Zelfdoding.

1. Wij worden geen seconde te vroeg of te laat geboren.
We sterven geen seconde te vroeg of te laat.
Dit alles volgens kosmische wetten. 

2. Ook de manier waarop men sterft staat reeds vast.
Toch niet, door onze vrije wil kunnen we dit wijzigen of aanpassen.
Indien men door zelfdoding dient te sterven dan staat dit ook zo "gepland”. In dit geval heeft een zelfdoding geen gevolgen, zoals onderaan omschreven bij punt 7 en 8. Indien onze natuurlijke levenstijd parallel loopt met de zelfdoding dan heeft dit niet de nadelige gevolgen zoals voor iemand die zijn leven afbreekt op een eerder moment.

3. De familie waarin men geboren wordt staat vast, evenals het milieu waarin men terecht komt.
Ook dit alles volgens kosmische wetten.

4. De ziel die aan reïncarneren toe is, kiest zelf gevoelsmatig zijn ouders vanuit zijn/haar onderbewustzijn.
Deze ziel bevindt zich dan in de aura van de vader en/of de moeder en daalt tijdens de conceptie af  in de zaad- en bevruchte eicel.

5. Na een dracht van ca. 3 maanden wordt de geest wakker in de baarmoeder en ontwikkelt het lichaampje zich verder.
Indien de geest hiertoe niet in staat is, wordt het een miskraam of een gehandicapt kind. Of wordt de zwangerschap bewust afgebroken door de geest zelf, die dit mee wilde maken vanwege zijn/haar "studie” 

6. Alles gaat volgens kosmische wetten die vast liggen en niet te veranderen zijn, ook niet door de Schepper zelf.

7. Indien men zelf ingrijpt en een einde maakt aan zijn/haar leven,  dan activeert men eveneens zelf een kosmische wet.
Je aura, fluïde koord, waarmee je vast zit aan je lichaam, laat nl. niet los, je blijft hierdoor net zo lang verbonden met je lichaam en de aarde totdat het tijdstip van je "geplande” dood er is.
Zie hiervoor het boek: Het Jozef Rulof naslagwerk deel 1 Ons hiernamaals van Ludo Vrebos.  Blz. 375 t/m 380

8. Je lichaam vergaat, maar je ziel en geest zijn blijvend, dit houdt in dat je gevoelens en gedachten er nog zijn.
In dit geval maak je gevoelsmatig alles mee, nl. de ontbinding van je lichaam of de crematie. Dat is uiteraard geen pretje!
Men ontdekt hierdoor wel dat het leven niet eindigt bij de dood.

9. Hoe verklaart men de doodswens van jonge kinderen? Moeilijk om hierin een eenduidig antwoord op te vinden, daar het individuele hierbij een rol speelt. Welke levens zijn er aan vooraf gegaan.

10. Betreft het een ziel die vanuit de 1e. lichtsfeer weer op aarde wordt geboren en het verschil met die sfeer t.o.v. de aarde zo groot is, dat ze terug verlangt naar die sfeer? Nee, een ziel die vanuit de 1e. lichtsfeer weer op aarde komt, komt hier met een taak en is niet zo zwak dat die terug verlangt naar die sfeer, dat is menselijke zwakheid die in het schemerland of lager thuis hoort. In de 1e. lichtsfeer heb je zelfmoord overwonnen. 
Adriana Biesbroeck.


counter free

Google Analytics Alternative