VRAAG EN ANTWOORD.
Ik zou graag willen weten of het denkvermogen in de astrale wereld nu gelijk is aan het verstandelijk vermogen op Aarde. Of is het anders ingesteld?
Antwoord:
Neen, het denkvermogen van hier is daar precies hetzelfde. Waarom? Van waaruit denkt u? Ja, dat zou ik graag eens willen weten. U dénkt niet, u voelt. Er is geen denken. Wat u 'denken' noemt, dat bestaat er niet. Er is alleen voelen. Maar wanneer ik hier kom en uw mond gaat open, wordt het denken de stoffelijke wet. U gaat vanuit uw gevoelsleven iets bedenken, iets bevoelen. Dat noemt u denken, maar dat is bevoelen, u verstoffelijkt het. Een ander leven gaat pianospelen, schildert of schrijft, doet iets. U hebt een aardse taak, nu wordt het stoffelijk gevoel, het innerlijke gevoelsleven verstoffelijkt. Dat woord 'denken' kunt u, evenals het woord 'dood' en het woord 'verdoemdheid' en duizenden andere woorden zo naast u neerleggen. Ik heb u laatst verteld, dat, wanneer u werkelijk uw geestelijk leven beleeft, uw woordenboek wegvalt. U hebt straks 'achter de kist' niets meer met uw maatschappelijk bewustzijn te maken. Wat is een schilderij? Wat is muziek? Wat is dit, wat ik u vertel?

Ik verklaar de wetten van de Ruimte door mijn gevoelsleven. Ik denk hier niet bij. Dacht u, dat het moeilijk was om 25 uur met u te praten? Dat gaat allemaal vanzelf. Het gevoel spreekt. Het gevoel zegt het. Als u maar een paar woorden kent en u hebt dat in u opgenomen, dan gaan die woorden er vanzelf iets bij zoeken en dat is allemaal gevoel. Dat noemt men inspiratie. Maar nu kunt u die inspiratie aantrekken, u kunt het echter beter ZIJN. Ik BEN inspiratie. Ik hoef niet te wachten, ik ,ben bewust, omdat ik mij de wetten voor geboorte, reïncarnatie, krankzinnigheid, ziekten en alles, wat u op aarde kent, heb eigen gemaakt. Ik wilde in de grond slapen. Ik heb u pas verteld, dat wij in het Oude Egypte bewust naar de dood gingen. Het gevecht met een tijger, het gevecht met een slang Eerst kijken. Het dier stelt zich open. Wij lopen zo op het gevaar af. Bijt nu maar.

Ik wil nu eens weten, wat er met mij gebeurt, Wanneer ik dood ga. Wat is doodgaan? Wat is sterven? Bent u bang voor uw dood? Vernietig mij hier en u krijgt een kus. Doorsteek mij en ik dank u: U kunt André, Jozef Rulof, gerust onder een tram gooien. Dan zegt hij: 'Dank u, dank u: Voor ons is er geen dood. Voor ons is er geen stilstand. Wij gaan er gewoon uit, dat lichaam mag u behouden, dat kunt u in de grond stoppen. Wij krijgen Grote Vleugelen en wij zeggen: 'Wij nemen een vaart door deze Ruimten en nemen nu waar, zoals wij voelen.' 'U zult waarnemen ,datgene wat u lief hebt', zei Christus, 'en dan ziet u MIJ: Over twee weken kunt u volbewust zijn, indien u zichzelf wilt verliezen. Hebt u liefde? Bent u liefde?
Meester Zelanus.  


counter free
Google Analytics Alternative