VERTROUWEN HEBBEN IN HET LEVEN.
‘Vertrouwen hebben in het leven’ is een levenskunst. Iedereen zal zich dit ooit eigen moeten maken. Maar, dit komt niet vanzelf. Er dient bewust aan gewerkt te worden. Vertrouwen hebben in je levenslot, in de toestand in de maatschappij, in de toekomst van de wereld, in je eigen toekomst, in God, in de kracht van de liefde, in je eigen vermogen om het leven aan te kunnen, in het leven na de dood, in de kracht van de Meesters van het Licht, enz. enz.Alles bij elkaar is dit dus: met hart en ziel vertrouwen hebben in het leven en dienen we ons stap voor stap eigen te maken.Vroeger dacht ik dat vertrouwen op het leven, op God, dat dit naïef was, onvolwassen, onnatuurlijk en onrealistisch. Ik dacht: hoe kun je nou toch vertrouwen in de Almachtige terwijl er zoveel ellende in de wereld is, een wereld waarin de kwade, duistere krachten het voor het zeggen lijken te hebben. En in die wereld had God mij neergezet en voelde ik me onveilig en ongelukkig. 

En op diezelfde God zou ik helemaal dienen te vertrouwen? Dat leek me een onmogelijke taak voor een nuchtere jongen als ik. Maar toch, na het lezen en bestuderen van de Rulof-boeken, en na het overdenken van al die wijsheid, zie ik dit nu als een belangrijk en haalbaar streven.Leren vertrouwen op God, Zijn bedoelingen en krachten, dat is wat ik me eigen wil maken. Maar… hoe doe je dat?Wellicht geldt ook hiervoor: al doende leert. Schenk – in je dagelijks leven – vertrouwen in het leven, telkens en telkens weer. Tracht telkens te vertrouwen dat het leven het goed met je voor heeft. Met de kennis en de wijsheid uit de Rulof-boeken in je achterhoofd, kun je begrijpen dat het leven gaat zoals het gaat en dat dit zo voor jou het beste is. Met je verstand weet je dit, maar met je hart weet je dit nog onvoldoende. Je beseft dat er nog een hele weg te gaan is. Dit verschil in verstandelijk weten en gevoelsmatig weten zal gelukkig steeds kleiner worden. Het groeit net zoals een boom en achteraf kun je aan de jaarringen zien dat er veel seizoenen zijn geweest, zomer en winter, zomer en winter, enz…. Er is dus nog een weg te gaan, maar die weg wil ik bewandelen, daar wil ik mijn best voor doen en blijven doen.Dankzij de Rulof-boeken weet ik nu al, dat die weg ooit tot een goed einde zal komen in de gelukkige sferen.Maar… toch valt het niet altijd mee in de praktijk: in mijn eigen leven en in onze maatschappij. Ik ga echter gewoon door met leven, schenk – naar kunnen – mijn vertrouwen, probeer het leven te aanvaarden (het is zoals het is en komt zoals het komt), tracht Gods wetten dieper te doorgronden, probeer in alles wat ik doe een beetje liefde te leggen, tracht zo veel mogelijk te ‘vergeven’ (zoals we in een vorige Boekenwijzer konden lezen) en…. Ik kan natuurlijk ook eens kijken hoe het NIET moet.Wat houdt het in om weinig of geen vertrouwen te hebben in het leven? Een voorbeeld: Ik kwam laatst iemand tegen, die wat overstuur was omdat ie op internet iets verschrikkelijks had gelezen over een groot, duister complot tegen bijna de gehele mensheid. Het ging over chips die de mensen ingespoten kregen bij vaccinaties. 

Die chips zouden via satellieten de mensen negatief kunnen beïnvloeden en hen ook lichamelijk kunnen vergiftigen. U ziet het, beste lezer, een goed voorbeeld van complottheorie en doemdenken. Dit doemdenken, dus denken dat alles de verkeerde kant op gaat, is een negatief denken en is eigenlijk het tegenovergestelde van het vertrouwens denken. Wij daarentegen willen er op vertrouwen dat alles, met ons eigen leven en met de maatschappij, de goede kant op gaat, dus dat het goede uiteindelijk zal overwinnen.We zouden ons wel nog kunnen afvragen: hoe gaan we zelf om met zulk soort berichten? U heeft ze misschien ook wel eens ooit gelezen of u kent misschien iemand die zich graag bezig houdt met complottheorieën of doemdenken. Zelfs op de Boekenwijzerdag 2013 hebben we het er nog even over gehad (bepaalde websites).Zelf denk ik dat 90% van die theorieën gewoonweg verzonnen zijn door mensen die graag aandacht krijgen en interessant willen overkomen. Ik wil er in ieder geval niet nieuwsgierig naar zijn en laat het los.Maar, hoe zit het dan met die 10% van die theorieën die wel waar zijn? Daar zijn wellicht de genieën van het kwaad bezig, of beter gezegd: die mogen daar bezig zijn, want alleen als de wetten van oorzaak-en-gevolg het toestaan, mag het kwaad zijn gang gaan.Zowel de kwade krachten op aarde alsook die aan gene zijde in de lagere sferen bestaan echt. Dit is ook realiteit, maar is iets waar ik niet nieuwsgierig naar wil zijn. Ik wil het in ieder geval niet opzoeken en wil er me niet mee bemoeien.Maar als het mij opzoekt en het dus op mijn pad komt, dan probeer ik het zo goed mogelijk te aanvaarden met liefde en begrip, om het vervolgens zo snel mogelijk los te laten. Dus de klap opvangen en loslaten. Ik wil er in ieder geval niet over gaan tobben en me zorgen maken. Want dit zou ik dan mezelf aandoen en dat vraagt God nooit van mij. Maar…. Moet ik dan het kwaad maar z’n gang laten gaan?! Mijn persoonlijk antwoord op deze vraag zou zijn: ja, ik wil me er echt niet mee bezighouden en wel om meerdere redenen

