DE MENS EN ZIJN ONDERBEWUSTZIJN 6. 
De massa lezer denkt dierlijk, van menselijk denken is er nog geen sprake! Of wilt ge zeggen, dat de mens die het leven van God vernietigend vertrapt menselijk denkt?  Het dier in het oerwoud doet dat niet eens meer, ook al is de oerwoudbewoner er voor gereed, doch dat is de eerste levensgraad van de mens. Gij hebt miljoenen levens achter u en toch, gij denk dierlijk en moet u de geestelijke graad en hoogte eigen maken! Het onderbewustzijn van de mens bezit nu alles en is eigenlijk de dagbewuste mens! Hij bezielt zichzelf, stuwt zichzelf omhoog, dat kracht is, strijd kost -- en vallen en opstaan betekent! Wij zijn duizenden malen bezweken, zagen wij. Wij zijn door krankzinnigheid gegaan, door de dood dus tot de geestelijke waarachtigheid. Dat behoeft gij nu niet meer te doen, omdat dit weten uw paden verzekert, indien gij anders begint te denken en uw innerlijk leven verrijken wilt! Wanneer ge God kent, is er van godsdienstwaanzin geen sprake meer en is waarheid! Wij schreven het reeds, uit het onderbewustzijn komt alleen narigheid, afbraak omhoog en soms iets goeds, doch nu bent u hartelijk goed, liefhebbend en ge staat open voor ontwaking, bent een goed moeder en vader, ge werkt samen voor uw eigen geluk en voor anderen. Dat is een enorm bezit voor de mens, de massa weigert zo te leven en te denken en volgt vernietiging! Wat gij kunt, kan de ander nu niet!

Wat gij bezit, is door u zelf door verschillende levens opgebouwd en heeft u strijd gekost! Nu hoger, lezer, en wij zien die enkelingen, een op miljoenen mensen bezit die levensgraad! Voor God nu is het ook door uw leven te bereiken, doch gij moet er nog aan beginnen! Wie gevoel heeft, bezit, kan iets in uw maatschappij bereiken, is iets, omdat dit gevoelsleven de maatschappij bezielt, voortstuwt iets geeft en daarvoor iets krijgt. Eerlijk is dat, maar nu verder! En dat verdergaan is er nu niet, die mensen moeten zich aan hun houden of studeren en kunnen verder, vooral nu voor de technische wonderen. Nu ligt elk mens voor uw gevoelsleven open. Ten opzichte van de ruimte, is er niets bijzonder te beleven in en door die mannen en vrouwen, hun gevoelsleven is leeg. Stoffelijk aards en is nu ook hun liefde! Welke? Die kent ge nu? Hier nu uw eigen beeld. Vandaag, u bent dertig, denkt u, maar u bent nog niet volwassen, u geeft een onbewuste liefde en beleeft die! Wanneer u achtendertig jaar oud bent, staat ge voor het volwassen organisme en uw onderbewustzijn, dat ge dagbewust beleven moet en niets anders bezit, dan u zelf. Nu komen de ellendige karaktertrekken omhoog! Weest nu eerlijk moeder en vader hoe dacht ge op twintigjarige leeftijd? Thans zien wij de mens veranderen of rustig werkende voortgaan. Dat is het bezit van uw onderbewustzijn! Maar, de liefde is kapot of, gij bouwt hoger, gaat tezamen verder, u hebt het dus bereikt; eerst nu wordt het leven prachtig, indien u als man dus verdient eerlijk is eerlijk, in dat hol waarover wij het hadden -- is geen geluk op aarde te beleven, ook al hebben wij in die holen onder de grond ons diepste gevoelsleven beleefd en juist daarin onze, deze geestelijke fundamenten gelegd. Bent u lui, versnipperend, koud innerlijk, thans staat ge voor uw geestelijke liefde en is er van geluk geen sprake meer.

