OPWARMING, KLIMAATVERANDERING EN OVERBEVOLKING OP AARDE.
In dit artikel probeer ik uitleg te geven over het probleem, dat de hele wereldbevolking bezig houdt. Wetenschappers zijn nu al jaren bezig om de oorzaak van de opwarming van de aarde en de klimaatsverandering te vinden. Er wordt heel wat over en weer gesteggeld wat nou waar of niet waar is. Grote conferenties worden er gehouden om alles in kaart te brengen en uit te vogelen wat in de toekomst de gevolgen voor de mensheid zal zijn, indien er niet wordt ingegrepen. Bekende namen zoals Al Gore en Bill Clinton houden zich met dit probleem bezig en geven over de hele wereld lezingen. Mijn vraag komt nu om de hoek kijken, waarvoor doen ze dat! Is het werkelijk zo, dat ze de mensheid willen waarschuwen, of is het inspringen op iets wat deze wereld bezig houdt en ze daar dik geld aan proberen te verdienen. Wat mij wel opvalt is, dat men verschrikkelijk bezig is met bangmakerij en doemscenario's.  Op 3 februari 2007 kwamen al de wetenschappers, die in Parijs op een conferentie bijeen waren, tot een eensluidende uitspraak: De mens is de oorzaak van al deze veranderingen door teveel Co2 uitstoot.

Natuurlijk zijn er ook andere wetenschappers die het tegenovergestelde beweren, maar niemand kan tot nu toe voor honderd procent aanwijzen wat de oorzaak is.  Als ik de boeken van Jozef Rulof erbij haal, kan ik wel verschillende oorzaken aanwijzen die mede van invloed kunnen zijn voor deze problemen. Maar daar vind ik ook geen duidelijke oorzaak. Er speelt ook nog mee, dat er in die tijd geen of weinig problemen waren met de bovenstaande punten en Gene Zijde zich daar ook niet over heeft uitgesproken. Wel, dat de overbevolking voor grote problemen zou kunnen zorgen.  Toch wil ik naar aanleiding van deze boeken, oorzaken aanhalen waar ik de wetenschappers niet in het openbaar over heb horen spreken. Tenminste ík heb ze er nog nooit over gehoord, óf ze weten het niet, óf ik heb het gemist. Onze aarde bestaat volgens de wetenschappers ongeveer 4.5 miljard jaar. En toch staat onze aarde nog maar in haar kinderschoenen. Zij is nog steeds bezig met haar evolutie net als de mens. Deze evolutie betekent, dat er aardbevingen, zeebevingen, overstromingen, stormen, orkanen, windhozen en vuurspuwende vulkanen kunnen voorkomen. Wist u trouwens, dat de vulkaankraters de longen van de aarde zijn? Er zal eens een tijd komen, dat al deze rampen niet meer op aarde voorkomen. Het klimaat zal op heel de aarde hetzelfde zijn en er zullen zich geen rampen meer voordoen. Dat er op aarde periodes voorkomen van extreme hitte of extreme koude, heeft ook met de evolutie van de aarde te maken. Zoals u waarschijnlijk wel weet: Evolutie betekent groei, groei betekent werking en deze werking van de aarde zien wij in al deze dingen terug. Overbevolking: Een andere oorzaak voor deze klimaatsverandering en opwarming van de aarde is de overbevolking. Deze overbevolking is door onze eigen schuld ontstaan. Ja, wij allen zijn daar schuld aan. U, ik, ieder mens op deze planeet. Onze planeet aarde zou eigenlijk al helemaal niet meer bewoond moeten zijn. Maar wij als mens hebben ons in vorige levens zo vergeten, dat we nog steeds weer terug moeten naar de aarde (incarneren), om goed te maken wat we eens fout hebben gedaan. Kijkt u maar eens in de geschiedenis terug wat de oorzaken zijn: Oorlogen, moord, verkrachting, zelfmoord, abortus, je medemens bestelen en nog veel meer oorzaken die direct te maken hebben met overbevolking. Al deze daden moeten worden goedgemaakt. Dat houdt in, dat we steeds maar weer terug moeten naar de aarde. Laten we de Tweede Wereldoorlog als voorbeeld nemen. Miljoenen mensen zijn toen te vroeg overgegaan. Hun levens werden abrupt afgebroken, ondanks dat het hun tijd niet was. Als al deze mensen normaal hun leven hadden af kunnen maken, waren er heel veel bij geweest die niet terug hadden hoeven komen. Maar door hun te vroeg overgaan, keren deze zielen weer terug naar de aarde om de jaren die hun in dat leven zijn afgenomen alsnog op aarde af te maken. Degene door wie ze om het leven zijn gekomen moet hem of haar dat leven teruggeven, dus de dader zal ook terug moeten naar de aarde als moeder om deze ziel het leven weer te geven. Omdat ook nog kosmisch vastligt, wanneer een ziel als man of als vrouw terug naar de aarde gaat, komt er nog een probleem bij.

