,,DE MENS" EN ZIJN INSPIRATIE. 
Dat de huidige schilder niet meer weet wat Inspiratie is lezer, willen wij u door dit artikel aantonen en bovendien, dat hij geen Inspiratie beleven kan. Ook de Schilderkunst staat op een dood punt! Ja zeker, er leven nog schilders, er zijn er, die een Rembrandt kunnen vervalsen, Vermeers bovendien, deze schilders bewijzen, dat ze kunnen schilderen, doch wanneer men hen vraagt op eigen kracht zo'n meester te maken, staan ze weer machteloos en zijn er niet toe in staat. Gek is dat nietwaar?   U zou zeggen, als ze dat kunnen, zijn ze tot alles in staat, doch dit is nu niet mogelijk, ze moeten hun machteloosheid aanvaarden. Door wat? Kent ge de graden nu voor een schilder, een beeldhouwer, een schrijver, een musicus? Een dichter? Wat is en gedicht? Wanneer is dat geschrijf en denken een werkelijk ,,gedicht"? Alleen dan, wanneer u door de taal het leven raakt, dus uitbeeldt, dat de groten hebben gekund en nu staan wij voor de waarachtige kunst! Gij hebt het over ,,Kitsch", doch deze tijd en de inspiratie is ,,Kitsch", volkomen onbewust, ook die recensenten weten het niet meer. Ook deze heren dagen wij thans uit en zullen het hen door de kunst bewijzen!  Daarvoor zullen wij iets schilderen dat hun Picasso niet kan, de geweldenaar dus, de man die ons bedriegt door zijn kunst, waarvan hij zelf zegt; rommel is het, doch de wereld en de mensheid zijn gek en waarom zou ik niet? Ik ben beroemd, verdiende geld als water, miljoenen en toch? Als ik alleen ben, dan zegt Picasso zelf, schrei ik me leeg, voel me zo arm als een kerkrat, omdat ik van binnen weet, dat ik machteloos sta, machteloosheid is het, omdat ik niet hoger kan, de grens van mijn kunnen heb bereikt!!! En daarin is Picasso waarachtig en met hem de duizenden, die bewijzen, dat zij deze machteloosheid hebben te slikken!

Omdat de mensheid gek is, abnormaal, men die prullen aan de muur hangt en er dik geld voor betaald, kunnen zij nog even vooruit, even slechts, doch dan is er een ,,geestelijk halt"! Tot hier en niet verder en ook zij worden niet langer geduld! Daarom schreven wij, geef ons Han van Meegeren! Die Han van u wordt niet vergeten ook het goede werk van Picasso niet, doch zijn abstract geschilder, z'n trekjes en krassen z'n prehistorisch willen, wordt naar de rommelkamer verbannen en gebeurt onherroepelijk! Wat is Inspiratie? Indien de schilder de techniek niet bezit, staat hij al machteloos. Dat in de eerste plaats is het fundament om bezield te zijn, eerst hierna kan begonnen worden met de kleurtjes, u kent dat zolang de schilder zich niet opgelost voelt, hij de kleuren beleven kan, is er van Inspiratie geen sprake! Zolang hij de verf stoffelijk verwerkt, de geest, de ziel van de verf niet raakt -- dat moet, want dat hebben de Meesters gekund, zijn Rembrandt, Titiaan en de groten de Meester in -- is er van waarachtige kunst geen sprake! En kijk nu naar al uw schilders en schilderessen, hun gevoelsleven hangt daar aan de muur, de recensent praat over hoogdravende gebeurtenissen, behandelt de huidige schilder soms meesterachtig, gebruikt dezelfde woorden als men vroeger voor Rembrandt deed -- en bespreekt nu zichzelf, niet de kunst, doch zichzelf, zijn eigen denken en voelen! Kijk gerust, de recensent praat, gebruikt fantastische woorden, doch raakt de kunst niet, al die mannen vertegenwoordigen zichzelf en is niets aan te veranderen, zij zijn het immers! Doch het geachte publiek is niet krankzinnig, de schilders hebben niets te eten, ook al hemelen ze de producten op, gebruiken ze ,,dichtung und lügen", wij vertikken het om die producten te kopen, omdat de massa weet, het geklets van al de recensenten zegt ons geen cent meer, die mannen geloven wij niet langer, ze recenseren zichzelf en niet de kunst; ze liegen en bedriegen omdat ook zij anders niet langer eten, noch drinken bezitten, in de rij staan achter al die werklozen! Nonsens? Dit is heilige waarheid! Wat de Meesters hebben geschapen, dat is kunst. En waarom deze eeuw zo krankzinnig is, hebt u door de vorige artikelen voor u zelf mogen vaststellen. Wij teren op die tijden, wij zelf kunnen niets, omdat wij de ,,Inspiratie" mogelijk voor de ,,kitsch" hebben aanvaard. En daaraan hebben nu de recensenten schuld, ook zij, als allen, losten in deze chaos op; Kletspraat en leugens, bedrog bleef ons bezit. En nu maar vervalsen! En dat gebeurt dagelijks, de grootsten zetten hun kennis op het spel, verliezen hun namen, dat bewezen is , machteloosheid overal, omdat de kenners en de recensenten deze afbraak hebben geduld!