Toch kunt ge door de allerkleinste taken geestelijk geluk beleven en is waarheid! Maar, dat bedoelen wij nu niet. Ons gaat het om die gevoelens in de mens, die nu omhoog komen en zien wij die moeder en die mannen anders, ze slaan en trappen en hebben het nooit gewild. Maar zij kennen zichzelf niet, zij kennen zich alleen door de lichamelijke liefde, door hartstocht zijn beiden zo. Ga nu verder, ook nu is er geluk te beleven, doch wij staan nu voor de levensgraden voor het menselijk geluk en zien wij de mens! Het is allemaal maatschappelijke liefde, lezer, die grondstoffelijk is en dierlijk! Nu komen de karakters bijeen. Houdt u van muziek en hij niet, uw gevoelsleven zal het u wel vertellen! Strijd is het, alleen om dit niet samen voelen voor een toestand. Kunst en duizenden mogelijkheden verknoeien uw geluk, versnipperen het stoffelijk een zijn van man en vrouw! U kent nu de mensen al! Miljoenen mensen bouwen juist nu aan hun geluk, doordat ze beiden hardlopen, aan kunst doen, beiden piano spelen en zijn thans fundamenten voor het dagbewust leven. Daarin is geluk te beleven. Wij zoeken bovendien onze gevoelsgraad op, doch hebben te aanvaarden dat er een mens onder miljoenen leeft, die voor ons voelen en denken open staat. Maar onze liefde is nu kosmisch diep!Wanneer de mens als man en vrouw, wakker wordt, het onderbewustzijn ontwaakt is, uw denken van nu ziet ge u zelf klaar en zuiver zien, naakt staat ge nu, elkeen kent u. U hebt niets meer, dat bent u, dat is uw onderbewustzijn en dagbewust denken en voelen en uw persoonlijkheid. Wie bent u thans? Indien gij nu geen ,,Christus" aanvaarden wilt, dat is de liefde krijgt uw goddelijke vonk geen verruiming. Alleen door het leven lief te hebben, maakt u iets van uw goddelijke kern wakker en ontwaakt uw gevoelsleven, doch krijgt de persoonlijkheid in eigen handen! Is dit nu niet eenvoudig?

Maar ge hebt thans een andere liefde en die is nog steeds stoffelijk. Is u een gevoelige moeder? De vaders lijden als gij bovendien: door uw arm gevoelsleven dus krijgt ge het pak slaag te beleven. Het is eenvoudig, de gevoelsmens nu, krijgt het pak slaag te aanvaarden, het trappen, het leegzuigen, de andere gevoelsgraden moeten zich deze gevoeligheid en persoonlijkheid nog eigen maken. Nu bezwijken man en vrouw, scheiden, niets anders blijft er over! Ze vergeten nu, dat zij juist voor dit ,,oorzaak en gevolg" elkaar kregen en niemand anders, lezer, op gans deze wereld niet, leeft een andere liefde, zij en hij zijn het! Gij hebt haar gekregen door uw levens..... niemand anders is er! Rent nu maar weg uit dat leven, toch zult ge goedmaken. Wellicht hebt ge dat nu reeds gedaan en ook die levenswetten kunnen wij u verklaren! Dat is nu ruimtelijke en geestelijke psychologie, Voor God staan we thans en hebben wij te aanvaarden! 
Maar waarom bent u nu anders, zo heel anders dan vroeger, vrouw, man? Omdat ge u zelf niet kent, toen niet en nu niet en toch, uw handelen is het beeld voor uw persoonlijkheid. U zoekt warmte, geluk en wilt zelf geen geluk geven. U loopt weg, komt tot uw eigen gevoelsleven en ja het gaat nu! Dat doet de mens, zo is de mens; zijn onderbewustzijn is het, dat u thans bezielend iets geeft, uw vorige levens zijn het! Boeken moeten wij schrijven om nu al de mogelijkheden voor de maatschappij te volgen en eerst dan hebt ge uw eigen bewustwording te aanvaarden! Nu is het psychologie lezer en daarvan weten wij nu net alles! Omdat wij het onderbewustzijn en dagbewustzijn kennen voor ons zelf en voor de ruimte, de planeten en sterren, er is geen psychologie meer die wij niet kennen in deze ruimte waarin wij leven en een taak te vervullen kregen! Wij hebben ons karakter vast in handen gekregen en moet gij nog aan beginnen!

Wij ,,weten" wat wij willen, gij niet! Wij willen ,,liefde" en geven die liefde. Wij zijn open en bewust en gij potdicht en onbewust! Omdat gij nu noch niet aan geestelijk, noch ruimtelijk denken en voelen wilt beginnen! Wij praten, dag in dag uit, over het leven en komen tot evolutie, helpen de onbewusten, wanneer die mannen en vrouwen willen beginnen! Of wij zwijgen! Wij vangen alles voor het goede op, denken niet verkeerd, wij willen niet afbrekend denken. Gij wel, gij breekt alles af, uw man en uw vrouw. Ja, moeilijk is het! Toch kunt gij en wij er niet aan ontkomen! Wat wenst ge van ons te weten? Er is niets meer in deze ruimte of wij kennen die levenswetten, voor ziel, geest, vader- en moederschap en is thans ons universeel geluk, onze liefde geworden. Machtig is nu het leven op aarde!
Uw Marja Radjany. 


counter free
Google Analytics Alternative