2000 JAAR MENSELIJKE ONTWIKKELING.
DE,,GODDELIJKE TERMINOLOGIE''.
DE MENS ALS GODS BEELD. 
Door de ,,Wateren'', lezer, begon de mens aan zijn ontwikkeling, door die bron van leven kregen wij en al het leven onze zelfstandigheid in handen en begonnen wij aan landelijke evolutie. Hierdoor leert de mens zichzelf als het ,,Godsbeeld'' kennen, nietwaar: ,,God schiep de mens naar zijn beeld!'' Eerst door het Universum splitste de ,,Albron'' zich door myriarden deeltjes, vonken op Macrokosmische afstemming, daarna begonnen de planeten, door Zon en Maan aan baring en schepping. Door dit proces kreeg de mens zijn embryonaal leven te beleven en zien wij die evolutie. Dat is allemaal te volgen! Uit het Goddelijke  Proto Plasma, bezit de mens ,,ziel'', doch door zijn evolutie in de wateren kreeg de mens de Goddelijke ,,Geest'' te beleven, dat alleen mogelijk is door vader en moederschap, de wedergeboorte, de uitdijing voor al het leven. Het Goddelijke beeld voor de mens is dus ruimte, ,,ziel, geest, gevoel, vader en moederschap'', de zelfstandigheid voor de mens als een persoonlijkheid, waardoor wij als mens de schepping overwinnen.  Eerst hebben wij dus de ,,Wateren'' overwonnen en met ons al het leven. Hoe dat leven geboren is, kunnen wij verklaren, doch later. Het is hierdoor dat wij ,,Darwin'' voor de Goddelijke wetten plaatsen, verklaren, waarom de ,,aap'' menselijke allures bezit en de dierenwereld, waarvan wij dan bestaande en naschepping volgen. Dat wordt het beeld voor de mens, als een Godheid! Dit Universum zullen wij overwinnen en een ander betreden, ook die wetten willen wij u verklaren, totdat wij tezamen het ,,Goddelijk Bewuste ,,AL'' betreden! Onmogelijk?

Wij geven u die vooruitzichten en komen er in elk geval op terug. Zie hier nu, hoe wonderbaarlijk eigenlijk en toch eenvoudig alles is. Wij verklaarden, wat ,,water'' is.  Wat de ruimte bezit aan atmosfeer bevindt zich bovendien in de wateren en is de ,,Geest'', het gevoelsleven van die ,,Moeder'' als organisme. Juist door de ,,Paling'' kunnen wij u aantonen, dat het water ,,Moeder'' is en die taak ook voor God te vertegenwoordigen kreeg. Geen mens, zo zegt men, weet waarom dat diertje tot de Zeeën terugkeert om te paren en te baren en dan te sterven, toch is dat eenvoudig, wanneer ge de Goddelijke Terminologie kent, de ,,wet'' van God als levensruimte voor u ziet. In u, moeder, leeft het baringscentrum, van daaruit krijgt het embryo ruimte, groeit de vrucht en begint die evolutie voor het kind, de ziel als mens. Dat is de diepste kern voor uw organisme, geschiedt in duisternis, dat gevoelsdeel heeft het dagbewustzijn afgesloten, doch van daaruit begint het leven. Wat voor het moederorganisme de ,,baarmoeder'' is, is voor Moeder Water precies dezelfde wet, bezit precies diezelfde gevoelens, met dat verschil, voor het water is het gevoel gebleven, dus vloeibaar, stof, als water, doch met de kern als Goddelijke baring. En dat is te verklaren! Ook de menselijke organen bezitten die ruimte, doch nu voor de eigen zelfstandigheid. Het woord nu: ,,Baring of baarmoeder'', is één wereld, één toestand, waarvan de mens de stoffelijke verdichting gekregen heeft, voor zijn zelfstandigheid en daarvoor evolueerde -- de wet, zoals gezegd, is in niets veranderd! Diep nu, in de wateren, tussen de derde en vierde atmosfeer zullen wij het noemen, leeft de baring, leeft het baringscentrum voor dit organisme, de wateren. Dat kan dus niet aan de oppervlakte geschieden, dit paren en baren voor dit soort vis -- wij hebben het over de ,,paling'' -- doch daar, waar de plaats leeft en de baring geschieden kan.  

