Wat is puberteit?  
De puberteit ontstaat op het moment dat er een hormonenwerking op gang komt die ervoor zorgt dat kinderen seksueel actief worden. Dat hormonen een invloed hebben op het mentale is bekend, maar zouden ze de oorzaak zijn van de persoonsverandering bij de jongvolwassene?  Of is het de geest die een stoffelijke werking in gang zet doordat deze in een andere bewustzijnsfase komt?  In die leeftijdsperiode zien we dat de persoonlijkheid van het kind verandert, het wordt zelfstandiger, onzekerder of opstandiger.  Is deze beginfase van volwassenheid dan oorzaak van hormonen of is het een geestelijk keerpunt?  Als de oorzaak van deze verandering aan de stoffelijke hormonen te wijten zou zijn, dan zou er bij inname van hormonen steeds iets dergelijks moeten gebeuren. Dit blijkt niet zo te zijn.  De persoon beleeft wel emotionele schommelingen maar die worden toegeschreven aan de verstoring van de hormonenbalans in het lichaam.  

Als we nu kunnen aannemen dat de geest primeert boven de stof, dan kunnen we constateren dat bij kinderen in de puberteit een moment aanbreekt waarop hun onderbewustzijn hen in een andere bewustzijnstoestand brengt. Degenen die de reïncarnatiegedachte aannemen, weten dat dit hét moment is waarop het gevoelsbewustzijn van het vorige laatste leven weer tot hun dagbewustzijn komt of anders gezegd, wakker wordt gemaakt.  Dit is dan ook de reden waarom sommige kinderen, ondanks een goede opvoeding, zich totaal anders gaan gedragen. Zij breken met alle regels die hen door de opvoeding zijn aangeleerd.  Zij voelen zich soms een vreemde in hun eigen lichaam of in hun omgeving.  Het kan ook zijn dat de jongvolwassene zich tegenover één bepaalde ouder of soms tegen beiden vijandig gaat gedragen.  

De reden hiervan vinden we terug in de karmawet.  De definitie van de karmawet is: het leven geven aan hen die nog afstemmen op de aarde en waarvan men het leven ooit eens bewust of onbewust heeft ontnomen.  Vanuit deze diepe gevoelens kan het zijn dat ze met hun ouders breken of het huis ontvluchten. Waar geen grote veranderingen te merken zijn in de persoonlijkheid, werd het kind meestal aangetrokken door de wet van oorzaak en gevolg, die dan in harmonie zal zijn met je eigen evolutie of taak.  Het kan ook als reden hebben dat jij je kind uit pure dienende liefde hebt aangetrokken.

De puberteit is ook de leeftijdsperiode waarin sommige jongvolwassenen geestelijke ervaringen meemaken die door de maatschappij als abnormaal worden beschouwd, zeker bij hen die gevoelig zijn.  Sommigen hebben voorspellende dromen, anderen ervaren negatief gerichte gevoelens waarvan ze de oorzaak niet bij zichzelf kunnen terugvinden.  Een enkeling hoort stemmen in het hoofd of doet ongewild, maar innerlijk gedwongen, bepaalde handelingen. Al deze stoornissen ontstaan doordat hun natuurlijke geestelijke afscherming, hun aura*, in die levensperiode verzwakt is.  De reden hiervan ligt bij de onevenwichtigheid tussen stof en geest, waardoor ze openstaan voor een geesteswereld die we verder in dit boek bespreken. 
J. de B.counter free
Google Analytics Alternative