VRAAG EN ANTWOORD.
Hier is dan de eerste vraag:,,Vanwaar komt de ziel, die een nieuw leven ontvangt."
Wanneer gij André's boeken gelezen hebt, had gij het moeten weten. ,,De Kringloop der Ziel",  de boeken over ,,Het Ontstaan van het Heelal"  en ,,De Volkeren der Aarde", schenken u deze wijsheid. Het is in de ,,Wereld van het Onbewuste",dat de ziel zich voor de nieuwe geboorte gereed maakt. Hier leeft zij in een stilte, die God voor haar opbouwde en komt zij tot zichzelf. Zij gaat, geholpen door haar Schepper na, wat in het vorige bestaan aan goed en kwaad beleefd werd. Hier leeft zij weer in het eerste ogenblik, dat God haar schiep en zij als embryonaal leven, als cel, haar evolutie begon. Om haar heen zijn de miljoenen vonken van de zielen, die als zij, wachten op de terugkeer naar Moeder Aarde.

Zij kunnen zich niet met elkaar verbinden, ieder beleeft een eigen wet. Boven, achter, voor haar, in haar hoort en voelt de ziel de stem van haar Schepper, die haar toeroept: ,,Kom tot Mij, bewust in al uw eigenschappen. Ik wacht u. U leeft in een oneindigheid en toch in het tijdelijke, want straks gaat u opnieuw naar de werelden, waar u leven moet om MIJ en uzelf beter te leren kennen. Het gaat, zoals Ik dat heb gewild. Gij zult graad na graad beleven, de ene wereld na de andere overwinnen en zo zult gij eens de onmetelijkheid van uw wezen leren kennen. Werk aan uzelf Mijn kind, opdat gij door uw verworven Liefde Mij zult bezitten.'' Dan zakt alles in de ziel weg en daalt zij eindelijk als cel in de tempel van de stoffelijke moeder af om haar nieuwe bestaan, haar volgende leerschool te aanvaarden. Heilig, heilig is dit verblijf in de ,,Wereld van het onbewuste", waar de ziel met haar Vader in gesprek komt en nieuwe krachten opdoet om haar komende taak te kunnen vervullen.
Meester Zelanus. 


counter free
Google Analytics Alternative