VRAAG EN ANTWOORD. 
Hoe denken de meesters over de persoonlijkheid van het Jehova-kind?
Meester Zelanus antwoordde hierop:
Dat heb ik u in het verleden verteld. Hoe denken de meesters, hoe denkt de ruimte over het Jehova-kind? Hoe denkt u, zou ik u willen vragen, over een God van haat? Over een God die verdoemt? .  DIE BESTAAT NIET. Wie heeft dat Oude Testament geschreven? Mozes was een rebel, een geestelijke rebel. Adolf Hitler, Napoleon, zij waren stoffelijke rebellen met een geestelijk ondergrond. Wat wilde Napoleon? Opbouw, eenheid. Ieder bewustzijn, elk gevoelsleven heeft iets, waarvoor de mens leeft en waardoor zijn God geopenbaard wordt.  Maar het Jehova-kind? Ik heb u op een avond een beeld gegeven over het Jehova-kind. Ik heb u gezegd dat ik wilde, dat u de bezieling bezat van de Jehova getuige.

Zij zetten hun leven in, helaas voor een God die haat en vernietigt. 'Over vijf seconden vergaat de wereld. Maak u gereed.'  Alleen hij die zich aan het Jehova's-kind overgeeft wordt door Christus zalig gemaakt. Weet u dat niet? Dan pas bent u de gezaligde. De rest is verdoemd. Vecht u daarvoor, leeft u daarvoor, bent u daardoor bezield? Het is niet veel bijzonders, want er is alleen een God van Liefde. Dat Jehova's-kind is heel sterk, dat kind kan veel van zichzelf inzetten, maar het Oude Testament moeten wij dat kind ontnemen. Er is alleen een Vader van Liefde.
Meester Zelanus. 


counter free
Google Analytics Alternative