persoonlijkheid. De mens is nu niet diep meer, doch leeg, wanneer het over de geestelijke problemen gaat, de geestelijke levenswetten. Godsdienst is nu ruimtelijke leegte, is houvast, ja zeker, doch niets meer!

U hoort het dagelijks de theologen weten het niet meer en staan voor hun ,,dood punt" Waarheid! Omdat de Godgeleerde aan Universeel denken niet wil beginnen! Maar daar hebben wij het niet over. Uit uw onderbewustzijn komen nu gevoelens omhoog, waardoor gij in uw dagbewustzijn handelt. Voor uw maatschappij en voor kunst, studie, alles op aarde. Duidelijk? Dacht ge nu waarlijk, dat gij in al die duizenden levens nimmer eens aan wat kunst hebt gedaan? Reeds in het stenen tijdperk zijn wij er aan begonnen. Wat is kunst? De meesters brachten het hoogste, voor muziek, beeldende kunst! De tijd is voorbij, geen mens komt over de meesters heen; wat wij nu aan kunst beleven is droevig, behoort tot deze gekke tijd en heeft niets meer te maken met ,,Kunst!" Er is geen bezieling meer? Dat wel, doch uw gekke gevoelsleven wil de meesters voorbij lopen, wil kunst scheppen, zoals het stenen tijdperk het beter heeft gekund. Eerlijk is eerlijk wat wilt ge? Muziek? Jazz is het! Noodzakelijk? Ja waarom niet, al die kunstenaars komen toch terug tot Mozart, Beethoven en de andere groten, omdat deze tijd sterft, gek is, onbezield is, leegte is het! De schilderijen van Picasso sterven uit! Alles wat nu geschilderd wordt, gij zult het straks beleven, smijt men weg, wil men niet langer, de kunstenaar moet tot het hoogster terugkeren, het uitbeelden van het leven, de waarachtige stof -- dit gedoe sterft onherroepelijk! De operazanger verdient niet zoveel als de crooner. Het geblèr deze tijd is het; toch sterft dat meisje straks en die jonge man, omdat wij hen niet langer willen en niet meer kunnen beluisteren, ze werken op uw zenuwen? Allemaal tijdelijk! Wij zijn geen treurwilgen lezer, horen vaak gaarne een gezond liedje en met genoegen, doch waarom die eentonigheid dag in dag uit? Hoort slechts, wat duizenden mensen zeggen en gij weet het! De jeugd? Ach, tijdelijk is dat!

Nu zien wij meteen het huidige gevoelsleven voor en van de mens! Voor de schilder Picasso hebben wij ontzag, niet voor deze prutser! Voor de jazz hebben wij ontzag, niet voor oerwoud gekerkerd gevoelsleven, gekreun de grote orkesten, voor radio en schouwburgen, wel omdat zij het oude met het nieuwe verbinden en alles bezitten om ons gevoelsleven te strelen! Nu staan we voor het gevoelsleven van de mens en zijn bewustzijn! De één bezit meer bewustzijn dan de andere mens en kunt gij aanvaarden! De huidige mensheid is dierlijk denkend! Waarheid! Grondstoffelijk denkend en voelend! Dan hebben wij onze godsdienst, doch het gevoelsleven kan niet denken, de persoonlijkheid bezit die sensiviteit niet, de mens moet zich die levenswetten nog eigen maken. Laag en hoog bewustzijn bezit nu een geloof, Christus is het! En als dat er niet was, schreven wij reeds, stond de mensheid er slecht op, doch wij hebben ,,Christus"! Nu de Goddelijke klaarte er bij en wij gaan vooruit! U bent een hardloper. U alleen loopt harder dan duizenden anderen! Wat is dat nu? De anderen hebben ook een sterk organisme, doch kunnen u niet benaderen! Dit is uw gevoelsleven, lezer! Uw bewustzijn, want ge loopt door uw gevoel, uw geest, de persoonlijkheid rent nu harder! Die andere mens bezit uw denken en voelen nog niet! En dit kunt ge u eigen maken door vele levens, dat nietige besef, het gevoel om hard te lopen, zijn levens voor nodig! Dat geldt voor alles en is een levenswet! De een is zover, het andere leven als mens moet het zich nog eigen maken. Voetballen. Alleen omdat gij denken kunt en het gevoel er voor bezit, bent u die ene goede! Denken is het, doch nu moet ge het gevoel er voor bezitten, of ge leert het nooit, nu niet, in dit leven niet. En dat is voor alle sporten! Nu kan de een alles en de ander niets. Is bewustzijn! Gevoel is het! Door uw miljoenen levens zijt ge zover gekomen! Nu kunt ge studeren of ge kunt het niet! Met geweld toch studeren, omdat het zo leuk is en u iets voor de wereld geeft, helpt u niet, u wordt wel iets, och niet dat wat gij u zelf van voorstelt en begrijp thans de psycholoog; uw ,,test" mogelijkheden spreken er over!

