Wat gebeurt er bij euthanasie?  
Ook hier werken dezelfde wetten als bij zelfdoding, wanneer men er bewust voor kiest zijn leven te beëindigen door zich een dodend middel te laten toedienen. Het gevolg hiervan is dat het lichaam wel zal sterven maar dat de geest van de gedode persoonlijkheid niet loskomt van het lichaam, omdat de levensenergie of het fluïdekoord niet verbroken is. Ook hier zal de geest hetzelfde meemaken als hierboven beschreven is. De duur van deze toestand hangt ook hier af van de resterende levensenergie die er nog aanwezig is.  In deze gevallen kan dat kort zijn, maar toch beleven velen daardoor ook de verrotting en zeker de verbranding omdat die vrij snel volgt op het overlijden. Zij maken dit bewust mee met alle negatieve gevolgen van dien.  Zij die nog een lange tijd te leven hadden komen, nadat het lichaam verteerd is, als bewust wakkere geest in een lege koude tussenwereld terecht. Een wereld die deels aards en deels geestelijk is. Zij dolen er hun resterende tijd als geest rond in eenzaamheid. Zij die de opdracht geven hun leven te beëindigen als ze in een dementerende fase komen, zullen na de euthanasie in die tussenwereld weer over een normaal bewustzijn beschikken, waardoor ze dezelfde wetmatigheid bewust zullen ondergaan.  Ook voor degene die het leven van die persoon beëindigd heeft, zijn er gevolgen. Hij/zij zal, door de wet van oorzaak en gevolg, dit eens moeten goedmaken.  Hoe goed het ook bedoeld is, iemand doden heeft altijd gevolgen. Zij die voelend zijn kunnen dit bevestigen. 
J. de B.counter free
Google Analytics Alternative