DRIE GELOOFSPUNTEN.
Hoe meer je de Waarheid van het Leven kent en begrijpt, hoe dieper je gaat geloven.Als lezer van de boeken van Jozef Rulof, wil je wel eens aan iemand uitleggen wat de kern is van je ‘geloof’. En dat wil je het liefst ook kunnen aan zogenaamd ‘moderne’ mensen die ‘nergens in geloven’. Nou ben ik niet zo’n prater, dus heb ik geprobeerd het eerst eens in eigen woorden op een vel papier te schrijven. En misschien heeft u ook hier iets aan.Ik heb getracht de kern samen te vatten in 3 geloofs-aspecten:1/ Een verder-leven na onze dood; ik geloof dat de geest van iedereen die sterft, dan verder blijft leven. Je gedachten, je gevoelens, idealen, karakter, mentaliteit enz. leeft als geest verder nadat je lichaam is gestorven. Daarbij wil ik opmerken, dat duizenden verslagen van mensen met een bijna-dood-ervaring er op duiden, dat de geest kan bestaan en waarnemen terwijl dan het lichaam medisch-gezien dood is.2/ Evolutie van onze geest; ik geloof in een beïnvloedbare evolutie van iedere menselijke geest. Ik ga er van uit dat ieder mensen-leven slechts één fase van diens evolutie der geest is.

Daar gingen veel fases aan vooraf en er zullen ook nog veel fases op volgen. Ik geloof zowel in reïncarnatie hier op aarde, alsook een verder groeien van de geest in het hiernamaals (astrale sferen). Tevens geloof ik er in, dat de mens zelf invloed kan uitoefenen op het groeiproces van z’n geest, z’n karakter, z’n ziel. Iedere ziel groeit van een onbewuste, primitieve toestand naar een bewustere, liefdevollere, goddelijkere en gelukkigere toestand. Het ontplooiingsproces van de ziel kunnen we namelijk door onze vrije wil versnellen, vertragen of zelfs tijdelijk stilzetten. En dat alles ligt eraan hoe liefdevol we ons gedragen ten opzichte van onze medemens en onze verdere omgeving.3/ Liefde als hoogste kracht; ik geloof dat de Eerste Oorzaak (afgekort: DEO) van al het leven, de Architect van de oerknal(-len), een super-liefdevolle, oneindig-intelligente, altijd-rechtvaardige en positieve kracht is, die eeuwig leeft en werkt en die het goed voorheeft met alle mensen en hun geestelijke evolutie. De Eerste Oorzaak bevindt zich overal, maar daar waar mensen elkaar liefhebben of zich vriendelijk gedragen, daar is DEO merkbaar aanwezig.Verder geloof ik er in, dat God alle mensen telkens de gelegenheid aanbiedt via hun ‘lot’), om de disharmonie die de mens ooit geschapen heeft, weer zelf in harmonie te kunnen brengen. Ik geloof dus niet in willekeurigheid, maar in een Groot Bewust Plan waarin plaats is voor ieder mens met z’n eigen vrije wil.Maar… wie meer wil weten over hoe De Eerste Oorzaak is, waarin ik geloof, die adviseer ik de boeken eens te lezen, die geschreven werden via Jozef Rulof (1889-1952).*

Dit zijn dus de drie kernpunten van mijn geloof als Rulof-lezer. Het is dus een poging om een definitie te geven van het geloof dat er in de toekomst op aarde zal zijn.Deze 3 geloofspunten zou je dus verder kunnen uitwerken tot een ‘nieuwe theologie’, die dan het meest zou overeenkomen met de echte waarheid van het leven. Dus deze ‘theologie’ komt dan meer overeen met de REALITEIT, meer dan welke andere religie dan ook.Voor veel Rulof-lezers wordt hun ‘geloven’ dan ook steeds meer een ‘weten’. Het voelt steeds meer aan als zijnde WAARHEID. En de geestelijke wetten, die we hebben leren kennen uit de Rulof-boeken, gaan steeds concreter aanvoelen; op den duur zelfs net zo concreet als een natuurkunde-wet (zoals bijvoorbeeld de zwaartekracht). Zo werkelijk worden voor ons de geestelijke wetten, dat we ze niet meer kunnen wegdenken uit ons leven. En dat is lastig wanneer we hierover praten met niet-Rulof-lezers, maar voor onszelf is het goed, want dan gaan we ook steeds gemakkelijker leven in overeenstemming met deze geestelijke wetten.
Giel Heijmans.

counter free
Google Analytics Alternative