WAT IS DE STAM ISRAËL? 
Het is het Huis, waartoe EEN IEDER behoort, die gelooft in een God en lief heeft alles wat leeft. Tegen dit Huis zullen de heidenen zich te pletter lopen en door dit Huis zullen ze de waarheid leren kennen omtrent God en Zijn heilige wetten, door dit Huis zullen ze zich de liefde eigen maken. Geen voet kunt ge op Aarde verzetten, of gij wandelt op de weg, waar het bloed van Israëls kinderen bevloeid heeft. De kinderen van dit Huis gaven hun bloed voor het ontwaken van de mensheid, -- voor de geestelijke eenheid onder de volken der Aarde. God heeft hieraan geen deel gehad, het was de mens zelf die hier handelend moest optreden -- waardoor hij tevens zijn bewustzijn kon tonen. Het waren de meesters van Gene Zijde, die het kind uit het Huis Israël voorgingen, het leidden, inspireerden en bezielden. Van al deze machtige, bovennatuurlijke gebeurtenissen wisten de bijbelschrijvers, zoals gezegd, niets af. Het ligt niet in mijn bedoeling op deze wijze het gehele Oude Testament te volgen. Mij is opgedragen u een beeld te geven van de evolutie der mensheid. U kunt nu zelf aan de hand van deze nieuwe gegevens de bijbel herlezen en vaststellen dat hij er door aan realiteit wint! In de eerste plaats leert u God anders zien.

Hij is niet die God van wraak en verdoemenis, voor Wie miljoenen gelovige mensen rillen en beven, maar Hij is een Vader van Liefde. God is evenmin een persoon, GOD IS LEVEN! Al het leven in de ruimte, het is God! God is natuur, God is planeet, God is elementaire kracht, God is wet,  GOD IS ALLES! Het zijn de meesters van Gene Zijde, die gesteund door hun kosmisch bewustzijn, door hun kennis van de astrale wetten, door hun liefde, het aardse gebeuren in handen hebben genomen. Zij spraken tot Abraham, Jacob, tot Mozes, zij brachten de goedwillende elementen onder de mensheid bijeen en voerden hun kracht naar buiten op. Ze maakten daarbij gebruik van de nog op geweld en vernietiging gestemde eigenschappen der mensen, maar leiden die in de goede richting en maakten haar ondergeschikt aan hun vérstrekkende plannen. Veel van wat deze nog onbeholpen en onbewuste instrumenten bedreven, is dus niet terug te voeren op de meesters. De kinderen van het Huis Israël waren vaak nog wreed en bloeddorstig er stak in hen echter een goede kern en door deze stonden ze open voor hogere geestelijke doeleinden. Met dit materiaal moesten toen de meesters werken.  


counter free
Google Analytics Alternative