DE WETTEN SPREKEN. 
Mevrouw K. schrijft: Meester Zelanus kunt u mij antwoorden op de vraag, die mij en anderen al lang bezighoudt: Waar vertoeft de ziel tijdens de slaap? Een dame, die zich medium noemt, vertelde mij, dat zij in de slaap uittreedt en dan met haar Meesters naar de ziekenhuizen gaat om daar hulp te bieden. Kan dit waar zijn en is dit ieder mens gegeven?  Mijn zuster, gij stelt een mooie vraag van grote diepte. Het antwoord is, dat de ziel tijdens de slaap in de aardse tempel, in het stoffelijke lichaam toeft. Zie dit lichaam als een groot kasteel. Er zijn kamers, kelders, deuren, gangen en trappen in dit huis en daarin leeft gij.  In het boek "Tussen Leven en Dood" beschrijft Venry dit huis.

Ik vraag u, waarom kon hij dit wel verlaten en Dectar niet? Deze vraag voert ons naar de persoonlijkheid, naar de eigenschappen daarvan. Pas wanneer deze op honderd procent tot werking komen en dan geestelijk zijn, krijgt de ziel het vermogen om buiten haar stoffelijke tempel te gaan. Nu eerst beleeft zij de geestelijke gave voor de slaap als uittredingsverschijnsel. Hierdoor raken we aan uw tweede vraag. Wanneer een medium beweert, dat het uittreedt om tijdens de slaap te dienen - en Andrê hoort dit telkens - slaat het wartaal uit. Ik zeg u, aan deze zijde staan miljoenen Meesters gereed om als het moet een ziel hulp te bieden. Zouden wij dan een mens, die onbewust is en 's nachts slapen moet, nodig hebben om in een ziekenhuis te gaan werken? Zouden wij die mens de slaap mogen onthoudén, die hij voor zijn dagelijkse verrichtingen absoluut nodig heeft? Is een uittreding dan geheel en al onmogelijk? Zeker niet, ge kunt al een uittreding maken door één eigenschap, die de honderd procent geestelijkheid heeft bereikt. Maar dan moeten toch ook de overige eigenschappen goed te noemen zijn, want zo er maar één op het kwaad is afgestemd, overheerst deze weer. En dan nog is dit geen uittreding op volle kracht en . beleeft ge slechts een flits van de werkelijkheid. Wat voor de waarachtige en volbewuste uittreding nodig is, leest ge in mijn boeken "Geestelijke Gaven".

Deze verhalen u over de vreselijke strijd en leertijd, welke bijvoorbeeld de Grote Gevleugelden van het Oude Egypte moesten doormaken, en tonen u omstandig aan, waarom zelfs dat land er zo weinig bezat! Het is hier als met alle occulte gaven: duizenden beweren, dat zij ze bezitten, maar weten niet, dat zij slechts hun verlangen beleven. Denkt u eens aan de Ingewijden van het Oosten. Hoevelen zelfs van die heilige mannen konden oprecht getuigen: "Ik treed buiten mijn lichaam?" Ik verbind u bijvoorbeeld met de machtige persoonlijkheid van Vivekananda, de eerste leerling van Ramakrishna. Zijn leven lang verlangde hij de extase van zijn Meester te bezitten, en als hij deze eindelijk, voor een ogenblik slechts, ontvangt, zakt hij in elkaar. Toch was hij een geestelijke reus. Wat willen dan uw westerse media, die de uittreding beleven met het gemak van een bootreisje?! Mijn zuster, zij en u, zijn eenvoudig niet uit het lichaam te slaan! Geloof mij, wanneer het u zou overkomen, waart ge daarna als een wrak, doordat uw stelsels er niet voor gereed zijn en ge met het verwerken van die macht geen raad weet. Welke mens van uw aarde, die niet door onze wereld werd opgebouwd en met een taak in de stof afdaalde, is vrij van karmische wetten, van oorzaak en gevolg? Welnu: Deze binden u aan uw tempel en geen astrale Meester kan er u van losmaken!

Dit weinige moet voldoende zijn. Wanneer ge straks tot onze colleges komt, ontvangt u meer, want dan heb ik de gelegenheid om avonden lang bij deze wetten van ziel en lichaam stil te staan en haar te ontleden op de kracht, die het ontzagwekkende probleem nodig heeft om door u geheel begrepen te worden. Gaarne, uw:
Meester Zelanus.  


counter free
Google Analytics Alternative