Waar komt het onnatuurlijk beleven van seksualiteit vandaan?  
Dat homoseksuelen hun seksualiteit niet op een natuurlijke manier beleven, is ons allen bekend. Dit wil niet zeggen dat hun handelen niet kan of zal berusten op een gevoel van wederzijdse liefde voor elkaar. Buiten hen zien we ook anderen die seksueel actief zijn waarbij hun handelen niet op de natuurlijke manier gebeurt.  Mensen die graag geslagen, gepijnigd of vernederd willen worden in een rollenspel van slaaf en meester; die met kinderen seksuele handelingen  willen plegen; die door het gebruik van koord, latexkleding of in speciale houdingen seksuele bevrediging zoeken. Er zijn mensen die speciale plaatsen of publieke omgevingen opzoeken om daar seksueel genot te vinden.  Er zijn zelfs toestanden waarbij dieren betrokken worden en waarschijnlijk zijn er nog vele andere onnatuurlijke omstandigheden.

Hoe komt het dat dergelijke verlangens, deze eigenaardige gevoelens, in iemand aanwezig zijn? Soms kan men zelfs bij kinderen reeds vóór de puberteit dergelijke neigingen zien. Is het hun aangeleerd door film of TV? Of door ouderen? Of zit het in de genen? Vinden we dit terug bij ouders of familieleden?  Deze vragen kan men terecht stellen als men aanneemt dat het leven eenmalig is.  Wanneer we kunnen aanvaarden dat in vorige levens deze seksuele toestanden door hen beleefd zijn, hetzij onder dwang, in speciale ceremoniële godenvereringen, in het ondergaan van vernederingen tijdens een overwinningsroes bij oorlogen of bij het verduren van pure wraak of folteringen, is het dan zo verwonderlijk dat deze zeer sterke emotionele gevoelens, die eigen zijn aan de seksualiteit, diep in hun onderbewustzijn zitten?  

En dat die gevoelens op momenten van seksuele spanning in hun dagbewustzijn naar boven borrelen en hun seksueel beleven beïnvloeden? Als we nu de oorzaak willen vinden door te zoeken waar en in welk leven die gevoelens ontstaan zijn, dan zouden we vlug in een fantasie en een onwerkelijkheid terechtkomen.  Het heeft dan ook geen enkel nut dit te zoeken omdat wij niet in onze vorige levens kunnen kijken.  Maar omwille van het feit dat die gevoelens er zijn, en sommige ervan zelfs in ons zitten, kunnen we met zekerheid eruit afleiden dat de oorsprong ervan verder moet liggen dan in dit huidige leven. 
J. de B.


counter free
Google Analytics Alternative