:1/ Ik vertrouw er op dat God deze wereld, die een geweldige leerschool is voor miljarden mensen, die er zich kunnen ontwikkelen, niet laat vernietigen door een groepje ongelukkige mensen. Ze mogen om karmische redenen blijkbaar hun ding doen hier op aarde, maar meer ook niet. God zal altijd de touwtjes in handen houden en heeft altijd het laatste woord. Daar wil ik op vertrouwen.

2/ Ik leidt mijn eigen leven en heb mijn eigen doelen. Ik ben verantwoordelijk voor wat ik doe, en wil daar de gevolgen voor dragen. Maar zij, de mensen met kwade bedoelingen, leven hun eigen leven, zijn verantwoordelijk voor wat zij doen en zij zullen daar ooit de gevolgen van moeten dragen.

3/ Ik kan in m’n eentje het vernuftige kwaad in de wereld toch niet tegenhouden. Dus, waarom me druk maken over dingen die ik toch niet kan veranderen. Ik wil daar mijn energie niet aan verkwisten. Ik blijf gewoon doen wat ik doe, doe mijn plichten, tracht dat te doen waar ik goed in ben. Ik geef m’n liefde en wijsheid, meer kan ik niet geven.

4/ Als spiritueel mens hou ik me hoofdzakelijk bezig met mijn geestelijke ontwikkeling. Ik beleef van alles, maak wat goed en werk wat aan m’n karakter. En dit alles plus m’n maatschappelijke verplichtingen kosten me best veel energie. En ik wil niet ook nog energie steken in het ‘opvoeden’, ‘corrigeren’, ‘veroordelen ’en ‘straffen’ van medemensen.Die verantwoordelijkheid heb ik niet en wil ik ook niet, zelfs al zou bijna iedereen vinden dat dit wel mijn burgerplicht was. Ik wil best wat wijsheden en waarschuwende adviezen geven aan mensen die daar voor open staan, maar meer wil ik momenteel niet doen. De rest laat ik met het volste vertrouwen over aan de machtige Meesters van het Licht.Dan over dit onderwerp nog het volgende: het maken of verspreiden van complottheorieën die niet zeker op waarheid gebaseerd zijn, is volgens mij een misdaad met grote Karmische gevolgen. Men maakt mensen onnodig angstig. Nu denkt u misschien: ja, maar dat doet men met een horrorfilm ook. Dat klopt, daar ben ik dan ook geen voorstander van; maar daar kun je nog van zeggen, dat iedere volwassene kan weten dat dit fantasie-verhalen zijn. Maar bij complottheorieën blijft men serieus volhouden dat het waar is en ze hebben een negatief effect op heel veel mensen. Mensen die interesse voelen voor dit soort theorieën, raad ik dan ook aan om er afstand van te nemen. 

Deze mensen adviseer ik om eerst die persoon op de hoogte te stellen van de karmische gevolgen dat dit zal hebben.De wetten van oorzaak en gevolg zeggen dat alles wat je mensen aandoet, ook weer aan al die mensen moet goedmaken. Met andere woorden, alle mensen die je onnodig angstig maakt, moet je ook weer ooit helpen om van soortgelijke angsten af te komen. Maar die mensen adviseer ik dan tevens om hun aandacht meer te gaan richten op het mooie, lieve, eenvoudige, positieve en opbouwende in hun eigen leven en omgeving. Indien men er telkens voor kiest om zich daar meer op te richten, dan zal dat op den duur steeds gemakkelijker gaan en zal het uiteindelijk een goede gewoonte worden.De boeken van Jozef Rulof geven ons nog een goed wapen tegen het doemdenken en complottheorie denken. De Meesters van het Licht geven ons via deze boeken een waarachtige schets van de toekomst van de maatschappij op aarde. Dit is een positieve toekomst waarin het goede uiteindelijk zal zegevieren. En in die vooruitblik van de Meesters geloof ik heilig en durf ik dus met overtuiging te zeggen: ALLES KOMT WERKELIJK GOED.Ik ben me dus wel bewust van het kwade in de wereld, maar wil er mijn aandacht niet op richten; die richt ik liever op de goede ontwikkeling.Daarom zeg ik ook:
BETER HET LICHT TE VERSPREIDEN,DAN DE DUISTERNIS TE BESTRIJDEN.
Giel Heijmans.


counter free
Google Analytics Alternative