,,2000 JAAR MENSELIJKE ONTWIKKELING''  
DE ,,GODDELIJKE TERMINOLOGIE''. 
DE MENS ALS GODS BEELD. 
Wat de mens in het oerwoud beleven moet, is voor de wateren één levenswet, met dat verschil, dat het diersoort, de vis dus in de rivieren, hoger bewustzijn vertegenwoordigt! Dalen wij nu in deze ,,Moeder'' af, beleven wij duizenden soorten vis, dierlijk en visachtige soorten, u kent immers uw walvis? De zoogdieren en de vis leren wij kennen, waarvan de hoogste soort de vis is, die u uit de rivieren haalt en bewijst, dat daarin de evolutie te beleven is! Dat zegt, dat al de soorten eens de rivieren vertegenwoordigen en is de evolutie voor de vis, het waterlijke zoogdier en hebben wij te aanvaarden! Doch die levenswetten zijn dus menselijk, landelijk en waterlijk verdicht. Wat de oerwoudbewoner te beleven krijgt, is ook voor de wateren, dat leven dijt uit! Dat leven evolueert, doch waarin de naschepping leeft. Een haai en inktvis zijn nascheppingen! Die soort blijven in de wateren, blijft de Zeeën verontrusten, omdat zij als de slang en de krokodil tot de nascheppingen behoren en dus nimmer uw rivieren zullen vertegenwoordigen. Dat soort sterft in de wateren uit en krijgt ook geen verruiming, geen uitdijing, omdat het naschepping is! Dat is de uiterste soort en nog prehistorisch! De wateren vertegenwoordigen -- wij moeten ,,Moeder Water'' zeggen -- de eigen levensgraden voor haar leven, waarvan vele soorten evolueren, de rest sterft uit in de Moeder!

Alle Goddelijke eigenschappen zien wij thans terug tot het kleurenrijk, ook de elementaire levenswetten, zoals elektriciteit, hypnose zelfs, waartoe een vis in staat is! Al de ruimtelijke levenswetten, dus voor het Universum, bezit één visje bovendien al die verdichtingen als elementaire verschijnselen, bezit de vis, ook de mens, al het leven van God! Hierdoor staat de mens voor zoveel vissoorten, want elk soort evolueert, schept en baart en zorgt voor de eigen zelfstandigheid, is echter één familie! Wat voor de mens zijn gevoelsleven is, dat machtig diep is, zo diep als de Zon aan kracht bezit, zien wij bij al die soorten terug en is het bezit van Moeder Water! Wij zouden u onmiddellijk voor andere, menselijke problemen kunnen plaatsen en wel deze: Hoe diep is een ,,zenuw''? Hoe diep is uw gevoelsleven? Hoeveel kracht bezit een zenuwstelsel dat de mens uitput, kapot maakt, wat eigenlijk niet mogelijk is? Dat heeft de dokter te leren, de medici dus en kunnen wij verklaren! Hoe is nu de mens als Gods beeld? Ontzagwekkend is dat beeld, aan stof en meer als gevoel! Het gevoel is het, waardoor de mens God vertegenwoordigen moet, nu eerst, hierna spreekt de persoonlijkheid. En die heeft voor God nu nog weinig te betekenen, kijk zelf en gij weet hoe de mens naar de Goddelijke levenswetten handelt! Gans deze mensheid is zenuwziek! Miljoenen mensen hebben hun zenuwen vermoord, alleen, omdat zij zichzelf niet kennen! Indien ge u zelf kent en weet hoe ge leven moet, ligt die afgrijselijke druk van onbewustzijn niet op dat gevoelige deel, dat het zenuwcentrum voor uw organisme is en is er niets meer te vernietigen! Wat is uw onderbewustzijn, lezer? Dat kent alweer bijna geen mens, wij verklaren het voor uw leven onfeilbaar zelfs!

