ZIELSZIEKTEN VAN GENE ZIJDE BEZIEN.

De vierde titel van Jozef Rulof is 'Zielsziekten van Gene Zijde bezien'. Alcar, de geestelijke leider van Jozef Rulof, analyseert in dit boek de psychische problematiek. Alcar heeft in de sferen van licht een 'graad' behaald die als 'meester' wordt aangeduid. Deze graad wordt verleend aan een geest die al het leven op aarde kan doorgronden. Deze graad kan slechts behaald worden na honderden jaren studie als geestelijke student. Meester Alcar geeft vanuit zijn astraal leven een diepgaande analyse van de psychische ziekten op een niveau waar de officiële aardse psychologie en psychiatrie zelfs in de huidige tijd nog geen weet van heeft.

Dit boek is geschreven in de eerste helft van de twintigste eeuw, en maakt gebruik van de toenmalige benamingen voor psychische ziekten. Zo spreekt het boek over 'psychopathie' en 'psychopaat'. Nu zou men bij deze problematiek wellicht spreken over 'mentale of geestelijke handicap'. Meester Alcar legt in dit boek de werkelijke oorzaak van deze geestelijke handicap bloot, en verklaart waarom er verschillende graden of niveaus onderscheiden kunnen worden.
De hedendaagse psychiatrie maakt een onderscheid tussen neurotische en psychotische problematiek. Menselijk vertaald heeft men het dan over 'zwakte van geest'. Hij maakt duidelijk dat veel psychologische problemen waar mensen mee te kampen hebben hun oorsprong vinden in verkeerde denkbeelden die het zenuwstelsel storen. Zo heeft de 'eeuwige verdoemdheid', die door bepaalde religies gepredikt wordt of werd, zware sporen nagelaten in het denken van miljoenen mensen, die zich hierdoor bezwaard voelen en geen levenskracht meer kunnen opbrengen om hun zogenaamd 'zondige leven' te verbeteren. Ook de vernietigende invloed van andere waandenkbeelden worden uitvoerig geanalyseerd.

Meester Alcar laat in dit boek duidelijk zien hoe de grootste geestelijke oorzaak van zenuwziekten gelegen is in de onwetendheid van geestelijke werkelijkheden. Zolang de mens niet aanvaardt dat hij na de aardse dood verder leeft, en dat 'geesten' op diverse wijzen  met de aardse mensen in contact staan, kan zijn denken niet evolueren. En indien hij niet durft te denken in termen van wedergeboorte, kan hij zijn psychische 'binnenwereld' nooit begrijpen. Hierdoor blijven de 'zielsziekten' ook voor de psychiatrie onbegrijpbaar.

Meester Alcar toont door tal van voorbeelden aan hoe vele psychotische problematiek te maken heeft met astrale beïnvloeding. Deze negatieve invloed van duistere geesten kan variëren van het licht versterken van lagere gevoelens in de aardse mens enerzijds, tot de diepste graad van bezetenheid anderzijds. Vroeger sprak men hier over 'krankzinnigheid', een term die in het boek veelvuldig gebruikt wordt. Meester Alcar beschrijft de oorzaken en kenmerken van deze zware problematiek zeer uitvoerig.
De lezer wordt daarom aangeraden eerst 'Een Blik in het Hiernamaals' en 'Het Ontstaan van het Heelal' te lezen, om de rechtvaardigheid van al deze geestelijke wetten beter te kunnen voelen en begrijpen.


counter free
Google Analytics Alternative