Wat is schizofreen zijn?  
Onder deze benaming klasseert de wetenschap allerlei psychische stoornissen, maar ik wil hier die mensen of kinderen omschrijven die een bewustzijn hebben dat lijkt te bestaan uit meerdere persoonlijkheden die zich apart of gezamenlijk kunnen manifesteren.  Daarbij merkt men deze symptomen meestal op bij emotionele gebeurtenissen of in omstandigheden die hen gevoelsmatig uit hun evenwicht brengen. Dit verschijnsel wordt soms ook bestempeld als bezetenheid maar dit is het zeker niet. Om dit te begrijpen moet men weer de reïncarnatiegedachte kunnen aannemen.  Elk mens heeft meerdere levens beleefd en in elk van die levens heeft hij/zij keer op keer een verschillende persoonlijkheid opgebouwd, zowel mannelijk als vrouwelijk. Al die levens, al die persoonlijkheden met hun ervaringen zitten opgeslagen in het onderbewustzijn. In normale omstandigheden zijn deze verschillende persoonlijkheden bij iedereen volledig afgesloten van het dagbewustzijn.  In elk nieuw leven bouwt ieder van ons weer een persoonlijkheid op die alleen maar een binding heeft met één of twee van die persoonlijkheden uit 

het onderbewustzijn. Het zijn die persoonlijkheden die bij iedereen de oorzaak zijn van karakter en gaven. De definitieve afsluiting van al die andere persoonlijkheden vindt bij elk kind plaats om en nabij het vierde levensjaar.  Dit afsluiten gebeurt op een gewone en natuurlijke wijze. Wanneer nu het kind in de eerste vier levensjaren, gedurende een tijd, zeer sterke negatieve gevoelservaringen heeft gehad en deze kunnen ook ontstaan zijn in periodes van hoge koortsdromen, dan  kan het zijn dat het afsluiten zich niet of niet volledig heeft voltrokken. Het gevolg hiervan is dat meerdere persoonlijkheden zich, op een moment van emotionele spanningen, gezamenlijk of afzonderlijk kunnen manifesteren in het dagbewustzijn van het kind of de volwassene, dit voor de rest van hun leven. Dus zij zullen zich op bepaalde emotionele momenten openbaren, maar het kan ook een constante aanwezigheid zijn.  Hierdoor kunnen er verschijnselen optreden zoals een meisje dat spreekt met een meer mannelijke stem of momenten van goed zien zonder bril daar waar de persoon er wel behoefte aan heeft.  Een wisselend uiten van totaal verschillende karakters of van vrouwelijke of mannelijke persoonlijkheden in een korte tijd, alsook het seksueel bewust zijn ondanks de zeer jonge leeftijd, zijn een deel van de vele mogelijke manifestaties die men dan kan waarnemen of aanvoelen. Men merkt keer op keer dat men voor een andere persoonlijkheid staat ondanks dat hun uiterlijk aanzicht nauwelijks of niet verandert. 
J. de B.counter free
Google Analytics Alternative