Paul Ferrini luistert naar het Christusbewustzijn in zichzelf. "Wanneer je Jezus ziet als iemand die onafhankelijk van jouw bewustzijn bestaat, begrijp je niet waar het om gaat. Ieder van ons bevat licht. Dat is de Goddelijke vonk in ons die alles met elkaar verbindt. Er is geen afscheiding tussen mij en Jezus of tussen mij en jou. Alles is met elkaar verbonden Jezus spreekt tot iedereen. Het hangt van je eigen bereidheid af om te luisteren .”

Stilte in je hart:
Voor Paul Ferrini is liefde de enige werkelijkheid die er toe doet. Al het overige is illusie. We hebben slechts twee keuzes. We kunnen kiezen voor liefde of voor angst. Maar wat zit ons zo vaak in de weg om liefdevol te zijn? Paul Ferrini: "De meeste mensen leiden een haastig leven waarin ze moeten ploeteren om de eindjes aan elkaar te knopen. Hun geest wordt in beslag genomen door denken, plannen maken, en getob. Het lichaam is constant klaar om te vechten of te vluchten waardoor er een conditie ontstaat waar ziekten en kwalen voet aan de grond kunnen krijgen. 

Je leven gaat steeds sneller, je hebt het drukker dan ooit, maar wat heb je er aan? Wees eerlijk, ben je tevreden over jezelf? Ben je optimistisch en kijk je uit naar elke nieuwe dag? Als je vrede wilt vinden, zul je ook de stilte moeten opzoeken. Stilte is de essentie van je hart. Niemand is hardvochtiger tegenover jou dan jezelf. Heel veel mensen lijden in principe aan het gevoel te kort te schieten en niets waard te zijn. Alleen iemand die bang is veroordeelt een ander. Elk oordeel laat heel precies zien wat je in jezelf onverdraaglijk vindt of niet kunt accepteren. Je hebt nooit een hekel aan een ander, tenzij hij je aan jezelf doet denken.”

De wereld is een leerschool:
Hoe kunnen we dan meer van onszelf en van elkaar leren houden? "Deze wereld is een leerschool, je bent hier gekomen om te leren. Leren betekent fouten maken en die corrigeren. Leren wil niet zeggen dat je het altijd goed hebt. Als je het altijd goed hebt, waarom zou je dan naar school moeten? Probeer niet perfect te zijn en vel geen oordeel over anderen. Denk aan het goede in je medemens. Geef je fouten toe en ben tolerant voor andermans fouten. Vergeef alles waarvan jij denkt dat het fout is door jezelf te vergeven dat je aan het oordelen bent. Iedere keer als je denkt dat iets of iemand niet deugt, vraag je dan af wat jij er eigenlijk vanaf weet. Er zijn maar weinig mensen die de kracht van vergeving daadwerkelijk begrijpen. Vergeving is het enige geschenk waarbij niets teruggevraagd wordt. Vergeving opent de deur naar een allesomvattende liefde die niet van deze wereld is. Ga voor de deur staan en klop. Wees geduldig en vastberaden. Wees bereid elke pijnlijke en nutteloze gedachte onder ogen te zien en laat die dan los. 

Als jij je eenzaam en verlaten voelt, weet dat je altijd van gedachten kunt veranderen. Hoe meer liefde je geeft, des te meer liefde trek je aan. Dat komt doordat je door lief te hebben in de trilling van liefde blijft. Je zult nooit beseffen hoe groot de kracht van liefde is, totdat je die in je leven begint toe te passen. Kun jij je een leven voorstellen waarin ieder mens inziet dat het geven en ontvangen van liefde zijn enige verantwoordelijkheid is? Die wereld ligt binnen handbereik. Laat de verschillen gewoon zijn. Je bent al in de hemel, maar je weet het niet. Je wordt geroepen om te ontwaken. Jij die de Christus ziet in iedereen, helpt de ander de Christus in jou te zien. En zo wordt het licht van de waarheid in vele harten ontstoken en zal het Koninkrijk zich op aarde vestigen. Waar Christus is, is God. Jij bent God. Iedereen is in staat het licht te verspreiden. Dat is je enige taak. Liefde is de sleutel tot het Koninkrijk”.
P. F.


counter free

Google Analytics Alternative