Wat nu voor de mens organen zijn, zijn levenswetten, ook voor de wateren. Wat voor de moeder nu baring en schepping is, dus voor de mens,  is het terugkeren tot het begin van de schepping in embryonale toestand, ook voor de wateren is dat. Voor de mens nu, zijn dat de ,,eierstokken'', de cellen van de moeder en de schepping van de man, voor de wateren is dat dezelfde levenswet, doch nu als wij dat in embryonale toestand hebben beleefd, vloeibare stof, het organisme water. De mens, nu komt het antwoord, moet dus terug om te baren en te scheppen, tot het beginstadium der schepping, de organen zijn embryonaal ingesteld. Ook voor de wateren is dat: De ,,paling'' keert dus terug tot het begin, tot de ,,baarmoeder'', nee, tot het baringscentrum voor het water en dat ligt tussen de derde en vierde graad, diepte is het, zegt de geleerde, wij zeggen: Het baringscentrum voor het leven van moeder water! De paling kan niet in de rivier paren en baren, omdat een rivier thans dagbewustzijn betekent en voor de mens een arm of been is, een deel van het organisme, ook de rivier bezit die eigenschappen. Maar, nu is uw rivier, als water, vrij van die ,,Goddelijke baring'' gekomen en is niet de plaats, of het is niet het deel van dit organisme om te baren, te scheppen, daar voor moet dit diertje tot de ,,Moeder'', tot die organen terugkeren, dat het levenscentrum is voor de paling en andere soorten en zorgen zij voor de eigen evolutie! Wat wij hier nu schrijven en ontleden, kent nog geen geleerde, of hij had dit reeds lang gehoord en die geleerde was nu het ,,genie"! Maar hij kent de schepping niet, zichzelf niet, de Goddelijke Terminologie niet, dat levenswetten zijn, doch zijn studie is, maar waarvoor hij zijn fundamenten nog te leggen heeft! Het is dus duidelijk, dat de ,,wateren", de zee dus, ,,Moeder" is!

Alleen dat kan zijn en niets anders! Is het nu niet eenvoudig, nu wij dit weten, dat de paling door het gemis, zoetwater nu, voor dat leven, de nodige atmosfeer als gevoel niet krijgt in het zoetwater, omdat dit het dagbewustzijn betekent voor het water en de eigenlijke bron niet kan zijn voor baring en schepping, waarvoor dit diertje terugkeert naar de ,, baarplaats", zo uitgedrukt, doch daar alles bezit, die eenheid beleven kan en niet in uw wateren? Dit zijn levenswetten, lezer. Goddelijke baring is het, voor de mens en voor de wateren. Veel dieren keren terug naar de wateren om te baren, zij allen keren terug tot de ,,Moeder", de ruimtelijke baringsorganen dus, omdat zij daarin alles bezitten, voor hun soort en graad van leven en organisme en nergens anders ontvangen! De geleerde zoekt naar die plek in de Zeeën, doch weet niet wat de bedoeling is. Vele geleerden volgen de Paling, krijgen geen antwoord, dit is het! Het Goddelijke is het en niets anders! Nu zult ge zeggen, andere vissoorten beleven de rivieren. Ja, Lezer, omdat nu de soorten naar voren treden. Er zijn nu soorten die uw rivieren bevolken en baren, omdat die ,,Moeder" als wij dat beleven voor de rassoorten, overgangsstadia geschapen heeft, de soorten voor de vis, organismen, waardoor wij het Goddelijke plan voor deze eigen zelfstandigheid leren kennen. Ja, lezer, wat voor ons het oerwoud is, is voor het blanke ras nu, u dus, als mens ,,dagbewustzijn", voor moeder natuur, ook gij, als uw gevoelsleven, beleeft uw persoonlijkheid als dagbewustzijn, doch nu betreden wij de menselijke psychologie. En is iets anders!
Uw Marja Radjany. 


counter free
Google Analytics Alternative