Oorzaak en Gevolg.  

Waarom heeft God ons dit aangedaan?
Waaraan hebben wij dit toch verdiend?
Zijn wij nu nóg niet voldoende gestraft? Elke dag opnieuw worden dergelijke vragen gesteld.
"Er kan geen God bestaan " luidde de conclusie van velen, die door de hartverscheurende gebeurtenissen van 1940-1945  volkomen uit het lood waren geslagen. "Wat is dat voor een God” zo vragen velen zich af, "die ons ons enigste kind afneemt? Wat hebben wij ooit misdaan om zo te worden gegeseld? Wat heeft het onschuldige kind ooit voor kwaad gedaan?”

Inderdaad zou men tot de slotsom kunnen komen dat de wereld uit onrechtvaardigheid en slechtheid bestaat. Is het b.v. niet onrechtvaardig, dat de een in een rijk gezin wordt geboren, terwijl de ander in een achterbuurt moet opgroeien? Waarom wordt de een door allerlei ziekten geteisterd, terwijl de ander hier immuun tegen schijnt? Is het niet waar, dat menige moeder dolgraag een kindje wil hebben en het niet ontvangt, terwijl een andere vrouw die een goddeloos leven leidt, het ene gezonde kind na het andere krijgt? Weer een andere vrouw alleen maar miskramen ter wereld brengt of achterlijke kinderen! Is het een wonder dat vele mensen niets meer te maken willen hebben met deze God!

De bekende uitlatingen zoals: "God’s wegen zijn ondoorgrondelijk” en "de mens moet berusten in zijn lot, hem door god opgelegd” enz. hebben bij vele hun uitwerking reeds voorgoed verloren. De werkelijk verlichte mens van de 20ste eeuw dient te weten, dat God zijn kinderen geen straf oplegt. Ook dient hij te weten, dat God nimmer onrechtvaardig kan zijn. Indien er dus werkelijk onrechtvaardigheid en liefdeloosheid op Aarde schijnt te bestaan, dan zou de mens hier een andere verklaring voor moeten zoeken.

"Is er hier dan een verklaring voor?”, zullen velen zich afvragen. Het antwoord voert ons gedachteleven, naar het Oosten waar de mystici gedurende vele eeuwen naar het kosmische antwoord hebben gezocht, dat hun dan ook tenslotte werd geschonken.
Aan dit allerhoogste gevoelsleven werd geopenbaard: "God straft en verdoemt Zijn kinderen niet en evenmin begunstigt Hij de een ten opzichte van de ander. God is slechts Harmonie, Liefde en Rechtvaardigheid. Niet God maar de mens zelf is verantwoordelijk voor zijn huidig bestaan!”
Deze waarheid is alleen te bevatten als u kunt aanvaarden, dat het leven onsterfelijk is. Het leven zelf is goddelijk en derhalve zonder begin en zonder einde! De ziel zelf als persoonlijkheid beleeft echter vele malen het stoffelijk bestaan. Alles wat  nu in het ene leven wordt gezaaid, zal onfeilbaar op een later tijdstip moeten worden geoogst. Dit is een wet van de ruimte en geen enkel leven kan zich aan deze overheersende wet onttrekken. Onfeilbaar zal worden goedgemaakt wat eens werd misdaan.

U moet hier vooral niet de gedachte van misdaad en straf uit afleiden, al zal een oppervlakkige beschouwing wellicht in de beginne een dergelijke gedachtegang motiveren! Er bestaat geen misdaad of kwaad en evenmin bestaat er hiervoor straf! Het hogere gevoelsleven spreekt alleen van Bewustzijn en Onbewustzijn. Een kind van God, dat door zijn lage graad van bewustzijn noodzakelijkerwijze in strijd met de harmonie der schepping – dus onbewust – handelt, zal deze disharmonische daad door een harmonische weer goedmaken. Hierdoor wint hij aan bewustzijn en hierdoor kan hij weer op een hogere trede plaatsnemen op de trap der geestelijke evolutie.
Sinclair Weston.counter free

Google Analytics Alternative