En nu treuren, toch recenseren, mooie en schone woordjes verzinnen, maar, wij kopen toch niet, wij willen die narigheid niet langer zien, zodat er honderden schilders door de steun leven, geen eten bezitten, omdat zij de kunst blijven dienen. Wat? Waarom bent u geen bakker geworden, mijnheer, mevrouw, waarom werd u geen kindermeisje, geen goede huisvrouw, u bereikt immers toch niets!Wij geven u een voorspelling. Over een tijd, kunt ge zelf niet meer willen om schilder te worden, u wordt eerst getest en indien er gevoel voor kunst in u leeft, moogt ge schilderen of, ge kunt aan iets anders beginnen om voor deze zo gekke maatschappij iets anders te doen, want, dat zegt men dan, gij parasiteert op de massa, u doet eigenlijk niets voor de maatschappij en voor de ,,niets"-eters geeft men geen cent meer uit. Dat komt! U kunt straks, dat komt spoedig, niet zelf meer uw eigen taak uitzoeken, de Staat zegt dan; eerst Ik, kom eerst even bij ons, wij zullen u testen en nu, lezer, staat ge voor de Psycholoog, de waarachtige man die van kunst verstand heeft, de man die weet wat Inspiratie is, want de honderdduizenden beschilderde doekjes, liggen op straat en valt men over, veroorzaken ongelukken en wordt niet langer geduld. Men ruimt op! Men test, men komt terug tot de tijd, toen schilderen nog kunstig voelen en denken was, geïnspireerd zijn betekende; men roept al die lege rest het geestelijk halt toe, omdat deze eeuw zover komt, terug wil tot de werkelijkheid! De Picasso's sterven uit, dat bedrog wordt verbrand, en gaat de menselijke brandstapel op en is dringend noodzakelijk, omdat wij mensen, de massa dus, tot inkeer komt, tot het besef, dat het zo niet langer gaat, wij laten ons niet langer bedriegen! De eigenlijke inspiratie is niets anders, dan dat de kunstenaar door het leven, dat hij uitbeelden wil, dat leven door de verf beleefd, een gestalte geeft, een persoonlijkheid geeft, met ,,ziel en geest" en gevoel, volgens het model aangegeven en kan dar niet onder uit. Dit hebben de schilders van deze eeuw niet gekund en is thans het ,,dode punt"! Zij denken, dachten, ik smeer het wel voor mekaar, die gekke mensen kopen het toch wel, dat even mogelijk was, nu is het eind te zien en is waarheid! Nu hebben ze honger, armoede is het, geestelijk en stoffelijk is die armoede, wij vertikken het te kopen! En nu jammeren, jammeren om wat? Omdat zij niet in staat zijn de inspiratie te beleven en uit te beelden, het vertikten, omdat de massa deze tijd aanvaardde, deze afbraak dus. Al uw duizenden schilders hebben hun kunst, hun levens, hun Goddelijke mogelijkheden op één kaart ingezet en verloren! Er zijn er al, die een einde aan hun levens maakten. Wij huilen niet om die armoedigen, integendeel, de massa haalt nu de schouders op en kijk, geen bloemetje krijgen ze op hun kistje, omdat die gekke massa geen medelijden bezit. Mens is, weet, dat was immers geen kunstenaar, dat was maar een doodgewone prutser!! Nietwaar?
Uw Marja Radjany.   


counter free
Google Analytics Alternative