AAN U WORDT STRAKS GEVRAAGD: 
Hebt ge Jeus van moeder Crisje op Aarde gekend? Ja? Dan is dat uw verkregen geluk, uw zegening voor dit geestelijk leven. Kom verder, wij willen u gelukkig zien, wij verwachten u en de uwen, indien ook zij open staan en lief hebben wat door de ,,ALBRON" geschapen is! Of hebt u Jeus van moeder Crisje daar gekraakt? Hebt u zijn boeken afgemaakt, voor miljoenen belachelijk gemaakt omdat ge dacht, dat er een gek aan het woord was? Hebt u hem -- als hij over een God van liefde sprak -- achter zijn rug uitgelachen? Dan behoort ge niet tot de sferen van licht, maar tot hen die de duisternis hebben gediend, voor satan en duivel openstonden en zich ten koste van het goede uitleefden, tot de Christus verraders! Wij roepen u het geestelijk halt niet toe, dat hebt ge daar zelf reeds gedaan. Maar u hebt uw ,,Profeet" gezien en hem niet herkend, hij heft tot u en de uwen gesproken en gij bent gaan twijfelen om hem daarna af te maken, te bezoedelen en te besmetten, gij hebt u zelf gewogen en uw beste ,,ik" verknoeid, verguisd, gij hebt kleur bekend, zeer zeker, maar voor de duisternis. Gij allen, die thans de aarde bevolken, komen eens voor Jeus van moeder Crisje te staan, voor zijn Meesters, die u, als de afgezanten van Christus, hebben gediend en door Jeus op aarde vertegenwoordigd wordt. Eens gelooft het, staan zijn boeken in elk huisje op aarde omdat ZIJN leer die van Christus is! De Universiteiten de geestelijke faculteiten dus, hebben hem te aanvaarden, voor eeuwigdurend! Dit wordt de leer voor heel de mensheid.
Wayti.


counter free
Google Analytics Alternative