,,DE MENS" EN ZIJN ASTROLOGIE 4. 
Door Goddelijke realiteit, astroloog, ontnemen wij u elk houvast! Indien ge eerlijk zijt en wilt buigen. Hier tegen ingaan kunt ge toch niet, want dit is het en zo klaar als kristal, de wetten zijn door God geschapen en verdicht! De mens leeft in zijn eeuwigheid en niet in het dagelijkse! Geboorte is voortplanting, evolutie, niet nu, vandaag niet voor uw kind en uzelf niet, want ge kreeg slechts één geboorte te beleven en dat was op de Maan voor uw ziel en gevoelsleven, daarna eerst voor uw persoonlijkheid. En tot daar moet ge terugkeren, astroloog, wilt ge over Universele eenheid en afstemming praten. Doch weer ontnemen wij voor u denken en voelen elk houvast, omdat de mens niets cadeau krijgt wat nu met gevoelsleven en karaktereigenschappen te maken heeft, met bescherming of bezieling, of God is een onrechtvaardige en dat is Hij nooit geweest! Nogmaals, de prehistorische mens is er gekomen zonder de Bijbel, zonder Christus, had geen auto, geen bedje, doch bezat bovendien ook uw luiers niet, doch bleef schoon voor dit luierachtige denken en voelen, dat de mens van deze eeuw wel bezit, hij kan niet denken! Die prehistorische mensen konden dat wel, voor zichzelf, ze dachten alleen aan; hoe kom ik vandaag aan eten en drinken en zie; er was water, er waren reeds wat banaantjes, astroloog, doch geen kruidenier met peper en zout, bewustzijn, want ook dat hoort alweer bij ons bewustzijn, doch diezelfde prehistoriekers, de mannen en vrouwen, gingen onfeilbaar tot God terug, onfeilbaar zeker, thans bewonen zij de Hemelen en het ,,Al-stadium"! Zegt het u niets, theoloog, astronoom, astroloog? Gij allen staat voor uw geboorte, als mens, voor u is nog dood -- dood -- een dag, een uur. Een planeet is een lichaam en de nacht is een duisternis, maar voor God baring en schepping, afkoeling is het of wij waren verbrand, dat nu indruist tegen alles, wat de mens van God maakt!!!

Maar wat is Zomer en Herfst, Winter en Lente, astroloog, theoloog, astronoom, ga verder? Dat zijn namen, woorden, zoals gij aan alles een naam gaf, doch geen regeling hield met de Goddelijke Terminologie. Nu is alles anders! De Winter is moeder? Wat is de Winter voor de mens en voor de schepping, en de ,,Lente"? De Zomer is de dag van God, de nacht is voor de mens om te rusten en te slapen, de Winter is nu de slaap voor de schepping en niets anders; het is Goddelijk inslapen, doch baren en scheppen. Wat het Universum bezit, leeft alweer in de mens. Gek is het, doodeenvoudig is het ook, als je maar wilt denken! De Zomer is voor de mens, levensvreugde baring en schepping, gans de natuur handelt ernaar, de mens niet, de mens heeft zijn ,,Zomer, Herfst, Winter en Lente" versnipperd, hij leeft in al die werelden tegelijk en schept en baart wanneer hij dat wil en kan, doch nu hartstocht wordt, of denkt u er anders over? Doch dat bezit de planeet, moeder aarde is het, of haar leven leefde zich in één jaargetijde volkomen uit, doch ook dat is door God voorkomen en zijn thans natuurwetten, lezer, die wij menen beleven door moeder Aarde! Het is het afkoelen, het inslapen, de rust is het, het herstellen is voor al het leven van God,, waarvan de mens echter een chaos geschapen heeft! Dat kunnen wij u bewijzen, doch dan betreden wij met u een ander Universum, waar de mens slechts eens in het jaar dan, aards gezien en menselijk berekend, baart, schept, ja lezer, ééns in dat leven maar, een leven van 1000 jaren, van 10.000 jaren als één leven beleefd, als man en vrouw, ook die werelden zijn er, omdat de mens tot God terug moet! U hoort het, waar de Astrologie ons nu weer heen voert, is wonderbaarlijk - doch Goddelijk gezien en beleefd, blijft er voor de astroloog niets meer over en dat zal hij straks moeten aanvaarden! Wij zeiden het immers en krijgen gelijk! Maar voelt u waarover wij het hadden zoeven? Wat voor de Aarde nu Nacht is en niet door de Maan aan het Universum gegeven werd, doch door de Aarde verstoffelijkt, is voor de mens zijn slaap, voor de natuur de Herfst -- en als de Winter er is, lezer, is de slaap eerst begonnen, doch is baring en schepping. Dat voor de planeet, dit voor de mens, wij, als vaders en moeders, voor de astroloog blijft er niets over. Wel voor de theoloog, ook de astronoom; de theoloog krimpt ineen van smart als hij dit alles te aanvaarden krijgt, doch de astronoom lacht hem weer achter zijn voelen en denken uit en wij weer, lezer, zeggen, zoekt het voor jezelf maar uit, wij weten het reeds! De Astronomie en de Theologie, is nu één wereld, één studie, is één God! Doch moeder Aarde kent daarvan al de levenswetten, bezit ze en gaf ze de mens!

