WAAROM BEN JE OP AARDE!!!!!!
Laten we er even vanuit gaan dat de mens maar één leven heeft op aarde.Verschillende mensen zullen zich dit ook afvragen, zonder dat ze er  een antwoord op vinden. Je wordt geboren bij ouders, die je zelf niet hebt uitgezocht. Of eigenlijk onbewust wel, omdat je met hun nog wat hebt te uit te staan vanuit een vorig leven. Dit kan wel honderden of zelfs duizenden jaren terug liggen. Het geloof dat zij aanhangen, wordt jouw ook vaak met de paplepel ingegoten als kind zijnde. In je jeugd ben je met andere dingen bezig, dan te denken aan een geloof. Je vertrouwd dan ook vaak blindelings op je ouders, want die doen het toch nooit fout! Die voeden je ook weer op met de normen, waarden en religie, die ze zelf ook van hun ouders hebben meegekregen.Je gaat naar de kerk – of niet – omdat je ouders dat ook doen. Tot je een bepaalde leeftijd hebt bereikt – meestal begint dat in de tienerjaren – en je zelf beslissingen wilt nemen wat wel of niet goed voor je is. 

Sommige kinderen blijven trouw naar de kerk gaan, terwijl anderen denken: wat moet ik daar nou, het doet me niets. Dat gevoel kreeg ik zelf ook al in mijn jeugd. Ik zag ook dingen in de kerk – zoals volwassenen die zaten te kaarten – waarbij ik het gevoel kreeg van waarvoor zijn zij hier!Op een gegeven moment, komt er een tijd dat je verkering krijgt en gaat trouwen en je gaat je ouderlijk huis verlaten.  Je partner heb je uitgezocht om daar een leven lang bij te blijven, want dat heb je elkaar toch beloofd!!Het ene echtpaar doet zijn best om kinderen te krijgen en het andere paar wil geen kinderen of kan geen kinderen krijgen. Maar hoe vaak gaat het na een tijdje wel niet mis! Weg huwelijk, weg gezin en huiselijkheid. Van een leven lang is niets meer over en je staat weer alleen. Hoe kan dat toch? Was het toch niet de ware? Je vraagt in de kerk God zijn zegen, maar dat heeft blijkbaar ook niet gewerkt.Je hebt ook nog een categorie mensen, die nergens aan geloven. Zij denken dat na dit leven alles is afgelopen. Zij geloven niet in een God – en al helemaal niet een God van liefde – omdat zij dagelijks zien, wat voor een zooitje het eigenlijk in deze wereld is. Voor hun kan er geen God bestaan, die al deze dingen toestaat. Degenen die wel in een God geloven, denken ook meestal dat het na dit leven afgelopen is. Er zijn voor hun twee mogelijkheden, de hel of de hemel, een tussenweg bestaat er niet voor hun. Ze vragen zich niet af, waarom God bepaalde mensen in de hemel binnen laat en anderen naar de hel laat gaat. Het antwoord van de kerken is vaak: "dan had je maar goed moeten leven”, eigen schuld dikke bult. Je hebt de kans gekregen.Is dat wel zo?De kerken kunnen wel prediken, dat we God lief moeten hebben. Maar, hoe kun je iemand liefhebben die je nog nooit hebt gezien? Christus is voor meer dan 2000 jaar geleden aan het kruis gestorven. Als Hij dat voor ons heeft gedaan – voor onze zonden – zoals de kerken ons willen doen geloven, dan kun je daar nog respect voor opbrengen. 

Wie gaat er voor een ander aan het kruis? Niemand toch! En deze persoon was ook nog onschuldig.Iedereen kan dus wel zeggen, dat je God en Jezus moet liefhebben, maar als je daar geen gevoel van liefde bij hebt, wat dan?Moet je dan na je dood maar naar de hel, omdat je die God of Christus niet kunt liefhebben? Je wilt het wel, maar het gaat niet.  Nee, natuurlijk niet.Hoe kun je verdoemd zijn als je jezelf van geen kwaad bewust bent? Je leeft een normaal leven, doe niemand iets aan, maar je gelooft niet in een God.Dus dat moet volgens de kerken een reden zijn om naar de hel te gaan?Laten we er nog maar even vanuit gaan dat je één leven hebt, dan komen er nog veel meer vragen om de hoek kijken. Waar kom ik vandaan?Waar ga ik heen?Waar komen al die zielen vandaan?Heeft God een soort onuitputbare voorraadkamer?Is het Bijbelverhaal over Adam en Eva wel waar?Had God ons dan niet allemaal als volwassen mensen op de wereld kunnen zetten?Hij maakte toch de mens uit de klei volgens de bijbel.Een ribbetje van de man gepakt en Eva werd ook gecreëerd. Niets geen kind of baby, in één keer volwassen.Moeten we God zien als een tovenaar?Hoe zou die God eruit zien?De blanke mens verwacht een blanke God en de zwarte een zwarte.Wilt u eeuwig voor Gods troon zingen, zoals de kerken vaak zeggen?Waarom leeft de ene kort en de ander lang?

