Waarom kan men kinderloos zijn?  
Hoe groot de kinderwens ook is, soms lukt het niet om een kind te verwekken. Dit kan verschillende oorzaken hebben. De reden hiervan kunnen lichamelijke afwijkingen zijn waardoor er geen bevruchting kan plaatshebben. De zaadcellen zijn niet beweeglijk genoeg of van slechte kwaliteit, de vrouwelijke eicel is niet voldoende uitgerijpt, het eitje blijft in de eileider steken of de baarmoeder is niet in optimale conditie. Het kan ook een psychische oorzaak hebben. Allerlei doemgedachten, angsten en verkeerde verwachtingen kunnen een geestelijke, negatieve gevoelskracht opbouwen die het aantrekken van het zieltje verhindert.  Deze wordt dan door zo 'n gevoelens afgestoten, omdat de ziel die aangetrokken wordt deze negatieve gevoelens niet bezit.  Wanneer men tot adoptie overgaat, verdwijnen vaak die gevoelens van angst en negativiteit, waardoor men nu wel kinderen kan verwekken. Ook vindt er om de zeven jaar een lichamelijke verandering plaats.  

Hierdoor kunnen allerlei storingen verdwijnen waardoor men op latere leeftijd nog vruchtbaar kan zijn. Ook door de oudere leeftijd verkrijgt men een andere kijk op het leven, waardoor eventuele psychische oorzaken verdwijnen.  De oorzaak kan echter ook in vorige levens liggen. Om dit te kunnen aannemen, moeten we weer de reïncarnatiegedachte aanvaarden.  Wanneer men in vorige levens, en ik gebruik hier bewust de meervoudsvorm, gewild en bewust geen kinderen heeft gebaard, dit door allerlei voorbehoedsmiddelen, technieken of door een bewuste seksuele onthouding omwille van een opgelegde religieuze regel, heeft men dus bewust de natuurlijke wet van reïncarnatie niet willen beleven.  Door deze gevoelshouding van toen, worden de wetten van oorzaak en gevolg in werking gezet, waardoor het aantrekken van kinderen nu onmogelijk wordt. Misschien zijn dat de mensen waarbij elke medische poging tot bevruchting mislukt. Aangezien ze nu in dit leven een innig verlangen hebben naar een kind en door het vele mislukken van allerlei pogingen dit gevoel nog eens versterkt wordt,  komen ze daardoor in harmonie met de reïncarnatiewet en kunnen in een volgend leven kinderen baren. 
J. de B.counter free
Google Analytics Alternative