DE SLAAP EN DROMEN UIT GEESTELIJK GAVEN. 
,,In de stoffelijke, natuurlijke slaap liggen zeven graden. U hoort het: zeven overgangen, voordat ge het laatste en diepste beleven kunt. U als mens beleeft er slechts vier van, de andere drie graden worden nooit door u beleefd. Zo verkwistend is Moeder Natuur, zelfs de slaap heeft ze zo diep gemaakt, dat de laatste graden niet eens kunnen worden beleefd. Toch hebben die laatste drie graden een enorme betekenis voor uw en ons leven, ook al beleeft ge hen niet en weet men er op aarde niets van, dag in dag uit zijn die drie graden aan het werk voor u als mens en schenken u iets. dat iets zult ge straks leren kennen en eerst dan het wonderbaarlijke kosmisch diepe instrument, dat ge zijt, begrijpen. De vijfde, zesde en zevende graad van slaap beleeft niet één Westerling, die zijn alleen voor een magiër en daarin beleeft hij zijn geestelijke kunsten en laat zich erdoor ingraven. De eerste drie graden van uw slaap dienen als voorslaap, u bent nu nog niet in slaap, want u moet de drempel van de vierde graad nog over. Tal van mensen komen niet over die derde graad heen, omdat stoffelijke en geestelijke stoornissen het inslapen belemmeren. Deze slaap is niet diep, u bent elk ogenblik weer wakker en van rust is er dan ook geen sprake. 

Wilt u inslapen en lichamelijk en geestelijk rusten, dan moet ge over de drempel heen en de vierde graad binnentreden. In de derde graad is het innerlijk leven nog niet vrijgekomen van de stoffelijke stelsels en reageert nog steeds het centrale zenuwstelsel. Heel veel andere stoornissen houden u wakker en voorkomen het natuurlijk inslapen, Dit is de halfwakende slaap, of het halfwakende bewustzijn, u bent los van het organisme en toch niet volkomen bevrijd, omdat uw eigen denken en voelen niet inslapen wil. Hoewel miljoenen mensen tussen de derde en de vierde graad vertoeven, genieten evenzoveel mensen hun gezonde slaap, de natuurlijke rust, die noodzakelijk is voor het organisme om nieuwe krachten op te doen. Alleen in de vierde graad is dit krachten opdoen mogelijk, de derde graad is nog bewust stoffelijk ingesteld, de vierde graad is het onbewuste inslapen en dan is het zielenleven in dat stadium binnengetreden. Nu kan de ziel de levende en vitale astrale aura inzuigen. De derde graad van slaap beleeft stoornissen en die mensen zijn zoals gezegd, onmiddellijk weer wakker. Nu zijn er stoffelijke en geestelijke stoornissen en deze zijn niet makkelijk vast te stellen door uw dokter, omdat hij dan een bovennatuurlijke diagnose moet kunnen stellen. Of hij dat kan behoeven we niet eens te volgen, want de goede man kent meestal zichzelf niet, voor hem is er geen hiernamaals. MAAR IN DEZE TOESTAND, IN DE DERDE GRAAD, BELEEFD U HET DROMEN, de vierde is slaap en hier is het dromen niet meer mogelijk. Laat de ziel de derde graad los, dan is er van dromen weer geen sprake, het leven daalt dieper in slaap en krijgt thans een andere taak, die de natuur aan deze graad voor de ziel geschonken heeft en het krachten opdoen is! Blijft de ziel in de derde graad voortslapen, dan kunt ge nachtmerries beleven, uw nachtwandelingen maken en uw luchtkastelen bouwen; nu zijt ge ertoe in staat, want de ziel leeft thans tussen de hemel en de aarde en is daarin voelend en denkend. 

Nu kan het spook tot u komen. Nu worden er rommelige en prachtige dromen beleefd, stoffelijke en hartstochtelijke, al naar gelang de ziel en de verlangens zijn. DE ZIEL HEEFT HET DROMEN DUS IN EIGEN HANDEN. Door het eigen denken en de stoornissen voor de slaap komen al die dromen tot stand en hebben meestal geen betekenis. IN DIE GRAAD ECHTER KUNT GE OOK OPGELEGDE DROMEN BELEVEN EN DIE ZIJN DAN DOOR EEN ASTRALE PERSOONLIJKHEID ONTVANGEN. Deze stoornissen onder uw slaap komen van het stoffelijk leven tot u tijdens het loskomen van het innerlijke leven en ge neemt haar als persoonlijkheid tijdens die onrustige slaap over. U bent en blijft één met uw leven, ook al hebt ge het even vergeten en afgelegd, toch is dit afleggen slechts een sprong naar het droge, achter en voor u gaapt het diepe water. Wat nu?" 
Jozef Rulof. 


counter free
Google Analytics Alternative