Waarom is de ene rijk en de andere arm?Is God zijn schepping wel volmaakt geweest?Waarom is de één heel zijn leven dan gezond en de ander altijd of heel vaak ziek?Waarom sterft de ene jong en de ander wordt stokoud?Waarom zijn er zoveel verschillen in dat ene leven?Waarom loopt mijn huwelijk op de klippen?Waarom krijg ik geen kinderenWaarom sterven er zoveel van de honger.Waarom zijn de wegen in dat ene leven dan zo verschillend?Is God dan wel eerlijk, tenminste als Hij bestaat?Dit zijn zomaar een aantal vragen waar de kerk meestal geen antwoord op weet.Een nuchter denkend mens zou zeggen: "Dat bestaat niet”, dat kan geen God van liefde zijn, of er bestaat geen God.Zoals je uit het bovenstaande kunt lezen, is er weinig eerlijkheid aan als je maar één leven hebt.Vaak hoor je mensen ook zeggen, zo’n leven heeft voor mij geen zin. Ik was liever niet geboren geweest, dan was me deze ellende bespaard gebleven.Dit kan soms zulke ernstige vormen aannemen, dat mensen besluiten eruit te stappen om van alle ellende af te zijn.Vragen, vragen en nog eens vragen.Waar vindt je nou het antwoord op al die vragen en zijn er oplossingen voor te vinden?Jazeker, in de boeken van Jozef Rulof. Ik zal hier uitgebreid op ingaan, maar de vraag waarom u hier op aarde bent is heel simpel en in een paar zinnen te verwoorden.Vaderschap, Moederschap en Reïncarnatie.Simpel hé niets meer en niets minder.Laten we nu ervan uitgaan, dat reïncarnatie (wedergeboorte) een feit is en bestaat, dan kijken we al heel anders tegen al die vragen op, tenminste wat eerlijkheid betreft, want dan hangt alles niet af van één leven.Ik zal beginnen met ze zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.Waar kom je vandaan?

Dan moeten we eerst even verder terug en kijken hoe we zijn ontstaan? Want dat zal toch eens gebeurt zijn, want van niets kun je niet iets maken, dat bestaat niet. Biljoenen jaren moeten we terug om te weten te komen, waar we vandaan komen en hoe we zijn ontstaan.Het boek "Het Ontstaan van het Heelal”, geeft een duidelijke uitleg hoe de mens is ontstaan en waar we weg komen.Bij het ontstaan van alles heeft God zich gesplitst in myriaden deeltjes, waaruit de mens en alles wat je nu waarneemt is ontstaan. Alles uit die ene oerknal, als we het zo noemen willen.De wetenschap is ook al een heel eind op weg en spreekt ook al over, dat de mens in de wateren is ontstaan. Daar hebben ze dus gelijk aan, maar ze weten alleen nog niet hoe en waar.Dat kunt u dus lezen in het bovenstaande boek. Wil ik dat verder uitleggen, dan zou ik letterlijk het hele boek in dit artikel moeten verwerken en dat hoef niet en kan ik niet omdat het in dat boek tot in de puntjes wordt uitgelegd.Waar ga ik heen?U hebt al in het bovenstaande gelezen, dat daar verschillende meningen over zijn. Er zijn maar vier plaatsen waar we heen kunnen gaan na dit leven, direct na de dood. Of we gaan naar het onbewuste, om later -- wat wel duizend jaren kan duren -- opnieuw te incarneren, of we komen bewust aan Gene Zijde en dan kan ons een duistere of een lichtsfeer wachten, Of we blijven nog een aantal jaren op deze aarde ronddolen,  afhankelijk van hoe we geleefd hebben op aarde. Hoe dit alles precies in zijn werk gaat kunt u lezen in het boek "Een Blik in het Hiernamaals”, ook geschreven door Jozef Rulof.Waar komen al die zielen die nu nog geboren worden vandaan?Dat zijn allemaal zielen (mensen) die al eerder op aarde hebben geleefd. Door Oorzaak en Gevolg en Karma(moord), moeten al deze zielen terug naar de aarde om goed te maken. De moeder kan alleen maar Karma oplossen. Dit is ook de oorzaak waarom de aarde zo overbevolkt is. Heel veel mensen moeten terug komen om goed te maken, wat eens misdaan is in onze vorige levens.Heeft God een onuitputbare voorraadkamer?Nee, het antwoord vindt u al in de bovenstaande vraag en daar heeft God ook niets mee uit te staan. Is het Bijbelverhaal van Adam en Eva waar?Dit verhaal is niet waar. De Bijbelschrijvers moesten een begin maken met de schepping en de eerste mens op aarde. Ze handelden naar hun bewustzijn. Als God zo’n wonderdoener was geweest, dan had Hij – we noemen Hem maar Hij – ook wel tegelijk de man en de vrouw uit de klei kunnen maken. Waarom moest er een rib uit Adam om de vrouw te verwezenlijken?  

