DE KRACHT VAN DE GEDACHTE. 
Veelal wordt aangenomen dat alleen onze daden beslissend zijn voor ons welzijn, onze beoordeling en onze afstemming als persoonlijkheid in de stoffelijke en geestelijke werelden. De maatschappij beoordeelt en veroordeelt de mens alleen en uitsluitend aan de hand van bepaalde daden en gezegden. Gedachten zijn vrij en niemand zal worden veroordeeld, omdat hij in gedachten bijvoorbeeld een misdaad pleegt! Tenslotte pleegt de persoon in kwestie, de laakbare handeling niet en dit -- zo zegt de maatschappij -- ia voldoende. De gedachte vormt echter de inleiding tot de daad en al kan een verkeerde gedachte moeilijk als strafbaar feit worden beschouwd, dan blijft zij toch een essentieel deel vormen van het geheel. Wanneer wij er in kunnen slagen onze verkeerde gedachten te onderdrukken, te verdrijven of in toom te houden, dan zijn wij reeds een heel stuk gevorderd in onze bewustwording. Wij zijn dan bezig op een hoger geestelijk plan te komen. Wij zijn dan bezig het dierlijke gevoelsleven af te leggen! ,,Hebben gedachten dan werkelijk zoveel te betekenen?", zo zullen velen zich afvragen. ,,Is het niet voldoende dat je geen verkeerde dingen doet? Hier komt het toch zeker op aan?!" Zo is het echter niet! De gedachte is namelijk niet abstract, zoals algemeen wordt aangenomen, maar wel degelijk concreet! Hier op aarde leeft de mens in een stoffelijk omhulsel. De verstoffelijking van zijn gedachten vormen de daad. Hier kan hij deze daad achterwege laten doordat hij zijn wil inschakelt en zijn lichaam belet aan een bepaalde impuls toe te geven. In de wereld van de geest echter -- en dat is de wereld die elk mens op aarde straks krijgt te beleven en te aanvaarden -- beschikken wij niet meer over een stoffelijk omhulsel, dat wel eens een belemmering voor ons bleek te zijn, maar dikwijls ook onze bescherming vormde tegen onze onbewuste gedachten!! In de wereld van de geest zijn wij, zoals wij denken en beleven wij, wat wij in gedachten nemen. een gedachte vertegenwoordigt daar een ruimte -- een wereld -- waarin wij voor onszelf een fundament kunnen bouwen, of waarin wij onszelf kunnen verliezen! 

De vertragingsfactor tussen geest en stof, die wij op aarde beleven, bestaat straks voor ons niet meer. Het is dus van ongelooflijk grote waarde, dat wij ons volkomen leren bevrijden van verkeerde gedachten. Dit is de aller-moeilijkste taak die de mens heeft op aarde. Het is echter ook de dankbaarste, want, zoals onze gedachten zijn, zo zal ook de wereld zijn waarin wij straks in de geest zullen vertoeven! Is er haat in ons, dan zullen wij ook haat om ons heen voelen! Is er hartstocht in ons, dan zullen wij door hartstocht worden leeggezogen. Elke gedachte vormt een toestand en elke toestand beleven wij in de meest concrete vorm!! Daarom durfden wij te schrijven, dat de gedachte niet abstract maar concreet is! Rudolf Steiner schreef in zijn zeer belangwekkende werk: ,,Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Wetten?" dat gevoelens en gedachten werkelijke feiten zijn, zoals tafels en stoelen in de fysieke zintuiglijke wereld. In de wereld van de geest hebben gevoelens en gedachten dezelfde uitwerking op elkander als in de stoffelijke wereld de tasbare dingen. Elke verkeerde gedachte die men heeft, heeft in de wereld van de geest een even funeste uitwerking als een geweerkogel in het wilde weggeschoten, die alle fysieke voorwerpen vernietigt die zij treft!! Hoe vaak deinst de mens niet terug voor een verkeerde daad? Om er echter verkeerde gevoelens en gedachten op na te houden, lijkt hem ongevaarlijk voor de overige wereld! Hoe belangrijk is het daarom dat de mens zich realiseert, wat hij doet, als hij zich laat overheersen door zijn lagere gevoelens en gedachten! Zoals gezegd, de strijd is hel moeilijk en zwaar en toch is dit een strijd, die noodzakelijk moet worden gestreden, willen wij ons een periode van veel ellende en smart besparen in de wereld, die wij na ons stoffelijk leven betreden. Wij moeten zover zien te komen, dat wij bevrijd zijn van alle lagere gevoelens en gedachten.

Pas dan mogen wij spreken van geestelijk bezit! De weg naar deze toestand is de weg van de strijd. Wanneer wij bijvoorbeeld een diefstal zouden willen plegen en wij geven aan deze verkeerde gedachte niet toe, dan zijn wij strijdende tegen een verkeerde karaktereigenschap. Houden wij, die strijd vol, dan zullen wij de uiteindelijke toestand beleven, dat wij die verkeerde handeling niet meer kunnen plegen. Dan hebben wij geestelijk bezit! Onze gedachtewereld moet zich doorlopend instellen op het hogere, dan zullen wij ook dit Hogere eens als bezit kunnen aanvaarden. Totdat die toestand is bereikt, spreken wij van afstemming! Liefde voor de schepping ontwikkelt deze afstemming op het Hogere in ons. Eerbied voor onze medemens, onverschillig van welke kleur of ras, geeft ons een geestelijk fundament, dat slechts door liefde in stand kan worden gehouden, lost op in de draaikolk van onze verkeerde gevoelens en gedachten! Wij stijgen en dalen tegelijk met onze gedachten. Laten wij -- nu wij het voorrecht bezitten om van deze ontzagwekkende krachten kennis te kunnen nemen -- elke dag trachten in gedachten te stijgen. Het resultaat zal in deze, maar vooral in de volgende wereld, van overweldigend belang blijken te zijn! 
Sinclair Weston.


counter free
Google Analytics Alternative