Nog even naar de astroloog. Waar beginnen wij nu te denken? Hoe is ons menselijk denken? Wat heeft het voor zin om nog te denken, nu wij weten, dat wij door het vader en moederschap tot God terugkeren, indien wij Zijn liefde harmonische beleven? Er is maar één antwoord voor de massa, het kind, dat zichzelf niet kent en gelooft. Wij zeggen tegen dat kind; houd je geld in je zakje, ga naar de bios, koop r wat ijsjes voor, een nieuw jurkje, want wat al die astrologen je voorrekenen is onzin! Omdat de mens zichzelf nog niet kent, God niet, hebben nog kaartlegsters en leggers en psychometristen te eten en te drinken, doch indien ze dit konden aanvaarden, stonden al die mannen en vrouwen, met de astrologen in de lange rij van werklozen en zochten ze een andere taak. Maar, als een vrouw voor soldaat speelt, is dat nog erger, is zo Godsachtig armoedig, omdat de ziel, als het allerheiligste gebeuren op Aarde, moeder moet zijn. en zij zoeken het nu door dat taakje, die armoede. Word moeder, soldaatheid en gij zijt een Godheid. Nu bent u een slachtoffer van één dag, ook dat zult ge straks leren en hebben te aanvaarden. Baart één kind en ge krijgt van God uw sterren te beleven, baart één jongen en één meisje voor u zelf en uw levensgraad, doch ga niet tot de astroloog, want hij zegt, dat je nog gelijk hebt en weer draait de mens om zijn Goddelijke spinnenweb, waarvan hij de spin en het web is, doch door de Maan bestraald, of wij zien er weer niets van! Soldaatmoeder, baart één , twee kinderen en gij zijt Admiraal voor de schepping. Wist ge dat niet? U denkt, waar bemoeien jullie je mee, maar, lezer, dat hoort er allemaal bij en is Goddelijke waarheid! Links, rechts, voor en achterwaarts, beneden onder en boven ons, leven -- lezer -- u dacht natuurlijk dat wij gingen commanderen, maar dat is het niet, wij zeggen dat alles is geen tijd, heeft niets met tijd, noch met uw dag, noch met uw maand, noch jaar uit te staan, doch kreeg voor de astroloog menselijk voelen en denken, waarin hij zich verliezen moet, omdat hij voor de Astrologie nimmer houvast krijgt, geen Goddelijke realiteit bezit en kunt ge hopelijk nu aanvaarden! Zo niet, ga dan naar uw astroloog, vraagt om wat liefde, wij zeggen, zit neer in de natuur, west lief voor het leven en ziet: naast u zit die andere liefde!

God is het, want ook dat behoort tot uw zaligheid en is uw eigen bezit! U krijgt toch niets anders dan gij voor u zelf en dat andere leven hebt geschapen; ge rent onbewust uw eigen oorzaak en gevolg tegemoet, uw karmische eega of echtgenoot, waaraan ge goed te maken hebt of ontvangt en Goddelijke realiteit is en niets te maken heeft met Astrologie! In 47000-9999-000000 jaar terg werden wij allen geboren, lezer, wat vandaag in ons bewustzijn aanwezig is, is eeuwigdurend, dat wij nu zien, maar waarvan wij ons de geestelijke bewustzijnsgraad eigen moeten maken. Ontwaking is het en kan alleen door te leren denken, waar het ons om te doen is. Wel, is dit alles zo gek? Had u niet verwacht? Eerlijk is eerlijk, begint er aan en gij en de uwen krijgen geluk te beleven, nu bent u het zelf. De gekke planeten hebben nu niets te vertellen en wij leggen dat Bokkige af, gaan thans Maagdelijk praten, wil zegen, met liefde, doch Kreeft is en blijft lekker! Wanneer de cancer er niet in zit! Wanneer u dat ziet, eet ge ,,mossels" een klein neefje van de kreeft, een soort leven, maar vis is vis en blijft vis en wij ,,Mens"!!!
Uw Marja Radjany. 


counter free
Google Analytics Alternative