Heel goed dus, maar waarom gij niet studeren kunt, dat weet men nog niet en hebben wij het nu over! Een man of vrouw nu, van de hoogste levensgraad van het geestelijk denken en voelen, is een genie! Een op miljoenen mannen en vrouwen, die dezelfde studie volgen en beleven, stijgen boven al die miljoenen mannen en vrouwen uit en is nu het bezit van die mensen en komt voort uit het ,,onderbewustzijn"! Zij hebben zich in vele levens daarvoor gereed gemaakt. Hier een voorbeeld. Voor ons is het, wij hebben terug mogen kijken door de Meesters; door onze Universele Professoren en zagen, dat wij leven na leven niets anders dan in tempels hebben geleefd. Ons onderzoek is ergens, voor duizenden jaren terug begonnen en steeds verder, als man en als vrouw, zoeken en willen leren! Wij hebben ons zelf in al de tempels van ons Oosten gezien, als leerlingen en als Hogepriesters. En dat hebt gij ook gedaan, doch nu voor iets anders! De Paus bijvoorbeeld, de ,,Heilige Vader" zal dit niet aanvaarden, doch doodeenvoudig is het gaf leven na leven voor dit stadium! Indien zij allen het hoogste willen bereiken en de persoonlijkheid komt er niet vrij van zijn daar levens voor nodig. Een Pastoor wordt nooit in zijn denken en voelen Paus! Waarom dat andere leven wel? U ziet het, wat ge ook in dit leven doet, u hebt het gevoel er voor of het is er juist niet!

Dat zijn de levensgraden voor het menselijk gevoelsleven, de overgangen naar het allerhoogste gevoel en die mens kan iets voor de massa doen en bereiken en kiest men voor die taken! Dat heeft God de mens nu niet geschonken, doch dat kan elk kind van God zich eigen maken en komt eens zover op Aarde of in zijn geestelijk voortgaan! Er komt iets vanuit het onderbewustzijn omhoog, dat de ander juist niet bezit! Dit is het menselijke halt en hebt gij en wij te aanvaarden! Hierdoor ziet gij, hoe de massa nu is, denkt! Dat denken is zo leeg, armoedig, dat het de huidige mensheid even slechts buiten het oerwoud plaatst en is waarheid! Het zegt, dat de mensheid aan geestelijk denken en voelen nog moet beginnen en is waarheid! En nu staan wij voor de maatschappij. Indien wij het wilden, konden wij ons, door ons denken rijk maken in de maatschappij, doch wij hebben daarvoor geen interesse meer. Wij zouden voor tal van zaken het hoogste kunnen geven en enorme taken bezitten, doch wij denken niet meer voor de maatschappij, wij schreven het al, wij zijn tevreden met hetgeen wij bezitten en willen geen miljoenen op de bank, verdiend door bedrog, verdiend door afbraak, door het vernietigen van de medemens, gij kent het immers? Toch, u ziet het, kan de mens met gevoel iets bereiken en zij gaven zich voor stoffelijke rijkdom volkomen! Dat is uw goed recht en hebt ge zelf in handen, wij handelen anders! Wij gingen door de tempel naar dit bewustzijn en kregen universeel denken en die liefde te beleven -- waardoor al het leven bestaansrecht kreeg en uiteindelijk het doel is van en voor elke man en vrouw op aarde.
Uw Marja Radjany.   


counter free
Google Analytics Alternative