Kan men beïnvloedt of bezeten zijn?  
In het onderwerp geesteszieken is reeds verwezen naar geestelijke persoonlijkheden die in hun bestaan na de dood ons hier op aarde kunnen bereiken. Zij zijn na hun dood aangetrokken naar die gevoelssfeer waar ze in gevoel bij horen.  Doch gedreven door hun hang naar de aardse gevoelens van genot en andere stoffelijke verlangens, hebben zij geleerd zich terug te verbinden met de aarde.  We spreken in deze situatie van geesten die nog geen innerlijk licht bezitten waardoor ze afstemmen op de duisternis.  Gelukkig zijn er anderen die wel licht in zich hebben, deze stemmen uiteraard af op de lichtsferen. Ook zij verlangen naar de aarde terug te keren maar dan met het doel om anderen te helpen, te dienen.  

De meeste mensen hebben echter nog nooit bewust enige invloed van geesten ervaren, hebben ze noch gezien of gehoord, daarom kunnen ze het bestaan van geesten niet aanvaarden en zullen dit wellicht tegenspreken of er misschien eens goed om lachen. Maar hoe komt het nu dat de ene mens wel dergelijke zaken voelt of ervaart en een ander niet?  Dit hangt voornamelijk af van de gevoelsgraad* die men bezit. Hogere gevoelsgraden en heel gevoelige personen staan voor dergelijke ervaringen open. Ook de leeftijd speelt hierin een grote rol. Wie van ons heeft als kind nooit eens het gevoel gehad dat iets of iemand in zijn kamer was, onder het bed of in de kast zat. Sommige pubers beleven speciale of vreemde ervaringen. Ook vrouwen kunnen iets bijzonders ervaren tijdens hun zwangerschap. Het kan ook gebeuren bij het sterfbed van familie of geliefden. En luister eens naar verhalen van druggebruikers, of van degenen die een langdurige periode van hoge koorts hebben overleefd. Een mens die gezond is en in een normale natuurlijke toestand verkeert, is voor die geesteswereld afgeschermd door zijn eigen energetisch veld of aura. Hierdoor kunnen geesten hen niet bereiken.  Wel staat elk mens open voor gedachtebeïnvloeding door die geesten.  De oorzaak van elke beïnvloeding is terug te vinden in de eigen karaktertrekken en verlangens, zowel de stoffelijke als de geestelijke.  
  
Op welke momenten staat men dan open voor deze geesteswereld?  Dit hangt altijd af van de gevoelstoestand en de omstandigheden waarin de beïnvloede mens zich bevindt.  Er zal steeds een gelijkheid zijn tussen de gevoelens of karaktertrekken van de negatieve geesten en van de beïnvloede persoon. Maar deze laatste beschikt altijd over de eigen vrije wil en de keuze om er al dan niet op in te gaan. Het weten dat beïnvloeding, inwerking, een werkelijkheid is, is op zich al zeer belangrijk.  Alleen al door het besef ervan kan men bewust bij elke negatieve gedachte, bij elke negatieve beïnvloeding of beleving steeds neen zeggen aan de opdringende gedachten of handelingen.  Men kan zelfs door de eigen wilskracht die negatieve geesten wandelen sturen. Dit werkt alleen als men in alle kalmte en zonder enige angst, vanuit zijn innerlijke, het gemeend en bewust wilt.

Natuurlijk is het compleet anders bij een positieve beïnvloeding door lichtgeesten, die respecteren altijd uw gemoedsrust en uw vrije keuze. Hoe komt het dat we meer openstaan voor die negatieve gedachten of verlangens?  Heeft dit te maken met onze eigen persoonlijkheid?  Hopelijk kennen de meesten van ons zichzelf al een beetje en zijn zich bewust van hun eigen donkere kantjes of karaktertrekken.  Het zijn die minder fraaie karaktereigenschappen die een binding veroorzaken met de duistere geesten. Door hun gelijkheid met jouw gevoel kunnen ze je bereiken en je daardoor beïnvloeden.  Als je bijvoorbeeld nog niet vrij bent van jaloezie en die steekt op een bepaald moment de kop op, dan zend je ogenblikkelijk die gevoelens uit, waardoor je die geesten met gelijke gevoelens onmiddellijk aantrekt.  Op dat moment kun je ervaren dat jouw gevoelens van jaloezie versterken en intenser worden en dat je fantasieën en negatieve gedachten in omvang toenemen. 

