2000 JAAR MENSELIJKE ONTWIKKELING.
DE MENS EN ZIJN ,,ORGANISME"
Lezer, weet ge nu hoe eigenlijk het ,,organisme" in elkaar is gezet? Hoe dat Goddelijke uurwerk werkt voor uw persoonlijkheid? Wat er al niet voor nodig is om dit geheel tot de ,,Goddelijke Evolutie" te voeren! Dit lijkt allemaal zo diep, lijkt zo onbegrijpelijk en toch, lezer, doodeenvoudig is alles, wanneer gij uw eigen denken en voelen   leert begrijpen; dat bent u dus zelf!! En gij kent u zelf niet, dat weten wij en zullen trachten uw ganse ,,ik" te ontleden. Wij behoeven nu niet meer te zoeken, wij kennen ,,ziel, leven en geest", uw gevoelsleven en uw persoonlijkheid. Ja, vader, geleerde vader of ongeletterd, wij zijn gereed voor ons kind en vangen het iedere dag op, wij zijn één met ons meisje, onze jongen, thans kan ons kind vragen stellen en is uw kind jaren reeds vooruit. Ons kind heeft geen problemen meer, omdat wij zorgen, dat, wanneer het gevoelsleven begint te voelen, de persoonlijkheid vragen begint te stellen, dat wij het antwoord gereed hebben; ons kind, duizenden kinderen zijn het, de volwassen mens en de jeugd. Gelooft ge nog, geleerde, vroegen wij, dat de mens door zijn hersens denkt? Ach kom! De wetenschap legde ,,schedels" open om er in te kijken, om vast te stellen, of die man, dat zij als een genie zagen, meer hersens had dan de gewone mens, - de psychopaat komt niet in aanmerking. En jawel, niet zo veel meer dan al de andere schedels van God hadden gekregen en toch? Er waren mensen bij, lezer, die geen hersens hadden, die, hoe is het mogelijk, hun ganse leven zonder hersens hadden gedacht en geen mens wist het daarvoor. En toch hadden die mensen hun liefde, hun problemen gekend, zij waren precies als de mens met hersens.

De wetenschap stond voor een diep raadsel en de geleerden spraken met elkaar, schudden hun hersens eens door elkaar, totdat er één zei: ik schei er uit, ik ben op een dwaalweg, ik vertik het langer te aanvaarden, dat de mens door zijn hersens denkt, voelt, praat, handelt, lief heeft en liegt en bedriegt, ik geloof er niet meer in. En die gekke man was Socrates, lezer, doch toen hij deze dingen had gezegd, geloofde men hem niet langer en vond men, dat die hersens gevaarlijk werden voor de massa en verdoofden het mirakel. Socrates kreeg zijn gif te drinken, omdat hij niet geloogde, dat de mens door zijn hersens dacht! n toen is de narigheid begonnen! Van dat ogenblik af, werd iedereen giftig uitgeschakeld, indien de mens beweerde, dat hemel en aarde één organisme is, dat de God van al het leven ook hersens bezit, doch dat Hij boven alles ,,gevoel" is, ging die man en mens de kerker in of werd, hoe is het mogelijk, doch dat behoort tot uw evolutie, met pek ingesmeerd en schakelde men dit gevoelsleven lichamelijk en geestelijk uit! Dat dacht men, doch het is anders gegaan, ze denken en praten nog!!! Honderdduizenden geestelijke geniën zijn op deze wijze uitgeschakeld. En nog weet de mens niet, of hij door zijn hersens denkt. Slechts voor kort nog, lezer, werd gij en wij vernietigd, indien wij even buiten het massagevoel dachten, even hoger zochten naar de werkelijkheid, de Goddelijke Wijsbegeerte werd toen nog gebrandstapeld!! Voorbeelden genoeg, duizenden zelfs, doch nu mogen we denken en wel door ons ,,gevoelsleven", opgebouwd door miljoenen levens, waarvan wij onze persoonlijkheid maakten, deze, die van u zelf en die van ons, een persoonlijkheid voor ziel, leven en geest! Wanneer u begint te denken, lezer, u iets tot uw liefde zegt, dan hebt u als mens een Universele weg afgelegd.

Vanuit die diepe bron, dat het gevoelsleven is en te vertegenwoordigen heeft, komen de stoffelijke stelsels tot werking, de zenuw-centra's nemen het over, vangen dat gevoel op, zenden het door naar de ,,hersens" daar worden de gedachten niet gecorrigeerd, doch geleidelijk door gestuurd naar de stemorganen en nu is het er? Ja, uw gevoel heeft een universum beleefd, als gedachten verstoffelijkt, toch hebt ge nog geen woord gezegd, alles gebeurde nog door het denken, het geschiedde van binnen en niet voor het uiterlijke, de stoffelijke mens. En dat is nu de geestelijke machine voor uw leven en persoonlijkheid, de stoffelijke heeft de stoffelijke ,,wil" nodig en nu ontbrandt er iets anders en praat ge over uw lipjes. Wat hebt ge nu te zeggen? Is uw woord verstandelijk, welsprekend, geleerd, liefdevol gezegend? Valt er liefde over uw lippen of bent u streng en hartverscheurend onmenselijk en niet te benaderen? Ook die zaken behoren nu bij uw persoonlijkheid en is uw karakter, doch kreeg bewustwording voor het verstoffelijken van het woord door uw gevoelsleven of u bent nog psychopathisch en kunt geen fatsoenlijk woord zeggen.
Uw Marja Radjany.
 


counter free
Google Analytics Alternative