Dan het verhaal van het paradijs met de slang en de appel. Waarom zou God een spelletje spelen met hun, om te zien of ze Gods geboden wel zouden opvolgen. God had heus wel wat anders te doen dan hun op de proef stellen. Dat doet u als ouders toch ook niet met uw kinderen! Ge zult geen aanleiding geven tot het kwaad, dus God zal zoiets helemaal niet doen.Moeten we God zien als een tovenaar?Was dat maar waar. Dan zou God heel veel problemen voor ons op kunnen lossen, maar dat doet Hij niet. Bij ons ontstaan uit Hem, hebben we alles van Hem meegekregen om te evolueren en tot Hem terug te keren in het Goddelijk Al. Met alle tegenslagen en ziektes heeft God niets te maken.Hoe zou God er uit zien?God is geen persoon zoals in de Bijbel en in de kerken wordt gepredikt.We hoeven God ook niet te zoeken, omdat Hij dagelijks overal om ons heen te zien is. Overal is God in vertegenwoordigt. In de bloemen, planten, in elk stukje hout, steen of metaal, in elke substantie is God aanwezig. Omdat God ook in ons aanwezig is – omdat we van Hem afstammen – mogen wij ons ook God of Goden noemen. Net zoals je kinderen je naam dragen, dragen wij de naam van God. Christus heft zelf gezegd tijdens zijn leven op aarde dat we allemaal Goden zijn. Dus in de Hemel geen zwarte of blanke God, daar hoeven wij niet over te kibbelen en we hoeven ook niet eeuwig te zingen voor Gods troon. Dat is voor mij een hele geruststelling omdat ik heel slecht zing.Waarom ziet het leven van de mens er zo verschillend uit?Hier voeg ik verschillende vragen samen.Daar heeft God geen invloed op, maar wij zelf zijn daar de veroorzakers van. Ziektes hebben te maken, met de zuiverheid van onze graad. Er zijn zeven lichamelijke graden van het menselijk lichaam. Gaat de mens trouwen met iemand van een lagere graad of hogere graad, dan wordt er disharmonie geschapen, wat zich uit in verzwakte stelsel van de mens. Daarom kan God ook niets aan ziektes doen, wij zelf zijn de veroorzakers.Zo gaat het ook met armoede, geen kinderen kunnen krijgen, een op de klippen gelopen huwelijk, bestolen worden, alles heeft met onze vorige levens te maken.

De rekening moet weer vereffend worden. De veroorzakers – in vorige levens wat misdaan --  moeten dit goedmaken. Je krijgt het op je bordje terug.Waarom krijgt een moeder en echtpaar geen kinderen?Dat kan verschillende oorzaken hebben en ook met vorige levens hebben uit te staan. Enkele voorbeelden:Als je in een vorig leven een zwangerschap vroegtijdig hebt afgebroken (Abortus), dan is het goed mogelijk dat je in dit leven graag kinderen wilt, maar ze dan niet krijgt. Wie een zwangerschap afbreekt, pleegt een moord, hoe klein de vrucht ook is, en zal deze ziel weer aan moeten trekken in een volgend leven om dit goed te maken. Geregeld hoor je ook dat echtparen er alles aan doen om kinderen te krijgen, maar niets lukt. Of het ligt aan de man, of aan de vrouw, of aan beiden. Dan kan het na verloop van een paar jaar ineens voorkomen dat de moeder toch zwanger is, ondanks dat de doktoren hebben gezegd dat het niet mogelijk was om kinderen te verwekken en te baren.In dit geval komt er iets heel interessants om de hoek kijken, waar geen wetenschapper en dokter weet van heeft. Ze weten niet dat iedere zeven jaar het hele celsysteem van de mens vernieuwd wordt. Dat houdt dus in, dat na zeven jaar, ineens de moeder wel zwanger kan worden.Afsluitend:We zijn dus allemaal met een doel hier op deze aarde gekomen.
Henk Roesink.counter free
Google Analytics Alternative