HET MEDIUMSCHAP.
Het mediumschap is heilig wanneer u de geestelijke gaven door een geest van licht kunt beleven anders voert het u in de ellende! Het schrijvende mediumschap is één van de schoonste gaven, omdat Gene Zijde nu het eigen leven kan doorgeven, wat geluk voor u en anderen betekent. Wanneer de gevoeligheid in u is, komen wij tot u en zult u de geestelijke wonderen beleven.Het medium, waardoor ik dit alles vastlegde, bezit die gevoeligheid. Hij leefde in de vierde graad voor de gaven, door hem kunnen we alles bereiken, dat wij ons voor ogen hebben gesteld. Dit schrijven geschiedde onmiddellijk op de machine en ging buiten het eigen bewustzijn van het medium om. Nu leeft hij in onze wereld en is uitgetreden, hij is daar met Meester Alcar, terwijl ik bezig ben, het boek ,,Geestelijke Gaven'' door zijn organisme vast te leggen.Is het niet eenvoudig? Maar hoeveel wetten hebben wij daarvoor moeten overwinnen? Hij moest de wetten voor de gaven, de occulte wetten overwinnen en zich die eigen maken, zo wilden wij voorkomen, dat hij onder zijn werk zou bezwijken.Er zijn geen stoornissen meer, we hebben die overwonnen. Nu kan ik aan het boek werken en alles van ons leven omtrent geestelijke gaven doorgeven, terwijl mijn Meester met hem in de sferen leeft en hem daar weer andere wijsheid geeft.Bij zijn terugkomst op Aarde leest hij wat ik tijdens zijn geestelijke reis heb geschreven.Ik heb de mij toebedachte uren benut en wel op volle kracht, zodat geen seconde verloren ging. We schakelden zijn bewustzijn dan ook volkomen uit, wat de hoogste graad is voor dit schrijven en wat alleen het oude Egypte heeft gekend. Mijn Meester voert hem intussen naar de sferen van licht of naar hetgeen hij leren moet, want zijn ontwikkeling gaat door.

Alle tempels aan deze Zijde staan voor hem open, want hij dient Gene Zijde, de Meesters uit de hoogste sferen. De Allergrootste media uit het oude Egypte hebben dit mediumschap gekend en ontvangen, omdat zij dienden en een taak voor de mensheid had te volbrengen.Ook zij traden door de Meesters aan deze Zijde uit hun stoffelijk kleed en brachten de geestelijke wijsheid naar de Aarde. Hun hiërogliefen tonen u aan hoever ze gekomen zijn. Het instrument, waardoor ik schrijf, beleeft deze genade. Maar hij beleeft de astrale wetten, zoals men die in het Oosten niet beleven kan, omdat dit volkomen buiten zijn eigen bewustzijn geschiedt. Meester Alcar heeft zijn Instrument voor mij en anderen ontwikkeld en nu kunnen wij dit innerlijke en stoffelijke leven bespelen. Ik ben maar een leerling van Meester Alcar en u ziet hieruit, dat onze levens zich aan elkaar moeten aanpassen. Ons instrument leeft op Aarde, wij aan deze Zijde en toch zijn we geestelijk één. We hebben hierdoor de kloof, die tussen leven en dood ligt overbrugd. Zijn gevoelsleven is nu voor vijf en zeventig procent uitgeschakeld, slecht vijf en twintig bezit hij nog om zijn eigen lichaam te voeden, anders zou dit stoffelijk inslapen. Het fluïdekoord, dat beide lichamen verbindt, zorgt hiervoor en houdt hem met zijn lichaam verbonden. Wanneer dat breekt, keert de ziel niet meer naar de Aarde terug. Ik blijf echter met mijn Meester verbonden en dat is weer nodig om eventuele stoornissen te kunnen opvangen. Een geestelijke muur is door ons om het medium opgetrokken en nu kan geen astrale persoonlijkheid ons waarnemen. Hierin blijf ik totdat het medium het organisme van mij overneemt. Gene Zijde schreef door hem drie boeken in acht weken en elk boek is een levenswerk op zichzelf.En wanneer u dan weet, dat hij voor de maatschappij dom is, geen school als die van u heeft gekend, in een dorpje geboren werd, moet u toch wel ontzag voelen voor dit gebeuren, de reinheid van dit schrijven, want het komt regelrecht uit de sferen van licht. Daarom is elk boek een geestelijk document voor u en voor ons! Zou hij het op eigen kracht hebben gekund, op deze wijze ons leven hebben kunnen vertegenwoordigen? Ik verzeker u, dat dit niet mogelijk is, hij zou onder zijn kosmische last bezwijken, maar wij helpen hem dragen. Door ons kreeg hij dit enorme bewustzijn, nu kan hij de astrale wetten beleven en zich tijdens het aardse leven staande houden. De geestelijke gaven, dat moet u thans toch duidelijk zijn, houdt Gene Zijde in eigen handen. Deze geestelijke wonderen behoren tot de sferen van licht, die wijsheid kan u het lagere bewustzijn niet schenken. Het kwaad maakte zich meester van het occultisme, de hellen stroomden leeg, op Aarde dienen leugen en bedrog de geestelijke gaven, waarvoor echter de sferen van licht geen achting voelen.

In de boeken Geestelijke Gaven vindt u de occulte wetten en gaven ontleed, deze waarheden zult u hierin leren kennen. De hoogste Meesters uit de sferen van licht zijn begonnen, zij bouwen aan de ,,Universiteit van Christus''. Zij schenken deze mensheid hoger bewustzijn, zij dienen ,,Christus''! Ook Jeus wil dienen. Hij kwam vanuit de sferen naar de Aarde en zal zichzelf leren kennen, ook dat zult u beleven en is thans te volgen.  En Jeus bezit het gevoel, de reine overgave, omdat hij zich die gevoelskracht door tal van levens heeft eigen gemaakt. Jeus schakelt zijn ,,wil'' uit en dat is alles wat hij heeft te doen. De ontzagwekkende ,,wil'' van de mens moet nu overwonnen worden, worden vrijgemaakt van elk stoffelijk weefsel en centraal zenuwstelsel. Dat is nu niet zo eenvoudig, doch wat de Meester bereikt, dat ziet u aan de ,,levensharp'' van Jeus (zie schilderijen), hij is het instrument waarop MeesterAlcar speelt en zijn wijsheid doorgeeft.
Meester Zelanus. 


counter free
Google Analytics Alternative