HET ADEPT VOOR DE MEESTERS VAN GENE ZIJDE! 
Door Jeus van moeder Crisje aan te voelen, wordt het duidelijk, dat hij nimmer goed zal vinden, dat men hem straks een wit laken om zijn schouders hangt of op een voetstuk plaatst, omdat hij door zijn eenvoud en heilige plichtsbetrachting waaraan meester Alcar reeds in zijn jeugd gewerkt heeft, het kind van Crisje zal blijven! De spiritualisten en vrienden, kunnen dat nu reeds vaststellen, zij zijn niet in staat om hem te beïnvloeden, hij trapt dat stuntelige ding onder zijn voeten vandaan. Wie ondanks alles toch proberen zal om, naar de eigen gevoelens en inzichten, zijn leven opdringerig te overheersen, krijgt dan zijn verkregen persoonlijkheid te zien en zal hij weten te handelen zoals wij het van hem gewend zijn. Ook daaraan werkt meester Alcar! Wil Jeus zijn Universele taak volgens de wetten van de ruimte afmaken, dan zal hij een gelukkig kind moeten blijven. Maar, hij aanvaardt het moeilijkste werk op aarde, omdat het nuchtere Westen niet open staat voor de Metafysische wetten en van occulte wetenschap niets weet. Dat gevoelsleven maakt af wat het niet kent, kraakt alles, bezoedelt het en krijgt het straks op zijn dak.

Wie hem echter volgt en zijn leer aanvaarden kan, krijgt een machtige ruimte te beleven en een geestelijk bewustzijn, doch wie hem door de eigen gevoelens en gedachtesfeer wil overheersen, staat voor meester Alcar en wil zeggen, ook zijn volgelingen hebben de meesters te aanvaarden. Ook van hen eisen de meesters alles, de volle overgave, plichtsbetrachting, liefde en eenvoud, het ,,willen dienen''! En dat wordt het inzetten van het levensbloed, bewust, voor honderd procent, omdat het nu gaat om Goddelijke wetten en het geluk, de geestelijke evolutie voor de mensheid! Als beloning krijgen zijn volgelingen een geestelijk bewust leven, een andere en betere liefde, ja een sterke persoonlijkheid.! En dat weet Jeus, geen mens die hem volgen wil kan er aan ontkomen en eens zal elk mens er aan moeten beginnen, want al het leven heeft deze weg te volgen! En deze weg is zeker, die gaat bewust door de ,,kist'', maar daar achter leeft de ziel als en machtig mooi wezen voort en gaat verder, steeds hoger, totdat het Goddelijke ,,Al'' is bereikt, om daar de God van al het leven voor miljoenen wetten te vertegenwoordigen! En een heilige wordt Jeus ook niet! Omdat hij zal leren, dat dit heilig doen voor de aarde niets te betekenen heeft, armoedig en zielig gedoe is. Hij zal doodgewoon blijven als mens, maar de zaken van de aarde eerbiedigen. Je zult nooit kunnen zeggen, als je hem later ontmoet, ik had zo voor me zelf gedacht, die man draagt toch wel een wit laken, is ontzettend ernstig en doet mystiek, maar dat is mij tegengevallen. En wat u dan tegenvalt, dat bent u zelf! Ge wilt hem zien door uw eigen bril en bewustzijn, maar dan ziet u hem verkeerd. U zult hem zien met zijn hoed op halfzeven, jongensachtig, opgewekt, speels, omdat zijn meester het zo wil. Want wat hij te dragen krijgt, is ontzagwekkend, maar wij spreken elkaar nader. Maar van binnen is hij heilig, zo harmonisch en in harmonie met zijn meester, als geen mens in uw kring en ruimte is, want voor hem is alles gevoel, doch vooral opgewektheid, natuurlijke zelfstandigheid, het open zijn zoals ook moeder natuur is, want Jeus heeft niets te verbergen, doet niet dik of hoogmoedig, hij kent die eigenschappen niet meer! Hij weet het, de heiligheid van de aarde zijn voor uw wereld franjes, opschik, kale drukte, gouden kalf allures.

Kijk maar om u heen en u weet het. En dat is niks voor Jeus, hij is angstig voor rijkdom, hij kent die levens, hun gegolf en gepraat raakt alleen hun armoedig bewustzijn, hij kijkt door die ellendige dikdoenerij heen en trap er op. In geen geval mag hij zijn opgewekt karakter verliezen, want, daardoor verzet hij bergen, dat wordt u straks duidelijk. Wij leren hem, dat de sferen van licht opgebouwd werden door het kind van Onze Lieve Heer en dat is het paradijsachtige gevoelsleven, zo gelukkig, zo bewust, altijd dragende, denkende, van ophoping van gedachten, van verwaarlozen van karaktertrekken is er geen sprake meer en thans leeft de mens anders, is steeds in harmonie met de oneindigheid, waarvoor Jeus dient! Zou hij zwaarmoedig worden, dan breekt dat zijn karakter, immers, ook Christus was een Goddelijk gelukkig kind! Wat deze ,,Jozef'' zoals men hem noemt in de stad, beleven zal, dat hebben de groten van uw wereld nimmer gekend. De wetten zullen het u vertellen, die Jeus ziet en beleeft en hem door de engelen worden verklaard. Nu reeds is hij Ramacrisnha voorbijgerend. Dit heeft Ramacrisnha niet beleefd, omdat hij nimmer astrale hulp en ontwikkeling heeft willen aanvaarden. Wat wist Socrates van deze ruimte, waarin Jeus nu leeft, af? Niets! Heeft Plato dit gekend? Nee! Heeft uw Krisnamurti dit beleefd? Nee, want men zond dit leven naar uw universiteit en daar zijn deze wetten en machten niet te leren! Het is allemaal doodeenvoudig, omdat deze wijsheid alleen ontvangen kan worden en wie deze ontwikkeling niet bezit, komt nimmer achter de kist vrij van de stoffelijke wetten, de stelsels, daar is een enorme studie voor nodig en die ontvangt hij uit het leven na de dood, door de hoogste meesters! Het is waarheid, Jeus is een begenadigd instrument, een ,,PAULUS'' VOOR DEZE EEUW!
Wayti.


Google Analytics Alternative