De ziel die het leven moet ontvangen van die moeder, kan soms wel honderden of duizenden jaren moeten wachten voordat de dader als moeder op aarde komt en dan kan ze haar moord goedmaken door hem het leven terug te geven. Deze moeder die er vaak vele levens over doet om van man naar vrouw op deze aarde terug te keren, moet door deze moord dus vele malen naar de aarde terug voor ze als vrouw deze ziel kan ontvangen. Dus ook deze ziel had waarschijnlijk, indien hij niet had gemoord, niet meer op aarde hoeven terug te komen. Als we dit bij elkaar optellen, kunt u er zich misschien een voorstelling van maken. Zolang de mens bestaat, brengt deze verschrikkelijk veel dingen teweeg, waardoor ze aan de aarde vast blijven zitten en ze niet verder kunnen aan Gene Zijde. Steeds weer terug. Dat verklaart de gigantische overbevolking, die er op onze aarde heerst. Dus: ''eigen schuld dikke bult''. Nu ik de oorzaak een beetje in kaart heb gebracht en u hopelijk iets duidelijker is geworden wat de oorzaak is van overbevolking, kom ik nu terug op de opwarming der aarde die hier direct mee heeft uit te staan. In de jaren 60 van de vorige eeuw waren er drie miljard inwoners op deze planeet. Nog geen 50 jaar later is dit al verdubbeld naar zes miljard. Waar mensen zijn, moeten huizen komen om te wonen, winkels en andere voorzieningen. Fabrieken om voor deze mensen te produceren en bedrijven waar ze kunnen werken. Je zou dus bijna kunnen zeggen, dat ook de gebouwen en andere voorzieningen op deze aarde zijn verdubbeld. U weet ook, dat de mens warmte produceert door zijn lichaamstemperatuur. In streken waar het soms koud is, wordt gestookt door centrale verwarming of gaskachels of misschien wel met houtvuur.

Op al deze plaatsen wordt de kou getemperd door verwarming van de mens. In een gebouw, zelfs al wordt er niet gestookt, zal het in de winter nooit zo koud zijn als in de open lucht. Kijk ook maar eens hoeveel auto's, bussen en treinen, er in de laatste vijftig jaar zijn bijgekomen. Dit zijn  ook allemaal warmte producerende instrumenten. Als we dit alles bij elkaar optellen is het niet zo verwonderlijk, dat het minder koud wordt in de winter op sommige plaatsen op aarde. Met andere woorden: de kou wordt verdreven door de warmte die wij als mens produceren. Het is ook al jarenlang bekend, dat het op het platteland altijd veel harder vriest dan in de stad. En in de zomerdag blijft de warmte hangen in de stad. Misschien bent u na een erg warme dag 's avonds wel eens lekker een stuk gaan fietsen of wandelen in het bos of buitenaf. Is het u dan nooit opgevallen, dat wanneer u weer tussen de eerste huizen van de stad komt, u de warmte weer tegemoet komt, iets waar u buiten de stad weinig van hebt gemerkt. Dus voor mij is het zeer simpel: Er wordt steeds meer warmte op deze aarde geproduceerd, dus moet het wel minder koud worden. Maar ik ben er van overtuigd, dat, al zal de mens de milieuregels ook aan zijn laars lappen en ook niets doen aan de Co2 uitstoot, moeder aarde zelf wel in zal grijpen, zodat de natuur en alles zich weer herstelt.  Laten we dan ook niet verbaasd opkijken, als in de toekomst er zich nog meer problemen zullen gaan voordoen.
Henk Roesink.

counter free
Google Analytics Alternative