Hoe diep is uw onderbewustzijn? Heel eenvoudig wordt het, wanneer u de schepping kent, uw God en u zelf, de ,,Wateren''! Zo zien wij het Goddelijke ,,Beeld'' als mens! Dat wordt de mens, door evolutie, vanuit het oerwoud, vanuit het oerwoud tot het hoogste op Aarde en is bovendien voor al het leven van God! Wat nu voor de mens zijn geestelijke wereld is, is voor de wateren één ruimte. De geestelijke wereld voor de vis leeft in de stof en is dus geen afzonderlijke wereld. Wel voor de gevleugelde diersoort, wel uw hond en kat, doch ook die wetten verbinden ons met Gods beeld voor u zelf. Volgen wij de eigen zelfstandigheid voor verschillende diersoorten, dan staan we voor de Goddelijke gaven in één toestand, één organisme en wordt het ruimtelijk en embryonaal, zoals uw ,,kip'' bezit, lezer! De kip nu, is als het water, een ruimtelijke ,,Moeder''! Dat dier bezit nu eigenlijk alles van God, in haar eigen toestand en zelfstandigheid. Goddelijke rechtvaardigheid is het! Nu niet alleen de gaven om te baren en te scheppen, doch zoals het dier, de vis voor de wateren bezit en ruimtelijke levenswetten zijn, elektrische kracht, gevoelsuitstraling als hypnotisme gezien, bezit de kip de verdichtingswetten en verhardingswetten in haar toestand, want, nietwaar, in slechts één minuut verhardt de schaal voor uw eitje en zijn Goddelijke wetten! Door nu één leven te volgen, verklaren wij u uw eigen Goddelijke beeld, lezer, ook gij bezit die levenswetten, wij als mens! Wat dus het ,,Water'' bezit als ruimtelijk leven en als organisme, bezit de ,,vogel'' of een kip in eigen toestand en is nu embryonaal, behoort tot de microkosmos en dat leerden wij kennen! Onfeilbaar en menselijk eenvoudig verklaren wij uw Goddelijke ,,Beeld'' lezer en is uw toekomstig bezit en bewustzijn voor de massa! Bezit uw hond en kat geestelijk bewustzijn? Hebben zij eeuwigdurend voortgaan als ,,hond en kat''?

Nee, want dan zou God onrechtvaardig zijn, al die soorten moeten het hoogste voor hun leven bereiken en is het gevleugelde soort, eens vliegen zij en is het Goddelijke beeld voor het dier! Wordt het leven voor de mens nu niet wonderbaarlijk machtig en ongelooflijk schoon, nu gij dit alles leert kennen? Kan men dit alles in uw Westen leren? U ziet het, hoort het, onze school en studie is niet zo gek, is niet vreemd, omdat de geleerden straks dit moeten aanvaarden, het is hun Universiteit, de onze is de ruimte! God is het! Christus! Socrates, de machtige anderen zijn het, die ons College geven! Wist gij dit, Theosoof, Rozenkruiser, Spiritist? Zoekers? En dit zijn slechts aanloopjes, lezer, kruimels zijn het, honderdduizenden boeken kunnen wij er door schrijven, leest U ze nu? Zo ja, dan beginnen wij! Het menselijke Goddelijke ,,Beeld'' is dus, dat de mens al de Goddelijke levenswetten moet beleven en volgen, doordat hij vader en moeder is. Moeder Water is het, waarin wij ons leven kregen, al het leven, Darwin, doch de aap kreeg ons schaduwbeeld te aanvaarden en ziet ge eens in de ruimte terug, dat leven zal zingen, sjilpen ook, wellicht ziet gij uw aapachtige nachtegaal ook en weet gij het, indien gij uw eigen schepping kent! Wat is ,,Water''? Wat is ruimte? Wat is ziel en geest, lezer, voor uw vader en moederschap? Al die miljoenen werelden voor de mens geschapen, geven u de Goddelijke verruiming of, wij hadden geen Godheid, geen houvast meer. Deze eeuw zal het de mensheid bewijzen, dit is de eeuw voor technische en geestelijke ontwaking! En nu, het gevoel ruimte, het gevoel mens, het gevoel water, het gevoel dier -- als baring en schepping gezien, zijn boekdelen van ongelooflijke schoonheid. Wij vragen U nogmaals ,,Majesteit'' één kwartiertje in de week en wij brengen geluk in de harten van Uw mensen. Uw kinderen! Geve God, dat de mens thans wil ontwaken!
Uw Marja Radjany.
 


counter free
Google Analytics Alternative