Men kan dit het best vergelijken met wereldse toestanden.  Wanneer bijvoorbeeld iemand zijn haat uitschreeuwt naar een toevallige voorbijganger zonder dat hij er enige reden voor heeft, dan kan deze situatie binnen de kortste keren escaleren tot zware rellen, omdat die gevoelens van haat en geweld ook nog bij de andere, toevallige passanten, aanwezig zijn.  Ook mensen met dergelijke gevoelens worden door zo 'n situatie aangetrokken. Bij elke negatieve gedachte of daad trekt men steeds gelijkvoelende duistere geesten aan en zo wordt het handelen, het bedenken of het fantaseren nog versterkt.  Dit geldt gelukkig ook voor de positieve dingen. Er zijn ook geesten die vanuit hun donkere wereld mensen willen overheersen om hen te pijnigen of om hen aan te zetten tot zelfmoord.  De oorzaak hiervan kan in een vorig leven liggen, wellicht waren ze toen vijanden of rivalen. Zij willen hen aanzetten om hun leven te beëindigen, omdat ze verwachten hun slachtoffers te vinden in hun sfeer na hun dood. Daar zouden zij dan met hen kunnen afrekenen, hen overheersen of misbruiken.

Andere geesten kunnen mensen een minderwaardigheidsgevoel geven door al hun herinneringen in het negatieve te weerspiegelen.  Zij kunnen dergelijke negatieve suggesties oneindig lang volhouden.  Ze gaan zelfs zover dat de persoon in kwestie de dood verkiest boven het leven omdat ze denken zo verlost te worden van deze kwelling, doordat deze gedachte aanhoudend door die negatieve geesten in de belaagde persoon wordt gelegd. (zie zelfmoord)  Ik wil nu komen tot de bezetenheid zelf. Dit betekent dat een aards mens met één of meerdere geestelijke persoonlijkheden een binding ondergaat, veroorzaakt door de invloed van de laatste.  Deze binding kan na een bepaalde tijd niet meer door één van beiden, mens of geest, verbroken worden omdat hun aura’s in elkaar verstrengeld zijn. Alleen bij het overlijden zullen ze van elkaar vrijkomen en elkaar niet meer zien, dit echter wanneer ze niet tot dezelfde gevoelssfeer behoren. Bezetenheid is een geleidelijk gebeuren, het overvalt zelden iemand plotseling.  
 
Het is meestal een proces van jarenlange beïnvloeding, waar men zich als mens niet tegen verzet heeft, maar in meegegaan is.  Voorbeelden hiervan zijn mensen met een alcohol-, drugs-, seks- of eetprobleem. De mensen die voor dergelijke bezetenheid openstaan zijn degenen die een bepaalde gevoeligheid hebben of zij die geen voldoende aura-afscherming meer hebben. Ze zullen wel altijd bepaalde karaktertrekken hebben die overeenkomen met de gevoelens van die geest of geesten.  Het kunnen ook mensen zijn die zich bewust gaan openstellen voor de geesteswereld, dit door hun zucht naar sensatie. Ze gaan mediteren, met glaasjes schuiven of doen mee aan kruis en bord.  Sommigen nemen deel aan bepaalde rituelen of aan seances. Er zijn natuurlijk ook mensen die door hun zijn, door hun gevoelsniveau rechtstreeks afstemmen op het duistere waardoor ze dus door hun gelijkheid openstaan voor die geesteswereld.  Door hen leeft die negatieve wereld zich volledig uit en dit kan omwille van hun gevoelsgelijkheid. Dit gebeurt nog dagelijks, waardoor alle aardse ellende wordt veroorzaakt.  Gelukkig zijn er ook mensen die door hun zijn, een afstemming, een verbinding hebben met lichtgeesten, waardoor ze anderen kunnen helpen en dienen in hun leven, of in hun evolutie. Het is dank zij hen dat het negatieve, het kwade niet de totale overhand krijgt in de wereld, en dat het positieve, al is het maar beetje bij beetje opwaarts gevoerd wordt. Enkele kenmerken van bezetenheid zijn:  Bezetenen beschikken over een abnormale fysieke kracht. Ze hebben amper behoefte aan slaap, waardoor hun dagritme totaal verstoord is. Ze gaan zich te buiten aan het verorberen van abnormale hoeveelheden voedsel of alcoholische dranken of willen zich steeds uitleven in seksuele handelingen en geweld.  Zij zijn degenen die soms discuteren met persoonlijkheden die voor ons onzichtbaar zijn.   
J. de B.counter free
Google Analytics Alternative