VRAAG EN ANTWOORD. 
U heeft het zojuist gehad over de wereld van het onbewuste. Als men nu naar de vierde kosmische graad gaat, dan komt men vanuit de zevende sfeer eerst in de overgangsgebieden en dan in de mentale gebieden. Zijn die overgangsgebieden naar de mentale gebieden dan gelijk te stellen met de wereld van het onbewuste voor de bewoners van de Aarde?
Antwoord:
Juist. Kijk, u hebt hier de wereld van het onbewuste. U kunt dat lezen in het boek 'Een Blik in het Hiernamaals'. U hebt zeven hellen, zeven graden van duisternis. Het zijn geen hellen, het zijn werelden waar de mens zich gereed maakt voor hoger bewustzijn. U hebt de boeken gelezen? Hier is de wereld van het onbewuste. Die heeft te maken met de stoffelijke afstemming, niet met de levenswetten voor de Aarde, waartoe u behoort. Wij hebben hier bij de zesde en zevende sfeer, waarin de mens leeft, die zich gereed maakt voor de mentale gebieden, wéér de wereld van het onbewuste, maar die wereld is nu niet meer onbewust! U lost vanuit de zevende sfeer in die wereld op. U blijft bewust, want u gaat naar het eeuwigdurend Goddelijk Bewustzijn. U bent straks niet meer slapende, u hebt geen drinken en eten meer nodig, u gaat naar een hogere bewustzijnsgraad voor stof, geest en ziel, voor uw persoonlijkheid. U blijft eeuwigdurend wakker, eeuwigdurend bewust!

Wanneer u het bewustzijn bezit voor deze ruimte en u hebt dat in u opgenomen, (de Theosofie, de leer van de Rozenkruisers en alles, wat de Aarde u kan schenken, u kent dat alles) dan bent u al bewust, ook al dwingt het stoffelijk organisme u om te rusten en te slapen, Maar wij gaan naar God, wij gaan naar het Oneindige, wij gaan naar het eeuwigdurende bewustzijn. Vanzelfsprekend is, dat straks de geboorte, het evolueren in de moeder u wakker houdt. Ik heb u een beeld gegeven van Jeus van Moeder Crisje, dit instrument waardoor wij spreken. Toen hij tussen de zesde en zevende maand leefde, maakte Meester Alcar hem wakker. U leest dat bijvoorbeeld in het boek 'De Kringloop der Ziel' en in het boek 'Tussen Leven en Dood'.Gaat u maar naar het Oosten, naar India, gaat u maar naar Tibet. Er zijn daar mensen, die op 70-80 jarige leeftijd overgingen. Zo is er het geval van een hogepriester. Hij zei:' Ik kom over die en die tijd terug.' Het Westerse gevoelsleven en bewustzijn, de parapsychologie en de psychologie vragen: 'Kan dat?' De psychologen staan op een dood punt. De psycholoog, weet u, kent geen ziel, geen innerlijke persoonlijkheid. Hij zegt:' De mens is voor het eerst op Aarde. ' De mystiek komt uit China, de metafysische leer komt uit China, Tibet, het ganse Oosten. (Later kwam het naar Egypte).

In een tempel in Tibet leert en beleeft u dit; daar hebt u ook nog enkele van die mensen, die dat bewustzijn bezitten. Egypte is dood, dat weet u, levend dood, de Egyptische cultuur is gesmoord, wit werd zwart. Dat leest u weer in 'Tussen Leven en Dood'. Gene Zijde, de Meesters, de Ruimte werken op dit ogenblik aan geestelijk en maatschappelijk bewustzijn! U bent allemaal in verschillende levens in het Oosten geweest. U had anders het gevoel niet om hier plaats te nemen, om zo'n boek in handen te nemen en te lezen, dan was u bijvoorbeeld een katholiek of een protestant. Dan volgde u de bijbel en dan zou u een God van haat aanvaarden. Dat kunt u niet meer. Waarom niet? Dat heeft u zich eigen gemaakt. Miljoenen mensen kunnen dat nog niet. Maar daar zegt een priester: 'Ik kom over zeven jaar terug. Ik zal daar en daar geboren worden en u hoeft mij niet te zoeken. Ik kom naar u toe.' En wat gebeurt er zo nu en dan in het Oosten? Verleden is het nog gebeurd.

Een kind was vijf jaar oud. Het zegt tegen de ouders: 'Ik ga naar mijn vader, ik ga naar mijn moeder, naar mijn zusje, naar mijn broers, mijn hond. U bent mijn vader en moeder niet! Daar wonen zij!' En het kind ging en herkende direct vader en moeder van vóór zeven jaar toen hij priester was. Het kind was die en die graad gestorven. Het is meermalen gebeurd, duizenden malen, dat de Meesters op het Westerse, Oosterse gevoelsleven inwerkten om die metafysische leer fundamenteel te verstevigen. Waarom heeft het Oosten het kosmisch bewustzijn? Het natuurlijke gevoelsleven en waarom zit u in het Westen vast aan dogmatische leerstellingen? Elke geestelijke faculteit staat op een dood punt. Kerken weten het niet meer. U krijgt nu, dat de metafysische leer regelrecht uit de ruimte komt. Via mensen, die de eerste, de tweede, de derde en de vierde sfeer hebben bereikt en die naar de Aarde terugkomen worden nu voor het Westen fundamenten gelegd. Dat is alles.
Meester Zelanus. 


counter free
Google Analytics Alternative